Jak si říct o dotace na dešťovou vodu?

22.03.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Loni na podzim přibylo do dotačního programu Dešťovka dalších 100 milionů korun. Příspěvek až 55 tisíc korun mohou získat domácnosti, které chtějí zachytávat dešťovou vodu pro zalévání zahrady, 105 tisíc korun je připraveno na složitější systémy. Dotace se vztahují i na chaty a chalupy, pokud v nich lidé trvale žijí.

Akumulace dešťové vody má podle ministerstva životního prostředí pomoci vyrovnat se se suchem, které v minulých letech postihlo Česko. „Proto nabízíme možnost pořídit si dotovanou nádrž k zálivce zahrady všem majitelům domů napříč republikou,“ uvedl Richard Brabec, ministr životního prostředí. Výše příspěvku na nejjednodušší dotovaný systém může být až 55 tisíc korun.

Dešťovka přispívá také na další dva systémy, díky nimž je možné zachycenou vodou také splachovat WC, případně recyklovat odpadní vodu z domácnosti. O dotace mohou požádat majitelé stávajících domů i novostaveb. Na jejich zprovoznění dostanou až 105 tisíc korun.

Dotace i pro chalupy

Zatímco dříve dotační program podporoval pouze rodinné domy, od podzimu loňského roku se rozšířil také na trvale obývané rekreační domy. Že v chalupě nebo v chatě trvale žijete, je nutné doložit.

„V případě rekreačních domů budou žadatelé předkládat jakýkoliv doklad o tom, že budova skutečně slouží k trvalému bydlení. Jde například o doklad o platbě za pravidelný odvoz odpadu, za spotřebu vody či energie. Případně bude možné doložit potvrzení starosty obce, že objekt žadatel užívá k trvalému bydlení. Potvrzení o trvalém bydlišti v tomto případě stačit nebude,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), z jehož rozpočtu je program financován.

Dotaci je možné uplatnit nejen na pořízení zcela nových nádrží, ale také na úpravu například nepoužívané jímky, do které lze následně srážkovou vodu zachytávat. Žadatelé, kteří budou systém instalovat do novostavby, budou mít nově na realizaci celého projektu dva roky. Prodloužení lhůty a zjednodušení administrativy má podle Petra Valdmana žadatelům usnadnit a urychlit cestu k dotaci. Lidé mohou podat žádost společně s potřebnými dokument jen elektronicky, přes web programu, nebo pomocí datové schránky.

Pravidlo 3 týdnů

Při vyřizování dotace platí pravidlo tří týdnů. „Do tří týdnů po podání elektronické žádosti se dozvíte, zda je žádost v pořádku. Po jejím schválení odesílá SFŽP peníze na účet opět do tří týdnů od uzavření smlouvy,“ vysvětluje Petr Valdman.

Lidé, kteří chtějí o dotace požádat by měli začít tím, že si nechají zpracovat odborný posudek, a to u projektanta nebo dodavatelské firmy. Až pak je třeba vyplnit a odeslat elektronickou žádost přes portál dotačního programu. Všechny potřebné dokumenty stačí přiložit a poslat také elektronicky, případně žádost vytisknout a společně s přílohami doručit na krajské pracoviště SFŽP. K formuláři žádosti se přikládá odborný posudek a případně další dokumenty, třeba plná moc či souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti.

Pokud je žádost v pořádku, SFŽP ji akceptuje. Vyrozumění žadatel dostává do tří týdnů. Dalším krokem je realizace podporovaných opatření, například instalace systému na zachytávání dešťové vody. Lidé mají dvanáct měsíců v případě stávajících domů a dvacet čtyři měsíců u novostaveb.

„Jestliže budete používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním další postup. Před vyplacením dotace budete v takovém případě potřebovat dokument prokazující dohodu mezi vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace,“ radí Petr Valdman.

Dešťovka pravidla 2019

(foto: Shutterstock)

 

Poslední kroky k dotaci

Po dokončení projektu je nutné doložit doklady pro uzavření „smlouvy o poskytnutí podpory“. Podle webu programu to je:

  • formulář doložení dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků,
  • faktury za realizaci díla a zhotovení odborného posudku,
  • soupis provedených prací (např. položkový rozpočet, smlouva o dílo, předávací protokol),
  • potvrzení o úhradě (např. výpis z bankovního účtu),
  • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele (tj. jakýkoli dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti),
  • ve specifických případech také platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, dokument prokazující dohodu mezi vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace, souhlas provozovatele kanalizace se zaústěním bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace či dokumenty k veřejné podpoře.

Fond předložené dokumenty během dalších tří týdnů zkontroluje a pokud zjistí nedostatky nebo nesrovnalosti, vyzve vás k jejich odstranění. Když je žádost bezchybná, je předložena ke schválení. O udělení podpory rozhoduje ministr životního prostředí.

Dalších 100 milionů korun

Dotační program Dešťovka byl vyhlášen poprvé v dubnu 2017 v rámci Národního programu Životní prostředí. Na podporu udržitelného hospodaření s vodou zatím nabídl domácnostem celkově 340 milionů korun.

 „V současné době je v programu k dispozici zhruba polovina z původně vyhrazené alokace v druhé dotační výzvě, tedy 107 milionů korun. Dalších 100 milionů jsme do programu přidali loni v říjnu. Čerpání budeme průběžně vyhodnocovat, a pokud bude potřeba, budeme hledat další finanční prostředky,“ uzavírá ministr Richard Brabec.

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: Spotřebitel