Pro polovinu Čechů je udržitelné podnikání aktuálním tématem

15.08.2022 | , Raiffeisenbank
Komerční sdělení


Většina Čechů netuší, co znamená zkratka ESG a zda jejich zaměstnavatel principy ESG uplatňuje. Po bližším představení problematiky však více než polovina (55 %) dotázaných označila odpovědné a udržitelné podnikání jako aktuální a důležité téma. Snižování uhlíkové stopy dává Čechům nejvíce smysl v průmyslu a v nákladní, lodní a letecké dopravě. Pokud se firma hlásí k principům ESG, je pro 47 % dotázaných důvěryhodnější, vyplynulo z průzkumu NMS Research pro Raiffeisenbank.

I přesto, že se zkratka ESG (nefinanční kritéria odpovědného podnikání v oblastech Environmental, Social a Governance) skloňuje především v korporátním světě už několik let a nabývá na významu, pro širokou veřejnost jde stále o trochu tajemný a neznámý pojem. Spontánní povědomí o významu zkratky měli v průzkumu jen 3 % dotázaných. Po seznámení respondentů s definicí ESG stoupla znalost problematiky na 15 %, častěji se v tématu orientovala mladší generace s vyšším vzděláním, vyššími příjmy a z větších měst.  
 
Více než polovina (55 %) dotázaných vnímá ESG jako aktuální a 53 % jako důležité téma. Aplikací strategie ESG by se měl podle dotázaných zabývat především automobilový, stavební a chemický průmysl. Firma, která deklaruje strategii ESG, je pro 47 % respondentů důvěryhodnější, téměř třetinu (30 %) by tato informace pozitivně ovlivnila při zvažovaném nákupu zboží nebo využití služeb dané firmy.
 
S principy ESG a společensky odpovědného investování pracuje ve své strategii i řada finančních institucí. V případě bank by Češi nejčastěji ocenili digitalizaci a omezení zbytečného papírování, reagovala tak asi pětina (22 %) dotázaných. Jako další prospěšnou aktivitu bank v rámci uplatňování ESG označilo 8 % dotázaných investování do ekologických projektů. 
 
Raiffeisenbank je zakládajícím členem spolku Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, který v rámci reportu Carbon Tracker sleduje ambice na omezení produkce CO2 u největších firem v ČR a motivuje tak klíčové hráče české ekonomiky ke startu projektů přispívajících k udržitelnosti a ochraně klimatu.
 
Přehled bude poprvé zveřejněn v roce 2022 a pracuje s daty za poslední fiskální rok u 150 největších firem v ČR podle vykázaného obratu. Zvolená metodika výpočtu uhlíkové stopy vychází z kalkulace dle mezinárodně uznávané metodiky GHG protocol.
 
„Společensky odpovědné chování se pro nás stává přirozenou a každodenní rutinou na všech úrovních banky. Dává nám smysl podporovat iniciativy, jejichž cílem je sjednocení pravidel, smysluplná diskuse a výměna informací vedoucí k prospěchu nás všech. Proto jsme se rádi stali součástí nové platformy Carbon Tracker,“ říká Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Články ze sekce: Komerční sdělení