Daňový systém v Německu

Daně v Německu

Ve druhém a třetím daňovém pásmu je sazba daně pohyblivá. 14% sazba daně z příjmu fyzických osob je při příjmu 8 005 €. Při každém zvýšení daňového základu o 1 000 € se zvyšuje sazba daně o 1,88 % až do příjmu 13 469 €, kdy platí sazba daně ve výši 24 %. Při každém zvýšení daňového základu nad 13 469 € se zvyšuje sazba daně o 0,46 % až do příjmu 52 882 €. Daňovou povinnost lze snížit využitím některých slev na dani, např. na každé dítě je sleva na dani 2 184 €.

Tabulka: Daň z příjmu fyzických osob

Zdanitelný příjem (EUR) / rok  Daňová sazba (%)
Do 8 004 EUR 0
8 005 – 13 469 EUR 14-24
13 470 – 52 881 EUR 24-42
52 881 – 250 730 EUR 42
250.001 EUR a více 45

Výpočet daňové povinnosti je v Německu poněkud náročnější. Pro každé daňové pásmo je totiž zákonem stanovena vlastní formule výpočtu daně.

Příklad: Ukázka výpočtu daně v Německu při příjmu 12 000 €

 • základ daně          12 000 €
 • daň                              705 €
 • (912,17 x Y + 1 400) x Y, kde Y = (12000-8004/10000), y = 0,3996
 • (912,17 x 0,3996 + 1 400) x 0,3996
 • efektivní míra zdanění činí 5,9 % ((705 : 12 000) x 100)

Efektivní zdanění v Německu při základu daně 12 tisíc € činí 5,9 %. Nutno podotknout, že pro příjmy v jednotlivých daňových pásmech se vzorec pro výpočet daně liší. V přiložené tabulce je uvedeno efektivní zdanění u jednotlivých příjmů.

Tabulka: Efektivní zdanění u jednotlivých příjmů

Zdanitelný příjem
 (v €) 
 Daň
 (v €)
Efektivní zdanění
 (v %)
8 000 0 0
12 000 705 5,9
18 000 2 171 12,1
24 000 3 815 15,9
40 000 9 007 22,5
60 000 17 028 28,4

Sociální a zdravotní pojištění

Celkové odvody na pojistném jsou v Německu jedny z nejvyšších v EU.

 • odvody na důchodovém pojištění činí 19,9 % (zaměstnanec i zaměstnavatel 9,95 %)
 • odvody na zdravotním pojištění činí 13,3 % (zaměstnanec i zaměstnavatel 6,65 %)
 • odvody za pojištění nezaměstnanosti činí 3,3 % (zaměstnanec i zaměstnavatel 3,3 %)
 • odvody na nemocenském pojištění činí 1,7 % (zaměstnanec i zaměstnavatel 0,85 %)
Roční strop pro odvod důchodového pojištění je 64 800 € (západní Německo) a 54 600 € (východní Německo). Strop pro odvod pojistného činí cca. 1,5násobek průměrné mzdy. Přestože je tedy v Německu vysoké sociální pojištění, tak nad příjem 1,5násobku průměrné mzdy se již neodvádí.

Příplatek solidarity

Od roku 1995 jak právnické tak fyzické osoby v Německu odvádějí 5,5 % z objemu odváděných daní z příjmu právnických., resp. fyzických osob v podobě daně solidarity. U 25% sazby daně je příplatek solidarity 1,375 % (5,5 % z 25). Efektivní sazba daně je v tomto případě 26,375 %. Příplatek solidarity byl zaveden pro financování obnovy infrastruktury, školství, zdravotnictví… v nových spolkových zemích – bývalé NDR.

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně byla v posledních letech postupně snižována. Nejdříve v roce 2001 byla snížena na 25 % a následně v roce 2008 byla snížena na 15 %. I pro rok 2012 platí 15% sazba daně z příjmu právnických osob. Dále je zapotřebí hradit živnostenskou daň (její výši určují místní orgány) a příspěvek solidarity. Živnostenksou daň musí platit všechny právnické osoby. Celková efektivní daňová sazba se tak pohybuje od 30 % do 33 %. Živnostenská daň je příjmem obcí.   

Daň z nemovitosti

Základní federální sazba daně je 0,35 % hodnoty nemovitosti. Sazba daně se násobí koeficientem stanoveným obcí. Koeficient dosahuje 280 % až 810 %. Efektivní sazba daně se tak pohybuje od 0,98 % po 2,84 %.

Církevní daň

Sazba daně se pohybuje od 8 % – 9 % z odvodu daně z příjmu fyzických osob. Kdo nechce tuto daň odvádět, ten nesmí být přihlášen u některé z německých církví.

DPH

Řada zemí vlivem krize zvýšila během posledních tří let sazby DPH (např. i Velká Británie, Portugalsko, Španělsko či Řecko), Německo nikoliv. Základní sazba DPH činí 19 % a snížená je 7 %. Sazby spotřebních daní jsou v rámci EU průměrné. K DPH se povinně musí registrovat plátci daně, jejichž obrat v minulém období překročil 17 500 EUR.

Spotřební daně

Spotřební daně jsou v Německu, stejně jako v ostastních zemích EU, uvaleny na benzín, těžká paliva a jiné energetické produkty, alkoholické nápoje či tabákové výrobky. Podívejme se na některé spotřební daně.

Tabulka: Výpočet zdanění u benzínu a nafty v Německu

Text   Benzín Nafta
Průměrná cena 1,54 € za litr 1,44 € za litr
Spotřební daň za litr  0,6545 € 0,4704 €
Sazba DPH 19 % 19 %
DPH za litr  0,2459 € (1,54 €: 119 x 19)  0,2299 € (1,44 €: 119 x 19)
Celkové zdanění 0,90 € (0,6545 € + 0,2459 €)  0,70 € (0,4704 € + 0,2299 €)
Zdanění (v %)    58,44 % (0,90 Kč: 1,54 €) 48, 61 % (0,70 €: 1,44 €)
 • Spotřební daň na hektolitr piva činí 9,4 eur. Spotřební daň na jeden půllitr tak činí 1,17 Kč.
 • Spotřební daň činí v průměru 61,45 % konečné ceny cigaret.
Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax,  European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Germany“
 

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 30 krát


Související články: