Výroba České zbrojovky loni vzrostla o čtvrtinu

22.03.2018 | , Česká Zbrojovka
Komerční sdělení


Tahounem loňských výsledků byly úspěšné prodeje v USA, bilancuje rok 2017 v rozhovoru pro finance.cz prezident společnosti Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod (CZUB) Lubomír Kovařík.

Jaký je meziroční vývoj výroby zbraní za loňský rok v CZUB?

Výsledkem mnoha opatření, která jsme přijali s cílem zvýšit kapacitu výroby, byl nárůst počtu vyrobených zbraní zhruba o jednu čtvrtinu oproti roku 2016. Investice do strojů a nových technologií, investice do zaměstnanců, zvýšení produktivity práce a mnoho dalších drobných kroků, to vše mělo vliv na výkony. Díky tomu se nám v loňském roce podařilo vyrobit konsolidovaně 330 tis. kusů zbraní.

Jak se firmě dařilo v USA? O co je na tomto prestižním trhu největší zájem?

Trh USA pro nás hraje stále významnější roli. Před 20 lety jsme zde založili dceřinou společnost CZ-USA, která neustále roste a dnes prodává polovinu toho, co v Uherském Brodě vyrobíme. Za loňský rok jsme zde realizovali tržby přes 104 mil. USD. Největší zájem je o pistole. Radost nám dělá naše novinka, a to pistole s přímoběžným zápalníkem P-10, která se okamžitě po uvedení na trh stala bestsellerem, stejně jako tomu bylo před dvěma lety u samopalu Scorpion. V závěsu za ní jsou služební pistole řady P-07 a P-09, sportovní pistole Shadow 2 atd.

Jak obtížné je uspět v USA? Tamní trh je vysoce konkurenční…

USA jsou nejvyspělejším trhem, kde se snaží uspět všichni světoví výrobci. Je velmi obtížné pohybovat se v takové záplavě konkurence a ještě obtížnější je být zde úspěšný. Naproti tomu má trh USA svá specifika, která se od českého nebo evropského pojetí značně liší. Vezměme si například přístup společnosti ke zbraním, legislativní podmínky pro nákup a držení zbraně atd. V Evropě jsou podmínky daleko přísnější než v USA. Na druhé straně USA si více než ostatní země chrání vlastní domácí výrobce a ostatním klade různé podmínky resp. překážky pro vstup na tamní trh.

Můžete být konkrétnější?

USA mají od roku 1933 v platnosti zákon Buy American Act, který říká, za jakých podmínek může vláda nakupovat pro federální organizace. Pokud bychom chtěli dodávat naše výrobky např. do americké armády, musely by náklady na jejich komponenty vyrobené v USA tvořit min. 60 % nákladů celkových. Tento zákon zvýhodňuje především domácí výrobce a ty zahraniční tlačí k tomu, aby pokud chtějí uspět, přenesli výrobu daného produktu na půdu USA. Jednoduché, účinné…

Podle mého názoru je totiž nezbytné, aby stát dbal na to, že v případě ohrožení země dokáže fungovat samostatně, bez cizí pomoci. V České republice máme spoustu firem produkující špičkové produkty, které úspěšně vyváží za hranice, ale doma jsou často vytlačovány zahraničními dodavateli. Využívání především domácích výrobců by mělo být zákonnou podmínkou, samozřejmě při splnění kvalitativních požadavků. Nedává přece logiku, aby např. česká policie nebo armáda nakupovala zbraně, optiku, střelivo, munici nebo třeba auta od jiných, než domácích výrobců. Jsme Češi, máme skvělé produkty, tak na to buďme hrdí…

Domácí úspěšné firmy jsou i zárukou zdrojů pro státní rozpočet…

Určitě a nikoli bezvýznamnou… Například jen roční odvody naší společnosti do státního rozpočtu ČR se pohybují ve stovkách milionů korun. Loňská bilance - na sociálním pojištění jsme odvedli téměř 200 mil. Kč, na zdravotním pojištění 90 mil. Kč, na daních ze závislé činnosti 80 mil. Kč, na zálohách na daň z příjmu právnických osob 70 mil. Kč. Dohromady budou činit roční odvody za rok 2017 více než 440 mil. Kč.

V jakých dalších regionech se CZUB dařilo loni nejvíce? Jaké výrobky konkrétně?

Kromě USA je to Česká republika a další evropské země; stále jsme velmi aktivní i ve vybraných afrických nebo asijských zemích. Celkem jsme v loňském roce obchodovali se sto zeměmi světa. Nejprodávanějšími produkty jsou pistole, obdobně, jako v USA. Následují malorážky a kulovnice. Z vojenských zbraní jsou nejprodávanější samopaly Scorpion, následované útočnou puškou Bren 2.

Jak CZUB v době nízké nezaměstnanosti nabírá své zaměstnance? Kde?

Je to čím dál složitější. Na trhu práce chybí technické profese - konstruktéři, technologové, programátoři, inspektoři kvality, ale i ostatní profese, jako jsou brusiči, zámečníci, operátoři CNC atd. My úzce spolupracujeme se střední školou Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Tato škola, která má za sebou 60 let existence, nám dokáže vychovat profese, jakými jsou např. puškař, mechanik-seřizovač, programátor CNC, rytec, obráběč kovů, nástrojař atd. Ročně školu opouští stovka studentů, zhruba polovina jich nastupuje do České zbrojovky. Obtížnější situace panuje v hledání technických vysokoškolských profesí, kde spolupracujeme s několika vysokými školami, podporujeme nadané studenty a stipendisty, nabízíme atraktivní pracovní podmínky, zajímavé zaměstnání atd. Jsme rádi za každého technika, který si k nám najde cestu.

Autor článku

Komerční sdělení  

Články ze sekce: Komerční sdělení