Daňový systém v Nizozemí

V Nizozemí se vedle státních daní odvádí i místní daně a poplatky. Jednou z nich je např. majetková daň. Ekologická daň je v Nizozemí uvalena na mnoho výrobků, spotřební daně jsou vysoké. Je zavedeno několik místních daní, které se značně mezi jednotlivými regiony liší. Daňový systém v Nizozemí je pátý nejjednodušší ze zemí EU (lepší hodnocení má dle Světové banky pouze Irsko, Lucembursko, Velká Británie a Dánsko. Daňová atraktivita Nizozemí spočívá i v rozsáhlých daňových zvýhodněních či daňových odpočtech. Např. přijaté dividendy a zisky z prodeje podílů jsou osvobozeny od zdanění.

Daň z příjmu fyzických osob a sociální pojištění

V Nizozemí je zavedeno progresivní zdanění, sazby daně jsou 2,3 %, 10,8 %, 42 % a 52 %. Odvody na dani z příjmu fyzických osob jsou provázány se sociálním pojištěním, proto máme v přiložené tabulce uvedeny celkové odvody zaměstnance na dani z příjmu a pojistném u jednotlivých typů mezd. Zdanění práce u průměrné mzdy dosahuje 38 %, náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance se tedy u průměrné mzdy liší o 38 %. Jenom pro srovnání, u průměrné mzdy máme v Česku vyšší zdanění práce o 4,2 % než v Nizozemí.

Efektivní zdanění u jednotlivých příjmů

V tabulce je uvedeno celkové zdanění v Nizozemí u jednotlivých typů mezd za rok 2011. U mzdy ve výši 66 %, 100 %, 133 % a 166 % průměrné mzdy.


Tabulka: Efektivní zdanění u jednotlivých příjmů

Odvody celkem Výše příjmu k průměrné mzdě (%)
  67 % 100 % 133 % 167 %
Daň z příjmu fyzickýh osob 5,30 16,40 23,40 28,80
Pojištění placené zaměstnancem 21,80 15,60 11,70 9,40
Odvody celkem 27,20 31,90 35,10 38,10
Pojištění placené zaměstnavatelem 9,80 10,50 8,90 7,10
Odvody celkem 33,70 38,40 40,40 42,30

Pramen: OECD, Tax Database, Table I. 5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně z příjmu právnických osob za posledních deset let výrazně klesla, z 35 % (v roce 2000) na 25,5 % (v roce 2010). Lze však platit i nižší daně. Nizozemí patří mezi země, kde platí malé firmy na dani z příjmu méně. Firmy se ziskem do 275 tisíc € odvádí na dani z příjmu 20 % ze zisku.

DPH

V Nizozemí jsou zavedeny dvě sazby DPH. Základní 19% sazba DPH a snížená 6% sazba DPH.

Spotřební daně

Spotřební daně a ekologické daně jsou v Nizozemí vysoké. Spotřební daň u cigaret dosahuje u průměrné ceny krabičky cigaret 65,90 % z konečné ceny (v Česku 60 %). V Nizozemí podléhá spotřební dani i víno, spotřební daň činí 17,70 Kč na litr vína. Spotřební daň u půllitru 40% lihoviny činí 75 Kč, např. v Česku 57 Kč. Spotřební daň u elektřiny činí 114 € za MWh (v Česku 1,159 € za MWh). Spotřební daň u benzínu je (374 € za 1 000 litrů). Spotřební daň na půllitr piva je 4,06 Kč (v Česku 1,92 Kč).

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax, European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Netherlands“

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 7 krát


Související články: