Daňový systém v Itálii

Daně v Itálii

Daňové zatížení v Itálii je nadprůměrné (43 % k HDP). Vyšší míra zdanění je z členských zemí EU pouze v Belgii, Švédsku a Dánsku.


Daň z příjmu fyzických osob

Zdanění je v Itálii značně progresivní. Sazba centrální daně z příjmu se pohybuje od 23 % do 43 %. Dále je nutné připočítat regionální sazbu daně (od 0,9 % do 1,4 %) a obecní sazbu daně (od 0,1 % do 0,8 %). Itálie se dělí na 20 regionů. U průměrné mzdy činí efektivní sazba daně z příjmu 20,3 %.

Tabulka: Centrální sazba daně z příjmu fyzických osob

Zdanitelný příjem (EUR) Sazba daně (%)
0 – 15 000 23
15 001 – 28 000 38
28 001 – 55 000 41
55 001 – 75 000 43

Daňové zatížení v Itálii je nadprůměrné (43 % k HDP). Vyšší míra zdanění je z členských zemí EU pouze v Belgii, Švédsku a Dánsku.

Daň z příjmu fyzických osob

Zdanění je v Itálii značně progresivní. Sazba centrální daně z příjmu se pohybuje od 23 % do 43 %. Dále je nutné připočítat regionální sazbu daně (od 0,9 % do 1,4 %) a obecní sazbu daně (od 0,1 % do 0,8 %). Itálie se dělí na 20 regionů. U průměrné mzdy činí efektivní sazba daně z příjmu 20,3 %.

Tabulka: Zdanění v Itálii u jednotlivých příjmů

Povinné odvody Výše příjmu k průměrné mzdě (%)
  67 % 100 % 133 % 167 %
Centrální daň z příjmu fyzických osob 14,3 18,6 22,5 25,5
Místní daň z příjmu fyzických osob 1,7 1,7 1,7 1,7
Odvody na dani z příjmu celkem 16 20,3 24,3 27,2
Pojištění placené zaměstnancem 9,5 9,5 9,5 9,5
Celkové odvody zaměstnance 25,5 29,8 33,8 36,7
Pojištění placené zaměstnavatelem 32,1 32,1 32,1 32,1
Celkové zdanění práce 43,6 46,9 49,8 52,1

Pramen: OECD, Tax Database, Table I. 5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně z příjmu právnických osob činí 27,5 %. Dále je nutné započítat místní sazbu daně ve výši 3,9 %. Efektivní sazba daně tak činí 31,4 % ze zisku.

DPH

Základní sazba DPH je v Itálii 21 %, snížená sazba daně 10 % a 4 %. Registrovat se k DPH musí všichni podnikatelé, jejichž roční obrat je vyšší než 30 000 €. Základní sazby DPH se zvýšila v září 2011 z 20 % na 21 %. Jestliže nedojde k ekonomickému obratu, tak se má základní sazba DPH zvýšit 21 % na 23 % v září 2012, snížená sazba daně by se zvýšila z 10 % na 12 %.

Spotřební daně

Spotřební daně v Itálii jsou v rámci zemí EU podprůměrné. Nízká je spotřební daň u cigaret (třetí nejnižší v EU). Spotřební daň u cigaret dosahuje u průměrné ceny krabičky cigaret 58,32 % z konečné ceny. U vína spotřební daň však není uvalena vůbec. Nízká je spotřební daň u tvrdého alkoholu (čtvrtá nejnižší v EU). Spotřební daň u půllitru 40% lihoviny činí 40 Kč, např. v Česku 57 Kč. Nadprůměrná je pouze spotřební daň u elektřiny, 4,70 € za MWh. U benzínu je spotřební daň při porovnání zemí EU průměrná (564 € za 1 000 litrů).

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax, European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Italy“

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 3 krát


Související články: