Online školení: Mzdové aktuality a změny pro rok 2023

12.10.2022 | , Internet Info
Komerční sdělení


Změny v nemocenském a zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení. Seznamte se s novinkami.

Připravte se s námi včas na důležité změny. Na našem oblíbeném online školení se budeme věnovat všem mzdovým aktualitám a návrhům změn pro rok 2023. Na webu najdete všechny důležité informace ke školení, včetně přihlašovacího formuláře na něj. Připojte se k nám v pondělí 31. října a buďte v obraze. 

OKRUHY ONLINE ŠKOLENÍ

Změny v pracovněprávní oblasti

Transpozice směrnic EU do vnitrostátní právní úpravy:

 • Směrnice EU 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob
 • Směrnice EU 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU

Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy – další změny v této oblasti

 • správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana
 • upozornění na některé chyby při výpočtu nároku na dovolenou
 • možnosti ručního výpočtu dovolené v hodinách u mateřské a rodičovské dovolené
 • jak správně řešit přeplatek dovolené

 Změny v zákoně o daních z příjmů

 • správné postupy při poskytování stravenkového paušálu
 • návrh změn, případně změny pro rok 2023

Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

 • změny v zákoně č. 187/2006 Sb.
 • nové redukční hranice pro rok 2023
 • maximální vyměřovací základ v roce 2023
 • další parametrické změny
 • dobrovolná účast na důchodovém pojištění

Změny ve zdravotním pojištění

 • odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2023 a podmínky pro uplatnění minimální vyměřovací základ
 • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
 • chráněný účet dlužníka
 • náhradní výživné
 • paušální náhrada za exekuční srážku 
 • nezabavitelná částka v roce 2023
 • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
 • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy
 • souběh exekuce a dohody 
 • roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu
 • minimální odstupné, odstupné (odchodné) a exekuční srážka

Další změny k datu konání školení, dotazy a diskuze

Kdo vás školením provede? 

Růžena Klímová – zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví. Je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jak školení proběhne a jak se na něj přihlásit? 

Školení se koná v pondělí 31. října od 9 do 14 hodin. Je online, proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. 
Pro účast stačí vyplnit online přihlášku. Cena školení činí 1 990 Kč bez DPH.