Typy hypotečních úvěrů

Hypoteční úvěry lze rozlišit na dva základní typy podle účelu využití, a to účelové a neúčelové. Rozhodující je, zda banka definuje možné způsoby využití poskytnutých finančních prostředků.

Účelové hypoteční úvěry musí klient použít pouze na předem definované účely. Souhrně je můžeme označit jako zajištění potřeb bydlení.

Účelovou (klasickou) hypotéku lze získat na tyto záměry:

 • koupě nemovitosti, stavebního pozemku,
 • výstavba nemovitosti,
 • rekonstrukce, modernizace či opravy nemovitosti,
 • splacení úvěru či půjčky použité na investice do nemovitosti,
 • případně získání vlastnického podílu na nemovitosti (např. vypořádání společného jmění manželů - SMJ, vypořádání dědictví atd.).

Objektem hypotečního úvěru může být např.:

 • stavební pozemek, 
 • nemovitost sloužící k bydlení (např. rodinný dům či bytová jednotka),
 • nemovitost sloužící k individuální rekreaci,
 • bytový dům, provozní dům,
 • nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáž, bazén, sauna, terénní úpravy pozemku atd.),
 • případně podnikatelské objekty.

Neúčelový hypoteční úvěramerická hypotéka, nemá pro klienta v užití žádná omezení. Může tak tímto úvěrem financovat i  movité věci, jako je třeba automobil, studium dětí v zahraničí nebo třeba zájezd kolem světa. Úrokové sazby se pohybují zhruba o 2 % výše, podmínkou je zastavení nemovitosti.

Hypotéka jako procento zástavní hodnoty nemovitosti

Hypoteční úvěry lze rovněž rozlišit podle maximální výše, kterou může klient získat. Tato výše je dána  procentem z hodnoty zastavené nebo pořizované nemovitosti. U neúčelových úvěrů se tato výše pohybuje kolem 60 % ceny obvyklé zastavené nemovitosti, u účelových úvěrů na bydlení se klient může setkat s úvěry do výše 70, 80, 90, 100 nebo dokonce i výjimečně nad 100 procent.

Hypoteční kombinace

Některé banky nabízí také hypoteční úvěry v kombinaci s jinými produkty. Jedná se především o kombinaci se

 • stavebním spořením,
 • životním pojištěním.

Pro tyto varianty platí, že klient splácí bance pouze úroky z neměnné jistiny hypotéky a na kombinovaném produktu ukládá peníze. Následně pak jednorázově hypotéku nebo její část splátí z peněz ze stavebního spoření, životního pojištění.

Hypotéka dle způsobu splácení

Hypoteční úvěry lze také rozlišit podle způsobů splácení na:

 • Anuitní (klient celou dobu trvání úvěru platí stejnou výši měsíční splátky)
 • Progresivní (klient ze začátku platí nižší měsíční splátky, které se mu postupně v průběhu let zvyšují)
 • Degresivní (klient platí z počátku vyšší měsíční splátku, která se mu postupně snižuje)

Najdou se i další způsoby podle čeho lze hypoteční úvěry rozlišovat např. podle toho pro koho jsou určeny, způsobu čerpání (jednorázové, postupné, před zápisem zástavního práva), podle doby splatnosti nebo podle doby fixace úrokové sazby.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 5 krát


Související články: