Daňový systém v Litvě

Litva patří mezi několik málo zemí s rovnou sazbou daně z příjmu. Celkové zdanění v Litvě je díky 15% rovné sazbě jedno z nejnižších ze zemí EU. Během ekonomické krize však výrazně vrostla sazba DPH, z 18 % na 21 %. Ještě na konci roku 2008 byla základní sazba DPH 18 %, začátkem roku 2009 se zvýšila na 19 %, potom od 1. 9. 2009 na 21 %. Během příštích let však může dojít k dalšímu růstu DPH. Pro rok 2012 Ministerstvo financí v případě nižšího ekonomického růstu, než byl naplánován při sestavování státního rozpočtu, počítalo se zvýšením DPH o 2 %.

Daň z příjmu fyzických osob

V Litvě je stanovena rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob, stejně jako v Česku.

Sociální pojištění

Zaměstnanec ze své hrubé mzdy odvádí souhrnně na povinném pojistném (sociálním, nemocenském a zdravotním dohromady) 9 % a dalších 31 % odvádí na pojistném zaměstnavatelem. Sociální pojištění v Litvě patří v rámci zemí EU, stejně jako v Česku, mezi nejvyšší.

Daň z příjmu právnických osob

Standardní sazba daně z příjmu právnických osob činí 15 % a je po Kypru a Bulharsku (10 %) a Irsku (12,5 %) čtvrtá nejnižší ze zemí EU.

DPH

Základní sazba DPH je 21 %. Litva má zavedeny dvě snížené sazby DPH, a sice 9 % a 5 %. Pro firmy a podnikatele je registrace k DPH povinná mimo jiné při překročení ročního obratu 100 000 LTL (28 964 euro).

Spotřební daně

Spotřební daň u cigaret dosahuje u průměrné ceny krabičky cigaret 60,39 % z konečné ceny (v Česku 60 %). V Litvě podléhá spotřební dani i víno, spotřební daň činí 15,91 Kč na litr vína. Spotřební daň u půllitru 40% lihoviny činí 64 Kč, např. v Česku 57 Kč. Spotřební daň u elektřiny činí 1,01 € za MWh (v Česku 1,159 € za MWh). Spotřební daň u benzínu je (434 € za 1 000 litrů). Spotřební daň na půllitr piva je 1,47 Kč (v Česku 1,92 Kč). Spotřební daně v Litvě jsou tedy v rámci zemí EU podprůměrné.


Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax,  European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Lithuania“Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát


Související články: