Jak správně zrušit výpověď z pracovního poměru

12.06.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnavatel i zaměstnanec si mohou rozmyslet výpověď z pracovního poměru, kterou už doručili druhé straně. Kdy je to možné? Jak na to, aby ani jedna strana nemohla zneužít situace?

Někdy se prostě zaměstnavatel nebo zaměstnanec v návalu emocí jen unáhlí. Jindy jsou za podáním výpovědi i následnou snahou o její zrušení racionální pohnutky.

Tak třeba zaměstnavatel si myslel, že zaměstnanec, který žádá lepší pracovní podmínky, jenom blafuje, když hrozí výpovědí. A když zjistil, že zaměstnanec neblafoval a zaměstnavatel výpověď obdržel, je najednou ochotný k tomu, k čemu předtím nebyl – ke zvýšení mzdy, snížení nebo zvýšení úvazku, jak žádá zaměstnanec, apod. Naopak zaměstnanec, který nechtěl přistoupit na návrhy zaměstnavatele, když už ví, že nemá jinou vhodnou práci, souhlasí třeba se změnou druhu práce, vícesměnným provozem apod.

Zdroj: Depositphotos

Jednostranné stažení výpovědi není možné, je třeba spolupráce druhé strany

Ke zrušení výpovědí je zásadně třeba součinnost druhé strany. Někteří zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé, resp. osoby za zaměstnavatele jednající (vedoucí zaměstnanci, personalisté) se mylně domnívají, že s uplatněnou výpovědí mohou jako s jednostranným právním jednáním nadále jednostranně libovolně disponovat. Takže si myslí, že ji mohou, když si ji rozmyslí, až do uplynutí výpovědní doby a skončení pracovního poměru jednostranně odvolat, stáhnout. Ale to by uvádělo druhou stranu do značné nejistoty, takže to samozřejmě zákoník práce nepřipouští.

Tip: Zaměstnanci i zaměstnavatelé mohou poslat výpověď také elektronicky, a to i bez souhlasu druhé strany

Nestačí jen výpověď roztrhat, je třeba písemná dohoda o zrušení čili zpětvzetí výpovědi

Zákoník práce přímo upravuje proces zrušení výpovědi. Dává návod, jak na to. A není to nikterak složité. Ke zrušení výpovědi může dojít, ještě než začne plynout výpovědní doba, nebo až v době, kdy už běží výpovědní doba. Samozřejmě se to musí stihnout nejpozději v den, kdy ještě měl pracovní poměr trvat.

Ani jedna ze stran pracovního poměru by se neměla spokojit s pouhým roztrháním výpovědi, i když se to v praxi nabízí jako jednoduché řešení. Kdyby přece jenom někdo nechtěl postupovat podle zákoníku práce, pak vězte, že nestačí roztrhat jen doručenou výpověď (originál), ale také její kopii, na které je stvrzeno její doručení (převzetí), pokud bylo doručováno osobně.

Zákoník práce klade jen dvě podmínky

Zákoník práce říká, že výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany (takže zaměstnanec musí mít s odvoláním výpovědi souhlas zaměstnavatele a naopak). Odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné. Takže jsou pro zrušení výpovědi předepsány pouhé dvě podmínky – písemná forma a souhlas druhé strany. Jejich realizace však může v praxi vypadat různě.

Jak v praxi správně zrušit výpověď

Existují v zásadě 3 možnosti, jak správně postupovat, které uvádějí právníci. Vezmeme to od nejjednodušší po nejsložitější.

  1. Zaměstnavatel a zaměstnanec sepíší a podepíší písemnou dohodu, v níž se uvede, že ten, kdo dal výpověď, ji odvolává, a ten, kdo ji dostal, s tím souhlasí. Výpověď, o kterou jde, by přitom měla být přesně specifikována zejména datem vyhotovení, datem doručení, případě tím, jaký v ní byl uplatněn výpovědní důvod. Pokud jsou součástí vzájemných dohod změny podmínek pracovního poměru, mělo by být též uvedeno, jak a od kdy se pracovní poměr změní – např. doba trvání pracovního poměru z dosavadní určité na dobu neurčitou, nebo se uvede nový rozsah pracovní doby, např. kratší pracovní úvazek apod.

  2. Na doručenou výpověď připíše strana, která ji uplatnila, že ji odvolává, a podepíše se. A druhá strana, která ji dostala, připojí, že s tím souhlasí a že odvolání výpovědi přijímá a také se podepíše. Určitě bude vhodné pořídit kopii uplatněné výpovědi a na ni též originálně připojit ta (stejná) ujednání (text dohody, slova) o zrušení výpovědi jako na původní originál výpovědi. Jde o to, aby obě strany měly k dispozici potvrzení, resp. dohodu o zrušení výpovědi.

  3. Nejsložitější pak může být korespondenční řešení, když se třeba obě strany nemohou sejít osobně. Strana, která uplatnila výpověď, zašle druhé straně sdělení, že odvolává výpověď, resp. navrhuje zrušení výpovědi, kterou bude náležitě specifikovat (zejména jejím obsahem, dnem vyhotovení, dnem doručení), a druhá strana pak zašle první straně, která výpověď odvolává, souhlas s odvoláním výpovědi, kterou bude znovu náležitě specifikovat. 

Tip: Vyžaduje po vás zaměstnavatel pohotovost během pracovní přestávky? Máte nárok na její proplacení

Doručení poštou lze předběhnout a zrušit ještě nedoručenou výpověď odvoláním

Výpověď lze za určitých okolností zrušit i jednostranně, bez potřeby součinnosti druhé strany, pokud odvolání výpovědi dojde druhé straně dříve než samotná výpověď.

Možné to je, když není výpověď doručována z ruky do ruky osobně na pracovišti, ale poštou. A to v situaci, kdy již byla písemnost odevzdána provozovateli poštovních služeb, aby ji doručil, avšak výpověď zatím doručena nebyla a odesílatel poštovní přepravu takříkajíc předběhne. (Např. výpověď odevzdal na poště, ale odvolání výpovědi předá osobně v zaměstnání, ještě než pošta výpověď doručí. Zaměstnanec předá např. v pondělí výpověď k poštovní přepravě, ale do rána druhého dne si vše rozmyslí, a tak už v úterý dopoledne doručí zaměstnavateli odvolání výpovědi, kterou pošta doručí třeba v úterý odpoledne, nebo až ve středu.)

 

Čtěte také:

Zaměstnankyně odmítla nosit roušku v pracovní době, zastal se jí až Nejvyšší soud

Varnsdorfská firma vyráběla sto tisíc punčoch denně. Dnes většina jejích budov chátrá

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ