Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody obnovitelných zdrojů energie?

28.03.2022 | , Depositphotos
Komerční sdělení


Trend obnovitelných zdrojů energie v posledních letech narůstá. Přírodní zdroje energie se při postupném spotřebovávání po čase obnovují, a to buď samovolně, nebo s přispěním člověka. 

Mezi tyto zdroje energie se řadí energie ze slunce, větru, vody, biomasy, bioplynu a energie ze zemského jádra. Často se dnes také setkáváme s produktem zelená energie, čímž se snaží dodavatelé energie podpořit obnovitelné zdroje. Jaké jsou jejich hlavní výhody a nevýhody?

Výhody obnovitelných zdrojů energie

Dostupnost

Pravděpodobně největší výhodou obnovitelných zdrojů energie je jejich snadná dostupnost. Oproti neobnovitelným zdrojům energie se kvůli nim nemusí zřizovat nákladné vrty, odpadá také starost s nebezpečnou těžbou nebo radioaktivním odpadem.

Například sluneční paprsky, které jsou největším zdrojem energie na naší planetě, jsou dostupné takřka celoročně. Podobně je na tom i větrná a vodní energie. Důležitou roli zde hraje rozmístění pevniny a moří a také samotný zemský povrch.

Nízký dopad na životní prostředí

Jedním z hlavních důvodu, proč se čím dál tím více upouští od neobnovitelných zdrojů energie, jsou dopady na přírodu. Energie ze slunečních paprsků se dá získat pomocí solárních panelů, které jsou z 98 % tvořeny křemíkovými moduly. Ty jsou vyrobeny až ze 70 % ze skla a přibližně 20 % tvoří hliníkový rám. Současné technologie dokážou materiálově vytěžit u hliníku až 100 % a u skla až 95 % hmotnosti.

Konkurenceschopnost

Zatímco náklady na těžbu neustále stoupají, investiční náklady na stavbu větrných a fotovoltaických elektráren klesají. Cena minimální produkce solárních elektráren následuje podobný trend. Do budoucna je tedy možné počítat s tím, že energie z obnovitelných zdrojů bude mnohem levnější než ta z těch neobnovitelných. Podíl na tom mají i ceny emisních povolenek a zelená politika EU. V současnosti jsou ale fosilní paliva jako plyn nebo uhlí nepostradatelným a stále nejlevnějším zdrojem energie. Porovnejte si ceny energií, abyste neplatili zbytečně více, než je třeba.

Nevýhody obnovitelných zdrojů energie

Vliv počasí a klimatických změn

Obnovitelné zdroje energie jsou značně závislé na rozmarech počasí. Z toho plyne i jejich hlavní nevýhoda. Díky klimatickým změnám je navíc počasí čím dál nepředvídatelnější. Například u solárních a fotovoltaických elektráren je výroba energie závislá na počtu slunečných dnů a intenzitě slunečního záření.

V České republice jsou nejsilnější měsíce od dubna do srpna. Po zbytek roku se vyrábí nižší množství energie. Momentálně probíhá velmi intenzivní výzkum, jak tyto výpadky řešit, jelikož prozatím brání masivnějšímu využití tohoto druhu energie. Také zde máme řešení, která jsou částečně ekologická a navíc jsou velmi dobře rentabilní. Mezi tyto řešení patří například tepelná čerpadla.

Regulace ze strany států

Jako v každém odvětví, i v tomto existují vládní nařízení, legislativy či kvóty, které je nutné dodržovat. Proto se investorům doporučuje své investice v tomto odvětví diverzifikovat jak na úrovni regionální, tak i technologické. 

Autor článku

Komerční sdělení

Články ze sekce: Komerční sdělení