Doklady potřebné k vyřízení hypotečního úvěru

Základní podmínkou pro poskytnutí hypotečního úvěru je  prokázání žadatele o úvěr, že je schopen poskytnutý úvěr ze svých příjmů splatit. Jaké základní doklady  bude banka po zájemci požadovat?

Banka bude vždy požadovat:

  • doložení výše příjmů (daňové přiznání, potvrzením příjmu od zaměstnavatele) žadatelů, případně spoludlužníků či ručitelů,
  • ocenění zastavované nemovitosti, výpis z katastru o zanesení zástavního práva + vinkulaci  pojištění této nemovitosti ve prospěch banky,
  • další doklady: někdy též vinkulaci životního či úvěrového pojištění ve prospěch banky.

Pokud je úvěr použit na investici do nemovitostí, banka dále požaduje doklady o nemovitosti:

v případě koupě nemovitosti:
  • kupní smlouva (smlouva o budoucí kupní smlouvě),
  • výpis z katastru nemovitostí (zda nemovitost existuje, kdo ji vlastní a že na ní nevázne jiné zástavní právo či věcné břemeno).       

v případě  výstavby, rekonstrukce, oprav apod.:

  • stavební povolení (s nabytím právní moci),
  • projektovou dokumentaci,
  • rozpočet stavby,
  • případně smlouvy s dodavateli,
  • výpis z katastru nemovitostí (existence a vlastnictví stavebního pozemku či nemovitosti).

Výčet dokladů se může případ od případu lišit. Existují např. hypotéky bez dokládání příjmů, hypotéky sjednávané částečně po internetu apod. 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát


Související články: