Zaměstnání malého rozsahu ve mzdových souvislostech

16.01.2023 | , Internet Info
Komerční sdělení


Na online školení se zaměříme na právní nastavení dohod o provedení práce a dohod o provedení činnosti.

Zdroj: Internet Info

Na začátku února se na jednom z našich pravidelných školení zastavíme u problematiky zaměstnání malého rozsahu. Seznamte se na našem webu s detaily. Tematikou účastníky provede zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy a autorka mnoha odborných článků z oblasti mzdového účetnictví, Růžena Klímová.

Okruhy našeho školení

 • Právní úprava dohod o provedení práce 
 • Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti 
 • Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ, periodické a mimořádné prohlídky u DPP a DPČ 
 • Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod 
 • Skončení DPP a DPČ Délka směny 
 • Odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ 
 • Právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ 
 • Zápočtový list u DPP a DPČ 
 • Výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP 
 • Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ 
 • Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání 
 • Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ Kdy neplatí minimální vyměřovací základ: u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání – hlavní činnost 
 • Vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném, pravděpodobný příjem u ZMR a DPP 
 • Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ 
 • Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
 • Zaměstnání malého rozsahu – § 7 zákona č. 187/2006 Sb. Podmínky ZMR, ohlašovací povinnosti vůči OSSZ, účast na NP a odvod pojistného 
 • Nové oznamovací povinnosti při ukončeném pojištěném zaměstnání – též i v rámci ZMR ZMR u dohody o pracovní činnosti 
 • ZMR u pracovního poměru 
 • ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů 
 • Dávky nemocenského pojištění u ZMR Rozhodné období u ZMR 
 • Změna druhu pojistného vztahu – § 10 zák. č. 187/2006 Sb. (kdy se ZMR mění na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období 
 • Souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou 
 • Souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci 
 • Nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky 
 • Odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda 
 • Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu u DPP a DPČ 
 • Odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ 
 • Dotazy účastníků školení 

Školení je vhodné nejen pro mzdové účetní, ale také pro personalisty a další profesionály. Na webu najdete všechny důležité informace, včetně přihlašovacího formuláře. Školení proběhne 9. února od 9 do 14 hodin. Cena školení činí 1 990 Kč bez DPH. Ze školení dostane každý účastník kompletní videozáznam.

Jak bude školení probíha

Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

Články ze sekce: Komerční sdělení