Jak správně vybrat MBA školu a ještě ušetřit?

15.08.2018 | , Business Institut
Komerční sdělení


V současné době je studium MBA stále populárnější. Studium přitom není určeno jen pro zkušené manažery a podnikatele. S rozšířením do hodnocení personalistů i kariérních plánu mnoha firem se hodí všem, kteří potřebují nové znalosti ověřené praxí a mají zájem o další kariérní posun.

Business institut nabízí kombinované i 100% online studium MBA.

Business institut nabízí kombinované i 100% online studium MBA.

Důležitou otázkou pro zájemce je, zda chtějí studovat MBA programy kombinovanou formou s osobní účastí na lektorských setkáních, nebo preferují online studium. Školu je třeba pečlivě vybírat s ohledem na obsah výukových programů i odbornost lektorského týmu v jednotlivých programech v kombinované nebo online formě studia.

Prestižní Business Institut nabízí obě formy studia, přičemž celkově si lze vybrat z více než dvaceti programů zakončených tituly MBA, BBA, DBA nebo LLM. Jedná se o prestižní školu, která působí na poli manažerského vzdělávání bezmála deset let. Za tu dobu přivedla k úspěchu více než tisícovku absolventů z oblasti podnikání, ale i veřejné správy a zdravotnictví.

Kombinovaná forma studia zahrnuje spojení e-learningu a lektorských setkání, která se realizují formou interaktivních workshopů ve výukových prostorách Business Institutu.

Online studium je určeno vysoce časově zaneprázdněným uchazečům. Výuka probíhá čistě on-line formou bez nutnosti osobní účasti na lektorských setkáních. V náplni a odborných nárocích je online studium zcela srovnatelné s klasickou kombinovanou formou.

 

Rozhoduje kvalita a celkové podmínky studia

Při posuzování ceny za studium je třeba pečlivě vyhodnotit co všechno je její součástí. Platí, že zdánlivě nejlevnější není nejlepší. Zároveň se cena může navýšit díky dalším poplatkům. Je tedy nutné zkoumat, co všechno je v ceně zahrnuto, zda student nebude muset doplácet za studijní materiály, obhajobu nebo postupové práce.

Na Business Institutu jsou v ceně například i odborné přednášky nad rámec studia a semináře se zajímavými osobnostmi ze světa podnikání, vzdělávání, koučinku aj. Studium MBA zahrnuje přístup do online knihovny s tisícovkami titulů. Studenti se mohou dále účastnit networkingových setkání a i po skončení studia jsou zváni na zajímavé vzdělávací a přednáškové akce.

Studium MBA je časově flexibilní a umožňuje sladění s pracovním výkonem.

Studium MBA je časově flexibilní a umožňuje sladění s pracovním výkonem.

Studium na Business Institutu: titul MBA již za 1 rok

Studium na Business Institutu trvá 12 až 16 měsíců a je zakončeno vypracováním a obhajobou závěrečné práce. V průběhu studia studenti odevzdávají postupové práce, kterými se zakončují jednotlivé moduly. Studium je rozděleno do tří bloků s celkovým počtem dvanácti modulů.

Business Institut aktuálně přichází se zcela novou nabídkou 100% online MBA studia vybraných programů. Žádané obory lze nyní studovat nejmodernější formou manažerského vzdělávání. Online studium plně nahrazuje klasickou výuku a umožňuje studovat odkudkoliv a tím maximálně uspořit čas a organizační náklady spojené se studiem.

Klasická i online výuka je zajištěna odborníky z manažerské praxe, přičemž ke studentům je přistupováno individuálně jak v rámci lektorských setkání, tak při výběru a zpracování témat závěrečných prací.

 

Reference absolventů hodně napoví

Vypovídající jsou i reference absolventů studia a jejich vyjádření k přínosům a návratnosti investice do manažerského vzdělání. Dle výzkumu Business Institutu potvrzuje 85 % absolventů návratnost vložených prostředků do studia MBA do dvou let od ukončení a 98 % absolventů by studium doporučilo ostatním.

Například absolventka programu MBA Management soft skills Radka Slooten k průběhu a dojmům ze studia na Business Institutu říká: „Studium na Business Institutu mi pomohlo ujasnit si vizi pokračování a úspěchu v podnikání. Byla jsem velice mile překvapena, jak profesionálně a zároveň poutavě lze témata z oblasti soft skills pojmout. Za všechna lektorská setkání i konzultace spojené se zpracováním závěrečné práce mohu jen poděkovat a studium na této škole doporučit.“

Známý olympionik, podnikatel a student programu MBA Real Estate Vítězslav Gebas doplňuje: „MBA bylo pro mě velice lákavé, protože v sobě zahrnuje potřeby trhu - praktické poznatky, aktuální know-how, informace potřebné pro úspěšný rozjezd vlastního podnikání. Pro Business Institut jsem se rozhodl především na základě kvality lektorského týmu, přístupu vedení školy a také referencí.“

Business Institut právě otevírá nový cyklus studia manažerských programů MBA.

Business Institut právě otevírá nový cyklus studia manažerských programů MBA.

Jak začít studovat MBA

Podmínkou přijetí ke studiu MBA je ukončené vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářský studijní program) nebo odpovídající manažerská praxe. Po podání online přihlášky a přijetí ke studiu obdrží student přístup do unikátní e-learningové platformy, prostřednictvím které řeší veškeré studijní záležitosti a komunikuje se studijním oddělením i jednotlivými lektory.

 

Mimořádná sleva za včasné přihlášení

Business Institut má pro nové zájemce o studium aktuálně připraveno atraktivní zvýhodnění. Při včasném podání přihlášky nabízí mimořádnou slevu ve výši 46.000 Kč. Sleva se vztahuje na libovolný program MBA a LLM z nabídky kombinovaného i online studia.

Novinky a podrobné informace o studiu najdete na www.businessinstitut.cz.

Ředitelem Business Institutu je Ing. Ivo Ducheček.

Ředitelem Business Institutu je Ing. Ivo Ducheček.

Články ze sekce: Komerční sdělení