Velká šance pro malé investory: P2P lending neboli přímé úvěrování

05.02.2018 | , Bondster
Komerční sdělení


Lidé půjčují lidem – tvrdí mohutná televizní kampaň a s ní se veze celé finanční odvětví.

Je to stejné, jako v celé Evropě, kde se rozjely investice stylem P2P a do tohoto byznysu se masově zapojili investoři, amatéři i finanční laici.

V britském levicovém deníku Guardian kvůli tomu proběhla hluboká diskuse odborníků, novinářů i veřejnosti. Jako její esence se vynořily tři statusy, které jednoduše popisují krásu a zároveň nejistotu úvěrů peer-to-peer.

AsaltyDog: P2P investice by měly být považovány za dlouhodobé. Pokud půjdete do nezajištěných půjček, musíte očekávat, že čas od času přijdete o peníze. To je také hlavní důvod, proč se z těchto investic dá získat více. Pokud chcete bezpečnou investici, vložte své peníze do dlouhodobého spořícího dluhopisu, ale vyděláte mnohem méně. Nemůžete získat pětiprocentní nebo dokonce vyšší zhodnocení bez rizikové investice.
Praha7: Jen bych dodal, že byste měli investovat pouze peníze, o které si můžete dovolit přijít.
FatherChewyLouie: Je důležité investovat pouze do finančních nástrojů, kterým plně rozumíte. To je také důvod, proč byste se měli učit a poctivě dělat domácí úkoly.

Trh P2P lending míří třemi směry. Půjčování firmám, půjčování jednotlivcům a investice do již poskytnutých půjček nebankovními subjekty. Ve všech případech ovšem vypadají platformy podobně. Spojují drobné investory se zájemci o financování, neboli žadateli o úvěr. Jsou rychlé. Založené výhradně na internetu. Nejsou tolik omezeny bankovními regulacemi a zjednodušují rozhodování, kam uložit peníze.

To ovšem neznamená, že za nimi nestojí velké finanční instituce, mnohdy dokonce přímo bankovní domy či konsorcia bank.

Investoři jsou zpravidla jednotlivci, soukromé osoby, malé investiční skupiny, případně firmy, které mají k dispozici volné finanční prostředky k okamžitému použití. Ti všichni chtějí vydělat na půjčování peněz, ale na klasický investiční systém mají možnost investovat příliš malé částky.

Zároveň investoři doufají ve vyšší zhodnocení své investice. Na jednu stranu je půjčka tohoto typu rizikovější investicí, než bankovní půjčka prověřená účinným ale složitým bankovním systémem, za to však nabízí větší výnos, pokud se povede. Na druhou stranu se riziko pro investory snižuje tím, že mohou investovat drobné peníze do více půjček nebo do půjček zajištěných například nemovitostí, a případná ztráta z jedné půjčky je tolik nebolí, když na dalších vydělají nebo získají investovanou částku později zpět po uplatnění zajištění. A třetím hlavním důvodem přitažlivosti je, že investoři, včetně těch nejmenších, mají přímý vliv na to, komu a za jakých podmínek půjčí. Sami tedy rozhodnou, zda se jim investice do budoucna vyplatí, či nikoliv. Velký psychologický vliv na chuť k investicím má tedy fakt, že se nesvěřují do rukou anonymní mašinérie bankovního systému, ale zůstává v jejich režii. Zda je lepší nebo horší než profesionální bankéř, pozná každý investor velmi rychle sám. Peníze na jeho účtu jsou jediným a spravedlivým ukazatelem jeho schopností.

Investice jdou obvykle přímo do konkrétní nezajištěné půjčky (výnos může být vyšší, ale zároveň je investice rizikovější, s vyšším výnosem roste riziko), nebo nebankovní společnost poskytne žadateli zajištěný úvěr a investor se může podílet na jeho financování do libovolné míry (investiční riziko je omezeno, čemuž odpovídá i nižší výnos).

Co je P2P lending?

Peer-to-peer lending je označení systému finančních půjček pomocí internetových on-line platforem. Tímto způsobem půjčují lidé peníze přímo lidem či firmám za pomoci zprostředkovatele, což je obvykle provozovatel on-line platformy. Uživatelé této online platformy přímo mezi sebou uzavírají obchody. P2P lending se označuje také person-to-person lending, nebo social lending, sociální půjčky, přímé úvěrování, nebo P2P půjčky.

P2P systém je součástí fenoménu tak zvané sdílené ekonomiky. Obecný systém P2P při tom není v internetovém prostředí nic nového. V počítačových sítí označuje vzájemné spojení mezi jednotlivými klienty a jeho opakem je komunikace výhradně mezi centrálou a klientem.

Už dlouho se používá například při výměně multimediálních souborů. V tomto oboru zničil velký vliv gramofonových vydavatelství a umožnil široké sdílení hudby. To samé se v současnosti odehrává ve filmovém průmyslu. Na P2P je aktuálně založený také celosvětový úspěch taxislužby Uber a ubytovací sítě Airbnb.

Nové ale bonitní odvětví

Ještě v minulém desetiletí se přímé úvěrování téměř nepoužívalo a pokud ano, tak šlo o úvěry sjednávané výhradně napřímo mezi společnostmi, firmami a skupinami investorů. Všechno se změnilo, když britská společnost Zopa spustila roku 2005 svoji online platformu P2P lending a pomohla drobným investorůmm aby se kvalifikovaně rozhodli, kam investovat. Etablovala odvětví, které od té doby zažívá nepřetržitý exponenciální růst.

Srovnatelná spolehlivá čísla pro celý svět nejsou kvůli obchodnímu tajemství dostupná, ale reálnou představu si můžeme udělat: Například už v roce 2012 trh s peer-to-peer úvěry představoval ve Velké Británii 500 milionů liber. Nebo největší americký peer-to-peer zprostředkovatel Lending Club ohlásil v roce 2014 celkovou hodnotu svých úvěrů 5 miliard dolarů. Dokonce i státy se zapojují do P2P platforem. Funding Circle, která za sedm let poskytla úvěry ve výši 3 miliardy liber, slouží mimo jiné vládě Velké Británie k úvěrování malých a středních podniků.

Výběr respektovaných světových P2P platforem:

 • RateSetter
 • Zopa
 • Funding Circle
 • Folk2Folk
 • Kuflink
 • Landbay
 • Mintos

V Česku začal s P2P úvěrováním internetový portál Bankerat v roce 2010. Až roku 2015 mu začala konkurovat platforma Zonky a spustila boom tohoto půjčování v České republice. První miliardu korun rozpůjčovala hned za jeden rok své existence. Na půjčování peněz firmám se zaměřila platforma Pujcmefirme.cz. Minulý rok rozjela platforma Bondster.cz investice do zajištěných půjček poskytnutých nebankovními poskytovateli.

Využít můžete i další platformy, které v České republice působí:

 • Bankerat
 • Banking-Online
 • Ferratump2p
 • Prestito
 • Skyloan
 • Zonky
 • Žlutý meloun

Daně platí investor

Odpovědnost za uhrazení daní nesou investoři. Platí je u svých místně příslušných finančních úřadů. Jedná se o daň z příjmu. Kapitálový majetek se tedy daní podle zákona o daních z příjmů č.586/1992 Sb.

P2P lending je obor, jehož provozovatelé mohou, ale nemusejí být registrovaní státní autoritou. Důvěryhodnější a tím pádem i poněkud dražší služby jsou v Česku registrované u České národní banky. Mohou být také členem Nebankovního registru klientských informací případně mohou čerpat z registrů dlužníků.

Licence platformy u České národní banky se vydává podle zákona o platebním styku č.370/2017 Sb. jako Poskytovatel platební služby nebo Poskytovatel platební služby malého rozsahu. P2P půjčky jsou v České republice považovány tak zvané prosté zápůjčky podle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Pro orientaci dodáváme, že úroky na tuzemských oficiálních platformách se pohybují přibližně od 3 % do 15 % pro běžné klienty. Platformy, které půjčují klientům zapsaným do registrů dlužníků, na které je vedena exekuce, tedy těm, kterým banky už nic nepůjčí, se vyznačují vyššími úroky.

Nebankovní instituce, a tedy i některé P2P platformy půjčují peníze klientům, kteří jsou bankovně nefinancovatelní. Žadatelé o úvěr sice nemají komplikace, ale banka jim úvěr z nějakého důvodu neposkytla. To řeší právě úvěry od nebankovní společnosti. Nebo mohou být žadatelé o úvěr ve větších či menších problémech a na bankovní úvěr také nedosáhnou. Jsou na ně uvaleny exekuce, nemají oficiální příjmy, nechtějí zveřejňovat bankovní dokumenty, pracují na IČO, případně jejich firma není v zisku.

Potom se půjčují peníze zejména na základě zástavy a úroky jsou vyšší. Platforma pak nabídne tento zajištěný úvěr k odkoupení investorům. V případě, že dlužník přestane splácet, poskytovatel půjčky zajistí exekuci vůči dlužníkovi a vyplacení peněz ze zástavy investorům.

Takto postupuje například nebankovní společnost ACEMA a jako P2P platformu využívá market place Bondster.cz.

Proč hledět na rating CRIF?

Během přímého investování do společností a podniků je důležité sledovat jejich rizikovost z pohledu vložených finančních prostředků. Platí věčná finanční poučka, že za větší riziko se platí větší výnos. V obecné rovině zároveň platí, že výnos celé ekonomiky je nakonec v průměru stejný, protože mnohé rizikové investice se nikdy nevrátí, a naopak vyjdou ty relativně bezpečné, ovšem bez rizikové prémie pro investory.

V Česku se pro hodnocení investičního rizika používá z iRating CRIF (Czech Credit Bureau) jako nestranný pohled na finanční zdraví firem. Ratingový model CRIF využívá na českém finančním trhu bankovní i nebankovní finanční sektor, ale také státní správa při rozdělování dotací, Hospodářská komora k hodnocení podnikatelů a pracují s ním i úvěrové registry. Statisticko-matematický model iRating je založený na hodnocení finančních a částečně i nefinančních parametrů společností. Výstupem modelu je kromě ratingového stupně také podrobnější popis slabých a silných stránek firmy, bonita firmy, míra rizika platební neschopnosti a pravděpodobnost bankrotu.

Ratingové stupně iRating CRIF

 • A1 – A4 minimální riziko
 • B1 – B5 nízké až mírně zvýšené riziko
 • C1 – C5 zvýšené až extrémní riziko
 • X o firmě neexistují dostatečné informace

Jak se investuje?

Investor zadá na on-line platformě pevnou částku, kterou chce do konkrétního projektu vložit. Některé platformy umožňují investovat už v částkách od stovek korun, jiné od tisíce korun. Investor může diverzifikovat své portfolio tím, že celkovou investici rozdělí do několika menších částek. Sníží tím své riziko, pokud některý z úvěrů nebude splácen. Investor může nabídku navyšovat a snižovat včetně nabízené úrokové sazby po celou dobu aukce.

Po schválení investora, obvykle pomocí automatizovaného ověření přes e-mail nebo telefon, se nabídka stává závaznou.

Provozovatel on-line platformy zajišťuje administraci plateb, vedení účtu investora, zpracování jistiny, úroků a smluvních pokut od dlužníka a nakonec rozesílání plateb všem investorům.

Jak se žádá o úvěr?

Žadatel o úvěr (půjčku) zadá poptávku a čeká, zda o ni mají investoři zájem. Obě strany se musejí pohybovat v mezích nastavených platformou. Žadatele nejčastěji omezuje maximální požadovaná částka a investor maximální výší úroku.

Konečný úrok je stanovuje třemi různými způsoby:

Určí ho provozovatel P2P platformy podle ratingu, který žadateli o půjčku přiřadí.

Žadatel zadá maximální úrok a investor ho akceptuje nebo nabídne nižší.

Platforma nebo žadatel o půjčku uvedou doporučený úrok a konečnou nabídku pečetí až investor.

Součástí poptávky po úvěru je účel a důvod půjčky, základní identifikační údaje o osobě, zaměstnání a příjmech v případě jednotlivců, a analogicky o firmě a jejích majitelích i odpovědných osobách, pokud se jedná o investice do podnikání. Platforma doplní uvedené údaje o své zjištění, například z registrů dlužníků, a zájemci o úvěr přidělí rating.

Postup platformy a množství požadovaných a posléze zveřejněných údajů o žadatelích se případ od případu mění, ale je jasné, že investoři vkládají své peníze především do důvěryhodných záměrů. Čím víc ověřených informací, potvrzeních a dalších dokumentů poptávka obsahuje, tím lepší úrok se na ní nakonec vztahuje.

Investor může přes platformu využít ještě další záruky. Dlužník pak ručí třeba nemovitostí, či jinými finančními produkty, nebo musí uvést svého ručitele.

Platforma Mintos nebo Bondster působící v České republice navíc investorům nabízí garance ze strany poskytovatelů, kteří jim na některých úvěrech zaručují vrácení investice, pokud není půjčka ze strany dlužníka po určitou dobu splácena.

Že půjčování peněz není žádná selanka, potvrzuje platforma Zonky, která zveřejňuje pouhou pětinu všech požadavků na úvěr. Zbytek odmítá kvůli tomu, že žadatelé jsou neúměrně zadluženi odjinud.

Zesplatnění úvěru

Smlouvy o P2P úvěru jsou velmi podobné ostatním úvěrovým smlouvám. Jednou za základních povinností dlužníka je včasné splácení úvěru. Porušení tohoto ustanovení vede k zesplatnění úvěru, což znamená, že celá částka je okamžitě splatná – jistina, úroky, pokuty a případně další poplatky. Pokud dlužník nezaplatí, rozjíždí provozovatel on-line platformy soudní a exekuční řízení, které vede k vymožení dlužné částky od neplatícího dlužníka.

 

https://www.bondster.com/cz

Články ze sekce: Komerční sdělení