Jak kryptoměnové projekty získávají peníze aneb co je ICO

15.05.2024 | , eTukTuk
Komerční sdělení


Nové kryptoměnové projekty, které stojí na počátku své cesty, často hledají způsoby pro zisk kapitálu pro svůj další vývoj. Často jsou zmiňování například externí investoři nebo třeba crowdfundingové kampaně. V současné době se však skloňuje i označení tzv. Initial Coin Offering, tedy ICO. Tento anglický název by se dal do české jazyka přeložit jako „Prvotní nabídka mincí”.

Zdroj: Jia Li

V tomto článku si představíme, jak ICO fungují, jejich výhody či nevýhody a zmíníme také příklady úspěšných projektů, které pomocí tohoto způsobu pro výběr finančních prostředků vstoupily na kryptoměnový trh.

Jak ICO funguje?

Společnost, která stojí za kryptoměnovým projektem, odprodá část svého majetku - například tokenů. To umožní investorům se zájmem a důvěrou v daný projekt si nabízené tokeny nakoupit. Tvůrci tohoto projektu tak vyberou finance za nákup tokenů od investora, které následně využijí pro další rozvoj svého projektu.

Investoři do nových projektů ve fázi ICO tak věří, že v budoucnu získají poměrně vysoké zhodnocení. To přirozeně přichází s vyšší rizikovostí této investice, než se kterou by se jinak setkali u velkých kryptoměn jako bitcoin či ethereum. Při výběru projektu je tak namístě být velmi obezřetný.

Pokud si uvedeme příklad nákupu kryptoměny ve fázi ICO, investor nakoupí například 100 tokenů za cenu 1 Kč za token. To znamená, že se hodnota jeho investice bude rovnat 100 Kč. Jakmile se poté cena tokenu v ideálním případě zvýší například na 10 Kč, hodnota celé investice bude nyní 1 000 Kč. To bude znamenat 10násobné zhodnocení. 

Takto vysoké zhodnocení může znít ve světě investic jako poněkud extrémní, nicméně v případě úspěchu podobných projektů se s ním můžete setkat poměrně často. Samozřejmě lze poté nalézt i projekty, které bohužel neobstály v podmínkách kryptoměnového trhu, a nelze je tak označit jako rostoucí a úspěšné.

Pro plnohodnotný průzkum a zjištění informací o projektu často doporučujeme projít si tzv. whitepaper. Tento dokument představuje v podstatě jakýsi podnikatelský záměr, ve kterém jsou zaznamenány veškeré myšlenky a celý princip fungování daného projektu. Díky prostudování tohoto dokumentu tak mohou investoři zjistit, zda jim projekt dává smysl, nebo zda se raději poohlédnout po něčem jiném.

Výhody a nevýhody ICO

Přestože se stále jedná o kryptoměny, vlastnosti projektů ve fázi ICO se výrazně liší od těch největších kryptoměn na světě, se kterými může mít mnoho investorů svou vlastní zkušenosti. Pojďme si nyní představit některé hlavní výhody a nevýhody, se kterými se budete moci u ICO projektů setkat.

Výhody

Nevýhody

Potenciálně velmi vysoké zhodnocení investice Jedná se zpravidla o spekulativní a rizikové projekty
Jedná se o slibné projekty, které mohou nabízet inovativní ekosystémy a platformy Je třeba si ověřit, aby se nejednalo o podvodné projekty - např. pomocí regulace státními orgány nebo od auditních společností
Často odměňuje brzké investory, kteří investují do projektu v prvních fázích Produkty nebo služby projektu nejsou v prvních fázích zdaleka plnohodnotné
Velmi nízké nákupní ceny tokenů Často není projekt příliš transparentní
Budování komunity a bližší kontakt s tvůrci Cenové pohyby tokenů mohou být zpočátku velmi výrazné - označit je lze jako tzv. pumpy

Měli byste ICO využít?

Odpověď na tuto otázku je na zvážení každého potenciálního investora. Obecně však doporučujeme určitou dávku opatrnosti, jelikož se zpravidla jedná o nové projekty, které stojí na začátku své cesty a nemají své produkty ještě plně rozvinuté. Dalším aspektem může být také větší účast podvodných projektů v tomto tržním segmentu. 

Na druhou stranu se však jedná o část kryptoměnového trhu, která může investorům přinést zhodnocení, které jinak ostatní aktiva nabízet nemusí. Díky velmi nízké vstupní ceně nebo exkluzivním odměnám, které tvůrci často poskytují výhradně prvním investorům, mohou investice do těchto projektů disponovat obrovským potenciálem pro budoucí zhodnocení. 

Příklady úspěšných projektů

Jako jeden z nyní již velmi známých projektů, který taktéž zažil začátek v podobě ICO, můžeme zmínit samotnou druhou největší kryptoměnu na světě s názvem ethereum. V začátcích, tedy v roce 2014, tak bylo možné nakoupit 1 ETH za cenu 0,31 dolarů. V této době však byl způsob v podobě ICO, který se zabýval výběrem finančních prostředků pro vývoj této kryptoměny, velmi inovativní a ve světě investic ještě neznámý.

Mezi další známé kryptoměny, které byly spuštěny na bázi ICO, pak můžeme zařadit například: 

 • Polkadot (DOT)
 • NEO (NEO)
 • Ark (ARK)
 • Filecoin (FIL)
 • Chainlink (LINK)

Výše uvedené a nyní již velmi hodnotné kryptoměny své ICO úspěšně dokončily. Trh s kryptoměnami však roste téměř každým dnem, a proto bychom vám rádi v rámci tohoto článku představili dva nové projekty, které se aktuálně v úvodní fázi výběru finančních prostředků nacházejí.

ICO vzdělávací platformy 99Bitcoins

V současné době se kryptoměnový trh těší mnoha různým projektům s inovativními produkty. Jedním z nich je například 99Bitcoins, který se nachází aktuálně ve fázi předprodeje. 

Tato kryptoměna jako svůj hlavní produkt vytváří platformu, na které se budou moci uživatelé učit o fungování krypto trhu nebo o samotného obchodování s kryptoměnami. Pojďme si ji blíže popsat.

Ukázka platformy 99Bitcoins, Zdroj: 99Bitcoins

Přístup na tuto vzdělávací platformu získáte držením nativních tokenů s názvem $99BTC. Díky tomu, že je budete mít ve své peněžence, získáte možnost vstoupit do mnoha různých kurzů, které se budou točit okolo kryptoměnového trhu. Mezi ty se řadí například:
 • Základy blockchainu
 • Obchodování na DEX či CEX
 • Bezpečnost na blockchainu
 • Odměny za vytěžení bloku a staking
 • Bezpečnost při používání osobní peněženky
 • Pokročilé obchodní kurzy 

V současné době známe tyto základní kurzy, které bude možné si po spuštění platformy nastudovat a projít. Lze však očekávat, že do budoucna bude publikovaných kurzů více, tudíž uživatelé budou moci neustále vybírat z něčeho nového.

Jednou z hlavních výhod studování skrze tuto platformu je, že za dokončení každého kurzu získáte odměnu. Ta bude mít podobu nových tokenů $99BTC, které budou připsány do vaší krypto peněženky. Tvůrci označují název této inovativní mechaniky jako Learn-to-Earn, přičemž pro její vytvoření mohly být inspirací známé mechaniky jako Play-to-Earn, kterou lze znát z herního odvětví, nebo Bridge-to-Earn. 

Co se týče samotné tokenomiky, tedy alokace tokenů v ekosystému projektu, je důležité prvně zmínit celkovou nabídku, která dosahuje až 99 miliard tokenů. Toto množství je rozděleno následovně: 

 • Předprodej - 10,5 % (10 395 000 000)
 • Staking - 14 % (13 860 000 000)
 • Zásoby projektu - 27,5 % (27 225 000 000)
 • Odměny komunitě - 17 % (16 830 000 000)
 • Likvidita - 8 % (7 920 000 000)
 • Marketing - 23 % (22 770 000 000)

Tokenomika 99Bitcoins, Zdroj: 99Bitcoins 

Celkově můžeme 99Bitcoins označit jako projekt, který přichází s velmi inovativním produktem, jenž jsme na krypto trhu ještě neměli šanci vyzkoušet. Bude tak bezpochyby zajímavé sledovat, jakým směrem se tvůrci s touto platformou vydají a jak se jim ICO vydaří.

eTukTuk získává peníze pro budování infrastruktury

Jako další projekt, který se aktuálně nachází ve fázi ICO, lze označit eTukTuk. Na rozdíl od ostatních kryptoměn jsou v tomto případě hlavním produktem fyzická elektro vozítka s názvem tuk-tuky. Ty jsou v současné době velmi populární v zemích Asie, jako je například Indie nebo Srí Lanka.  

Hlavním záměrem eTukTuk se tedy stává produkce elektrických tuk-tuků, které mají za cíl umožnit řidičům využívat levnějšího způsobu dopravy. Ten je zároveň méně náročný na údržbu než klasické spalovací tuk-tuky nebo automobily. Kromě toho se bude jednat o vozidla, která budou produkované přímo v zemích, kde budou následně prodávány. To bude mít za následek vybudování výrobních hal, což otevře nová pracovní místa pro místní obyvatele.

  

Roadmapa projektu eTukTuk, Zdroj: etuktuk

Budoucí plány projektu je možné si prohlédnout v plánu tzv. roadmapy, která je rozdělena do celkem 4 fází. Tyto fáze mohou zájemcům a investorům přesně nastínit plány tvůrců do budoucna, díky kterým tak získají lepší představu o záměrech a celkovém směřování projektu. V současné době se v roadmapě nacházejí tyto fáze:
 1. Fáze - Koncept: Zde byl vydán whitepaper, otevření prvních kanceláří a představení konceptu samotného vozidla e-tuktuk.
 2. Fáze - Předprodej: Druhá fáze poté počítá s předprodejem tokenů $TUK, které budou sloužit jako nativní měna v celém ekosystému a pomocí kterých bude například možné platit za dobíjení vozidla. Společně s tím začíná také vývoj aplikace pro řidiče a implementace stakingu - tedy funkce uzamknutí tokenů v rámci blockchainu a následného získávání odměn ze stakovaného množství.
 3. Fáze - Spuštění: Jakmile začne třetí fáze, tvůrci se budou zaměřovat na oficiální vládní spuštění samotného eTukTuku a instalaci první nabíjecí stanice na Srí Lance. Společně s tím budou tokeny $TUK zalistovány na prvních centralizovaných krypto směnárnách. 
 4. Fáze - Růst: Ve fázi růstu se počítá s oznámením spolupráce s vládou Sri Lanky, dokončením aplikace pro řidiče nebo instalace až 200 nabíjecích stanic v této zemi. Do konce roku poté plánují tvůrci vyprodukovat až 6 000 elektrických tuk-tuků.

V každé fázi se nacházejí i další body, které chtějí tvůrci splnit. Podrobně si je lze prohlédnout přímo na webových stránkách projektu nebo na přiloženém obrázku. 

Projekt eTukTuk se tak v současné době řadí k těm vůbec nejzajímavějším kryptoměnovým předprodejům, které se aktuálně nacházejí ve fázi ICO. Podrobné vysvětlení celého ekosystému naleznete ve whitepaperu, který si lze zobrazit a stáhnout z webových stránek eTukTuk.  

Přejít na projekt eTukTuk

Autor článku

Komerční sdělení  

Články ze sekce: Komerční sdělení