Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Daně v Belgii

Daňové zatížení v Belgii je jedno z  nejvyšších z členských zemí Evropské unie (vyšší je pouze ve Švédsku a Dánsku). Výše zdanění byla v Belgii vždy vysoká a koncem devadesátých let dosáhlo svého maxima. Vysoké daňové zatížení se stávalo již neúnosné, a proto od roku 1999 dochází k mírnému snižování celkové daňové zátěže. V současné době činí 44,3 % k hrubému domácímu produktu.

Daň z příjmu fyzických osob

Odvody Belgičanů na dani z příjmu fyzických osob jsou vysoké, stejně jako na povinném pojištění. Horní sazba činí dokonce 50 %. Daňová povinnost rodičů s dětmi je nižší, lze uplatnit vysoké slevy na děti.

Tabulka: Sazby daně v Belgii

Sazba daně
(v %)  
 Příjem
(v €)
15
7 900
30 7 901 – 11 240
40
11 241 – 18 730
45 18 731 – 34 330
50
nad 34 331

Sociální a zdravotní pojištění

V Belgii jsou, stejně jako v Česku, velmi vysoké odvody zaměstnanců na sociálním pojištění. Zaměstnanci ze své hrubé mzdy odvádí na sociálním pojištění u průměrné mzdy 14 % a zaměstnavatel dalších 30 %. Mírně se liší v závislosti na výši příjmu. OSVČ musí přispívat do fondu sociálního pojištění. K této povinnosti se musí přihlásit nejpozději do 90 dnů od začátku podnikání. Všichni zaměstnanci jsou sociálně pojištěni a zaměstnavatelé musí platit příspěvky na sociální pojištění čtvrtletně, zaměstnavatel je zodpovědný za vybírání sociálního pojištění placeného zaměstnancem.

Zdanění v Belgii u jednotlivých příjmů

V tabulce je uvedeno celkové zdanění v Belgii u jednotlivých typů mezd za rok 2011. U mzdy ve výši 66 %, 100 %, 133 % a 166 % průměrné mzdy. 

Tabulka: Celkové zdanění v Belgii

Odvody celkem
Výše příjmu k průměrné mzdě
66 %
100 133 166 %
Centrální daň z příjmu
20,0 26,1 30,0
32,5
Místní daň z příjmu
1,5 1,9 2,2 2,4
Celkem daň 21,5 28,1 32,3 34,9
Pojištění
13,9 14,0 14,0 14,1
Celkové odvody
35,4 42,1 46,3 49,0
Pojištění placené zaměstnavatelem 27,9 29,8 30,0 29,5
Celkové zdanění práce
49,5 55,4 58,7 60,6
Pramen: OECD, Tax Database, Table I. 5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Daň z příjmu právnických osob

Již od roku 2003 činí sazba daně z příjmu právnických osob 33,99 % a patří mezi nejvyšší z vyspělých zemí světa. V minulosti však byla vyšší, v roce 2002 činila 40,2 %.

Daň z přidané hodnoty

Belgie patří mezi členské země EU se třemi sazbami DPH. Základní sazba DPH je 21 %. Snížená 12% sazba se vztahuje např. na farmaceutické výrobky, margarín, placenou televizi či sociální bydlení. Super snížená 6% sazba se vztahuje např. na jídlo, léčiva, noviny, publikace, knihy, umělecká díla, starožitnosti, sběratelské předměty, auta pro zdravotně postižené, autorská práva, koncerty, výstavy, hotely, sportovní akce, zboží dodávané sociálním organizacím, některé zdravotnické zařízení a některé bydlení.  

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax,  European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Belgium“
 

daňový systém   EU   

Související aktuality

Kdy přestávají Evropané pracovat na stát?

15.08.2018  |  Petr Gola

Z členských zemí Evropské unie přestávají nejdříve během roku pracovat na stát občané na Kypru, nejdéle…

Kolik si stát vezme celkem na daních, když vy vyděláte 1…

13.08.2018  |  Petr Gola

Mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance obdržená na účet se liší v členských zemích EU o desítky procent. Nejvyšší zdanění je ve…
Zobrazit další související aktuality
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články