Daňový systém v Belgii

Daně v Belgii

Daňové zatížení v Belgii je jedno z  nejvyšších z členských zemí Evropské unie (vyšší je pouze ve Švédsku a Dánsku). Výše zdanění byla v Belgii vždy vysoká a koncem devadesátých let dosáhlo svého maxima. Vysoké daňové zatížení se stávalo již neúnosné, a proto od roku 1999 dochází k mírnému snižování celkové daňové zátěže. V současné době činí 44,3 % k hrubému domácímu produktu.


Daň z příjmu fyzických osob

Odvody Belgičanů na dani z příjmu fyzických osob jsou vysoké, stejně jako na povinném pojištění. Horní sazba činí dokonce 50 %. Daňová povinnost rodičů s dětmi je nižší, lze uplatnit vysoké slevy na děti.

Tabulka: Sazby daně v Belgii

Sazba daně
(v %)  
 Příjem
(v €)
15 7 900
30 7 901 – 11 240
40 11 241 – 18 730
45 18 731 – 34 330
50 nad 34 331

Sociální a zdravotní pojištění

V Belgii jsou, stejně jako v Česku, velmi vysoké odvody zaměstnanců na sociálním pojištění. Zaměstnanci ze své hrubé mzdy odvádí na sociálním pojištění u průměrné mzdy 14 % a zaměstnavatel dalších 30 %. Mírně se liší v závislosti na výši příjmu. OSVČ musí přispívat do fondu sociálního pojištění. K této povinnosti se musí přihlásit nejpozději do 90 dnů od začátku podnikání. Všichni zaměstnanci jsou sociálně pojištěni a zaměstnavatelé musí platit příspěvky na sociální pojištění čtvrtletně, zaměstnavatel je zodpovědný za vybírání sociálního pojištění placeného zaměstnancem.

Zdanění v Belgii u jednotlivých příjmů

V tabulce je uvedeno celkové zdanění v Belgii u jednotlivých typů mezd za rok 2011. U mzdy ve výši 66 %, 100 %, 133 % a 166 % průměrné mzdy.

Tabulka: Celkové zdanění v Belgii

Odvody celkem Výše příjmu k průměrné mzdě
  66 % 100 133 166 %
Centrální daň z příjmu 20,0 26,1 30,0 32,5
Místní daň z příjmu 1,5 1,9 2,2 2,4
Celkem daň 21,5 28,1 32,3 34,9
Pojištění 13,9 14,0 14,0 14,1
Celkové odvody 35,4 42,1 46,3 49,0
Pojištění placené zaměstnavatelem 27,9 29,8 30,0 29,5
Celkové zdanění práce 49,5 55,4 58,7 60,6

 Pramen: OECD, Tax Database, Table I. 5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Daň z příjmu právnických osob

Již od roku 2003 činí sazba daně z příjmu právnických osob 33,99 % a patří mezi nejvyšší z vyspělých zemí světa. V minulosti však byla vyšší, v roce 2002 činila 40,2 %.

Daň z přidané hodnoty

Belgie patří mezi členské země EU se třemi sazbami DPH. Základní sazba DPH je 21 %. Snížená 12% sazba se vztahuje např. na farmaceutické výrobky, margarín, placenou televizi či sociální bydlení. Super snížená 6% sazba se vztahuje např. na jídlo, léčiva, noviny, publikace, knihy, umělecká díla, starožitnosti, sběratelské předměty, auta pro zdravotně postižené, autorská práva, koncerty, výstavy, hotely, sportovní akce, zboží dodávané sociálním organizacím, některé zdravotnické zařízení a některé bydlení.

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax,  European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Belgium“ Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát


Související články: