Daňový systém v Lucembursku

Lucemburská ekonomika je výkonná a vyznačuje se vysokou dynamikou rozvoje a růstu. Prim v národním hospodářství hraje ocelářství, finanční služby a telekomunikace. Domácí firmy se můžou pochlubit vysokou produktivitou práce, rozvojem nových technologií a vlastním know-how. Lucemburské hospodářství je otevřeno vnějšímu světu a orientováno na spolupráci se sousedními evropskými státy (Belgie a Německo). Ekonomika těží z rozvinuté sítě služeb podnikům. Lucemburk je sídlem několika evropských institucí. Daňové zatížení je v porovnání s ostatními vyspělými západoevropskými zeměmi nízké.

Daň z příjmu fyzických osob

Zdanění v Lucembursku je progresivní. V žádné jiné členské zemi EU není zavedeno tolik daňových pásem jako právě v Lucembursku. Sazba daně se pohybuje od 0 % po 38 %.


Tabulka: Daň z příjmu fyzických osob

Sazba daně (%) Základ daně (EUR)
0 do 11 265
8 11 265 – 13 173
10 13 173 – 15 081
12 15 081 – 16 989
14 16 989 – 18 897
16 18 897 – 20 805
18 20 805 – 22 713
20 22 713 – 24 621
22 24 621 – 26 529
24 26 529 – 28 437
26 28 437 – 30 345
28 30 345 – 32 253
30 32 253 – 34 161
32 34 161 – 36 069
34 36 069 – 37 977
36 37 977 – 39 885
38 nad 39 885

Sociální pojištění

Zaměstnanec ze své hrubé mzdy odvádí souhrnně na povinném pojistném (sociálním, nemocenském a zdravotním dohromady) 12,2 % a dalších 11,5 % odvádí na pojistném zaměstnavatel. Odvody zaměstnavatele jsou v Lucembursku, v porovnání s ostatními členskými zeměmi EU, nižší.

Efektivní zdanění u jednotlivých příjmů

V tabulce je uvedeno celkové zdanění v Lucembursku u jednotlivých typů mezd. U mzdy ve výši 66 %, 100 %, 133 % a 166 % průměrné mzdy.

Tabulka: Efektivní zdanění u jednotlivých příjmů

Odvody celkem Výše příjmu k průměrné mzdě (%)
  67 % 100 % 133 % 167 %
Centrální daň z příjmu 7 14,20 19,30 22,40
Místní daň z příjmu 0 0 0 0
Celkem daň 7 14,20 19,30 22,40
Pojištění placené zaměstnancem 12,10 12,20 12,20 12,30
Odvody celkem 19,10 26,40 31,60 34,70
Pojištění placené zaměstnavatelem 11,50 11,50 11,50 11,50
Odvody celkem 27,50 34 38,60 41,40

Pramen: OECD, Tax Database, Table I. 5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Daň z příjmu právnických osob

Standardní kombinovaná sazba (centrální + místní) daně z příjmu právnických osob činí 28,8 %. Ještě v roce 2000 byla sazba daně 37,5 %.

DPH

Základní 15% sazba DPH v Lucembursku je nejnižší ze všech členských zemí EU. Snížených sazeb DPH má Lucembursko nejvíce ze všech zemí EU, hned tři: 12 %, 9 % a 3 %.

Spotřební daně

Spotřební daň u cigaret dosahuje u průměrné ceny krabičky cigaret 57,22 % z konečné ceny (v Česku 60 %). Víno spotřební dani nepodléhá. Spotřební daň u půllitru 40% lihoviny činí 52 Kč, např. v Česku 57 Kč. Spotřební daň u elektřiny činí 1,00 € za MWh (v Česku 1,159 € za MWh). Spotřební daň u benzínu je (465 € za 1 000 litrů). Spotřební daň na půllitr piva je 1,18 Kč (v Česku 1,92 Kč). Spotřební daně v Lucembursku jsou tedy nízké.

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax, European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Luxembourg“

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 6 krát


Související články: