Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Daně v Německu

Ve druhém a třetím daňovém pásmu je sazba daně pohyblivá. 14% sazba daně z příjmu fyzických osob je při příjmu 8 005 €. Při každém zvýšení daňového základu o 1 000 € se zvyšuje sazba daně o 1,88 % až do příjmu 13 469 €, kdy platí sazba daně ve výši 24 %. Při každém zvýšení daňového základu nad 13 469 € se zvyšuje sazba daně o 0,46 % až do příjmu 52 882 €. Daňovou povinnost lze snížit využitím některých slev na dani, např. na každé dítě je sleva na dani 2 184 €.

Tabulka: Daň z příjmu fyzických osob

Zdanitelný příjem (EUR) / rok  Daňová sazba (%)
Do 8 004 EUR 0
8 005 – 13 469 EUR 14-24
13 470 – 52 881 EUR 24-42
52 881 – 250 730 EUR 42
250.001 EUR a více 45
 

Výpočet daňové povinnosti je v Německu poněkud náročnější. Pro každé daňové pásmo je totiž zákonem stanovena vlastní formule výpočtu daně.

Příklad: Ukázka výpočtu daně v Německu při příjmu 12 000 €

 • základ daně          12 000 €
 • daň                              705 €
 • (912,17 x Y + 1 400) x Y, kde Y = (12000-8004/10000), y = 0,3996
 • (912,17 x 0,3996 + 1 400) x 0,3996
 • efektivní míra zdanění činí 5,9 % ((705 : 12 000) x 100)
Efektivní zdanění v Německu při základu daně 12 tisíc € činí 5,9 %. Nutno podotknout, že pro příjmy v jednotlivých daňových pásmech se vzorec pro výpočet daně liší. V přiložené tabulce je uvedeno efektivní zdanění u jednotlivých příjmů.

Tabulka: Efektivní zdanění u jednotlivých příjmů

Zdanitelný příjem
 (v €) 
 Daň
 (v €)
Efektivní zdanění
 (v %)
8 000
0
0
12 000
705
5,9
18 000
2 171
12,1
24 000
3 815
15,9
40 000
9 007
22,5
60 000
17 028
28,4


Sociální a zdravotní pojištění

Celkové odvody na pojistném jsou v Německu jedny z nejvyšších v EU.

 • odvody na důchodovém pojištění činí 19,9 % (zaměstnanec i zaměstnavatel 9,95 %)
 • odvody na zdravotním pojištění činí 13,3 % (zaměstnanec i zaměstnavatel 6,65 %)
 • odvody za pojištění nezaměstnanosti činí 3,3 % (zaměstnanec i zaměstnavatel 3,3 %)
 • odvody na nemocenském pojištění činí 1,7 % (zaměstnanec i zaměstnavatel 0,85 %)
Roční strop pro odvod důchodového pojištění je 64 800 € (západní Německo) a 54 600 € (východní Německo). Strop pro odvod pojistného činí cca. 1,5násobek průměrné mzdy. Přestože je tedy v Německu vysoké sociální pojištění, tak nad příjem 1,5násobku průměrné mzdy se již neodvádí.

Příplatek solidarity

Od roku 1995 jak právnické tak fyzické osoby v Německu odvádějí 5,5 % z objemu odváděných daní z příjmu právnických., resp. fyzických osob v podobě daně solidarity. U 25% sazby daně je příplatek solidarity 1,375 % (5,5 % z 25). Efektivní sazba daně je v tomto případě 26,375 %. Příplatek solidarity byl zaveden pro financování obnovy infrastruktury, školství, zdravotnictví… v nových spolkových zemích – bývalé NDR.

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně byla v posledních letech postupně snižována. Nejdříve v roce 2001 byla snížena na 25 % a následně v roce 2008 byla snížena na 15 %. I pro rok 2012 platí 15% sazba daně z příjmu právnických osob. Dále je zapotřebí hradit živnostenskou daň (její výši určují místní orgány) a příspěvek solidarity. Živnostenksou daň musí platit všechny právnické osoby. Celková efektivní daňová sazba se tak pohybuje od 30 % do 33 %. Živnostenská daň je příjmem obcí.   

Daň z nemovitosti

Základní federální sazba daně je 0,35 % hodnoty nemovitosti. Sazba daně se násobí koeficientem stanoveným obcí. Koeficient dosahuje 280 % až 810 %. Efektivní sazba daně se tak pohybuje od 0,98 % po 2,84 %.

Církevní daň

Sazba daně se pohybuje od 8 % – 9 % z odvodu daně z příjmu fyzických osob. Kdo nechce tuto daň odvádět, ten nesmí být přihlášen u některé z německých církví.

DPH

Řada zemí vlivem krize zvýšila během posledních tří let sazby DPH (např. i Velká Británie, Portugalsko, Španělsko či Řecko), Německo nikoliv. Základní sazba DPH činí 19 % a snížená je 7 %. Sazby spotřebních daní jsou v rámci EU průměrné. K DPH se povinně musí registrovat plátci daně, jejichž obrat v minulém období překročil 17 500 EUR.

Spotřební daně

Spotřební daně jsou v Německu, stejně jako v ostastních zemích EU, uvaleny na benzín, těžká paliva a jiné energetické produkty, alkoholické nápoje či tabákové výrobky. Podívejme se na některé spotřební daně.

Tabulka: Výpočet zdanění u benzínu a nafty v Německu
Text
  Benzín
Nafta
Průměrná cena 1,54 € za litr 1,44 € za litr
Spotřební daň za litr  0,6545 € 0,4704 €
Sazba DPH 19 % 19 %
DPH za litr
 0,2459 € (1,54 €: 119 x 19)
 0,2299 € (1,44 €: 119 x 19)
Celkové zdanění
0,90 € (0,6545 € + 0,2459 €) 
0,70 € (0,4704 € + 0,2299 €)
Zdanění (v %)   
58,44 % (0,90 Kč: 1,54 €)
48, 61 % (0,70 €: 1,44 €)


 • Spotřební daň na hektolitr piva činí 9,4 eur. Spotřební daň na jeden půllitr tak činí 1,17 Kč.
 • Spotřební daň činí v průměru 61,45 % konečné ceny cigaret.
 
Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax,  European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Germany“
 

daňový systém   EU   

Související aktuality

Kdy máte v práci nárok na placené volno?

25.09.2017  |  Lucie Mečířová

Placené volno je snem každého zaměstnance. Situace, kdy jej lze uplatnit, jsou spíše výjimečné, ale i tak…

Co se v roce 2018 změní se zvýšením zdravotního pojištění…

22.09.2017  |  Petr Gola

Z důvodu zvýšení minimální mzdy od ledna 2018 na 12 200 Kč se zvyšuje měsíční platba na zdravotním pojištění pro všechny osoby bez zdanitelných…
Zobrazit další související aktuality
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova