Daňový systém na Kypru

Daně na Kypru

Kypr je hospodářsky vyspělým státem, centrem turistiky, služeb a mezinárodního obchodu. Sektor služeb se na kyperském HDP podílí okolo 80 %. Kyperská ekonomika je otevřená, těží zejména ze své výhodné geografické polohy na křižovatce tří kontinentů, příznivých klimatických podmínek a vysoké úrovně vzdělání svého obyvatelstva. Daňové zatížení na Kypru patří mezi nejnižší z členských zemí EU. Nejnižší je jak sazba daně z příjmu právnických osob, tak sazba DPH.

Daň z příjmu fyzických osob

Na Kypru je zavedeno progresivní zdanění. Sazba daně z příjmu se pohybuje od 0 % po 35 %.


Tabulka: Sazba daně z příjmu fyzických osob v roce 2012

Sazba daně (%) Základ daně (EUR)
0 Do 19 500
20 19 501 – 28 000
25 28 001 – 36 300
30 36 301 – 60 000
35 60 001 a více

Sociální pojištění

V souhrnu odvádí zaměstnanec na důchodovém, zdravotním či nemocenském pojištění 6,8 % své hrubé mzdy. Zaměstnavatel dále odvádí v souhrnu na povinném pojistném za svého zaměstnance dalších 8,5 %. Strop pro odvod pojistného je příjem do 52 104 €. Z vyššího příjmu se již povinné pojistné neodvádí. Celkové zdanění práce je na Kypru jedno z nejnižších z členských zemí EU.

Daň z příjmu právnických osob

Standardní sazba daně z příjmu právnických osob je pouze 10 % a je nejnižší z členských zemí EU. Nízká sazba daně pro firmy je jedním z důvodů, proč stoupá obliba Kypru pro zahraniční investory.

DPH

Základní sazba DPH se od března roku 2012 zvýšila z 15 % na 17 %. Přesto je po Lucembursku druhá nejnižší z členských zemí EU. Na Kypru jsou dvě snížené sazby DPH, a sice 5 % a 8 %. Povinná registrace k DPH pro firmy či podnikatele mimo jiné vzniká při překročení obratu za 12 měsíců ve výši 15 600 €.

Spotřební daně

Rovněž spotřební daně jsou na Kypru nízké. Na víno nebo elektřinu spotřební daň není vůbec uvalena. U benzínu je spotřební daň nejnižší (spolu s Rumunskem a Bulharskem) a dosahuje 359 € na tisíc litrů (např. v Česku 505 €). U piva je v rámci zemí EU průměrná a dosahuje 2,85 Kč na půllitr piva (v Česku 1,92 Kč). Rovněž u cigaret je spotřební daň průměrná a dosahuje 64,46 % z prodejní ceny cigaret (v Česku 60 %).

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax, European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Cyprus“Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát


Související články: