Daňový systém v Irsku

Daně v Irsku

Celkové daňové zatížení v Irsku patří mezi nejnižší z členských zemí EU a dosahuje necelých 30 % k HDP. Daňový systém Irska je považovan za velmi jednoduchý a průhledný. Výběr daní a poplatků je v kompetenci úřadu Office of the Revenue Commissioners. Přímé daně jsou vůbec nejnižší v Evropské unii. Vláda se snaží naplnit státní kasu především nepřímými daněmi a různými poplatky. Irsko je díky své nízké dani ze zisku 12,5 % lákadlem pro všechny zahraniční investory.

Daň z příjmu fyzických osob

V Irsku je zavedeno progresivní zdanění, ale pouze s dvěmi sazbami daně. Příjmy do 36 400 € podléhají 20% sazbě dani a příjmy nad tuto hranici podléhají 41% sazbě daně z příjmu. Při uplatnění základní nezdanitelné položky na poplatníka je však daňová povinnost srovnatelná se zeměmi, kde je zavedena rovná sazba daně z příjmu fyzických osob.

Sociální pojištění

V souhrnu odvádí zaměstnanec na důchodovém, zdravotním či nemocenském pojištění od 7 % do 7,6 %své hrubé mzdy. Zaměstnavatel dále odvádí v souhrnu na povinném pojistném za svého zaměstnance dalších 10,8 %. Právě nízké odvody na povinném pojistném jsou důvodem, proč je zdanění práce v Irsku u průměrné mzdy nejnižší z členských zemí EU.

Zdanění v Irsku u jednotlivých příjmů

V tabulce je uvedeno celkové zdanění v Irsku u jednotlivých typů mezd. U mzdy ve výši 66 %, 100 %, 133 % a 166 % průměrné mzdy.


Tabulka: Zdanění v Irsku u jednotlivých příjmů

Povinné odvody Výše příjmu k průměrné mzdě (%)
  67 % 100 % 133 % 167 %
Centrální daň z příjmu fyzických osob 8,1 14,4 21,6 25,9
Místní daň z příjmu fyzických osob 0 0 0 0
Odvody na dani z příjmu celkem 8,1 14,4 21,6 25,9
Pojištění placené zaměstnancem 7 7,3 7,5 7,6
Celkové odvody zaměstnance 15,1 21,8 29,1 33,5
Pojištění placené zaměstnavatelem 10,8 10,8 10,8 10,8
Celkové zdanění práce 23,4 29,3 36 39,9

Pramen: OECD Tax Database, Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Daň z příjmu právnických osob

V Irsku je jedna z nejnižších sazeb daně z příjmu právnických osob z členských zemí EU či OECD. Sazba daně činí 12,5 %, což je pro zahraniční investory atraktivní. Z členských zemí EU je nižší pouze na Kypru a Bulharsku 10 %.

DPH

Základní sazba DPH činí 23 %. V Irsku je hned několik snížených sazba DPH: 13,5 %, 9 % a 4,8 %. Povinnost k registraci DPH vzniká při ročním obratu nad 75 000 €.

Spotřební daně

Spotřební daně jsou v Irsku v rámci členských zemí EU mírně nadprůměrné. Spotřební daň u cigaret dosahuje u průměrné ceny krabičky cigaret 61,73 % z konečné ceny. V Irsku je jedna z nejvyšších spotřebních daní na víno, spotřební daň u litru vína s obsahem alkoholu do 15 % činí 65,80 Kč, u ostastních vín dokonce 95,47 Kč. Třetí nejvyšší ze zemí EU (po Švédsku a Finsku) je spotřební daň u tvrdého alkoholu. Spotřební daň u půllitru 40% lihoviny činí 156 Kč, např. v Česku 57 Kč. Spotřební daň u elektřiny činí 1,00 € za MWh. Spotřební daň u benzínu je rovněž nadprůměrná (543 € za 1 000 litrů).

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax, European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Ireland“

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát


Související články: