Češi mají podpojištěné domy, pomůže jim kalkulačka

23.10.2023 | , Česká asociace pojišťoven
Komerční sdělení


  Pojištění majetku je sice nejčastějším dobrovolným pojištěním, které Češi mají, jen třetina smluv je ale nastavena na správnou výši, u 15 % nedosahuje pojistná částka ani poloviny hodnoty nemovitosti. O podpojištění svých domů přitom Češi často nevědí a považují ho v 64 % za dostatečné. Se správným nastavením výše pojistné částky nově pomůže kalkulačka orientační pojistné hodnoty nemovitosti ČAP.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Pro každou nemovitost platí, že by měla být pojištěna takovým způsobem, aby smlouva pokryla všechna rizika, kterým může být dům vystaven, zatímco nám dlouhodobě slouží. Realita ale ukazuje, že ve skutečnosti je podpojištěných 70 nemovitostí ze 100 pojištěných. Značná část z nich je podpojištěná na úrovni mezi 20 % a 49 % a patnáct ze sta pojištěných nemovitostí má dokonce 50 %, případně ještě vyšší podpojištění. O podpojištění svých domů přitom Češi často nevědí. Za nedostatečně nastavenou svou smlouvu považuje pouze 27 % klientů. „Vzhledem ke stoupajícím cenám stavebního materiálu, prací a inflaci významně roste hodnota majetku. Výše pojistné částky by měla vždy být nastavena tak, aby v případě nenadálé události bylo možné nemovitost z pojistného plnění znovu postavit. To, že klienti svou situaci vyhodnocují jako dostatečnou, je alarmující,“ vysvětluje výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Podpojištění se vyhneme díky kalkulačce

Pro snadnější odhad skutečné hodnoty domu připravila Česká asociace pojišťoven kalkulačku orientační pojistné hodnoty nemovitosti. Právě ta již od letošního léta začala pomáhat veřejnosti. V okamžiku, kdy chce kdokoli uzavřít svou novou pojistnou smlouvu nebo tu stávající správně aktualizovat, stačí mu navštívit webové stránky České asociace pojišťoven, do kalkulačky zadat základní parametry své nemovitosti a během několika málo minut získá představu o aktuální hodnotě domu.

Pozitivní reakce prvních uživatelů kalkulačky ukazuje, že tento nový nástroj přináší opravdu jednoduchý způsob, jak si ověřit, zda nemáme naše nemovitosti podpojištěné. Nabízí zdroj korektních, každých šest měsíců aktualizovaných a transparentních informací. Ty nám pomohou velmi efektivně předejít situaci, kdy by jinak z důvodu podpojištění naše pojišťovna byla oprávněna snížit pojistné plnění. Mysleme na to. Právě starost o naše bydlení by měla být, hned po péči o blízké a o naše zdraví, tou největší prioritou, které bychom měli věnovat pozornost a potřebnou pečlivost.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Pojištění máme staré a neaktualizované

„Nejčastější příčinou takového podpojištění bývá zastaralost pojistných smluv. Až polovina smluv k pojištění nemovitostí vznikla už před rokem 2012 a každá desátá smlouva nebyla nikdy aktualizována,“ upřesňuje Jan Matoušek. V případě smluv, které byly podepsány v letech 2012 až 2015, platí, že je neaktualizovaných více než 20 %. U smluv uzavřených mezi roky 2016 až 2019 se jedná o 30 % pojistných smluv. 

Málokdo si totiž s odstupem času, velmi často například od chvíle pořízení svého domu na hypotéku a k ní povinně uzavřené smlouvy o pojištění nemovitosti, uvědomí jednu důležitou věc. S tím, jak rostou ceny stavebních prací a materiálu, zvyšuje se mu i cena domu, a tím se zvyšuje také hodnota, na kterou by měla být nemovitost pojištěna. A tím to nekončí. V neposlední řadě se cena nemovitosti zvedá také průběžnými úpravami, jejichž celkový součet může hodnotu domu až nečekaně navýšit.

Pravidla pro aktuální pojistnou smlouvu

Typickým příkladem poslední doby je instalace fotovoltaické elektrárny, včetně bateriového úložiště. „Pokud podobná řešení a zařízení nejsou součástí pojišťované nemovitosti, je potřeba je do smlouvy samostatně specifikovat a připojistit. Častou chybou bývá, že majitelé zapomenou započítat cenu těchto prvků k celkové pojistné částce. V takovém případě by pojišťovna při škodní události nevyplatila adekvátní pojistné plnění,“ uzavírá Lenka Slabejová, odbornice na neživotní pojištění České asociace pojišťoven.
 

Autor článku

Komerční sdělení

Články ze sekce: Komerční sdělení