Daňový systém v Polsku

Daně v Polsku

V Polsku jsou zavedeny dvě sazby daně z příjmu fyzických osob. Do ročního příjmu 85 528 PLN (cca 513 168 Kč) je příjem zdaněn 18% sazbou daně. Nad 85 528 PLN potom 32% sazbou daněz příjmu fyzických osob. Na každé dítě, které studuje a je mladší 25 let lze uplatnit daňovou slevu ve výši 1 112 PLN.

Sociální a zdravotní pojištění

Zaměstnavatel i zaměstnanec odvádí z hrubé mzdy zaměstnance důchodové pojištění, zdravotní poijštění, nemocenské pojištění, havarijní pojištění, pojištění v nezaměstnanosti. Souhrnné odvody na pojistném činí 17,8 % na straně zaměstnance a 14,8 % na straně zaměstnance z měsíční hrubé mzdy. Odvody na pojistném musí být vždy zaplaceny do 15. dne každého měsíce.


Tabulka: Celkové zdanění práce v Polsku

Daňový odvod  Zdanitelný příjem
(v % k průměrné mzdě)
  67 100 133 167
Centrální daň z příjmu fyzických osob 5,2 6,4 7,0 7,4
Místní daň z příjmu fyzických osob 0,0 0,0 0,0 0,0
Odvody na dani z příjmu celkem 5,2 6,4 7,0 7,4
Pojištění placené zaměstnancem 17,8  17,8  17,8  17,8 
Celkové odvody zaměstnance 23,0 24,3 24,9 25,2
Pojištění placené zaměstnavatelem 14,8 14,8 14,8 14,8
Celkové zdanění práce 5,2 6,4 7,0 7,4

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně z příjmu pro firmy v Polsku v posledních deseti letech značně klesla. V roce 2000 byla sazba daně 30 %. V současné době je sazba daně 19 %.  O Z členských zemí EU je nižší zdanění pouze v Bulharsku (10 %), Kypru (10 %), Irsku (12,5 %), Lotyšsku (15 %), Litvě (15 %) a Rumunsku (16 %). Daň musí platit všechny společnosti, které mají své sídlo nebo vedení na polském území, a to ze všech příjmů. Ostatní společnosti pouze z příjmů z Polska. Dividendy vyplácené v Polsku podléhají rovněž zdanění 19% sazbou daně.

DPH

Pro státní pokladnu je nejvýnosnější daní DPH, stejně jako ve většině členských zemí EU. Pro rok 2011 došlo v Polsku ke zvýšení sazeb DPH. Základní sazba daně pro rok 2011 je 23 %, snížená sazba daně 8 % a super snížená sazba daně 5 %. Tyto sazby DPH platí i pro rok 2012. V roce 2010 byly sazby daně 22 %, 7 % a 3 %. Polsko patří tedy mezi členské země EU, kde jsou zavedeny tři sazby DPH. Snížená 8% sazba daně je uvalena např. na léky a zdravotnické pomůcky, elektrickou energii, zemědělské stroje, dětské zboží. Zemědělství je v Polsku silně podporováno, jedním ze způsobů podpory je uvalení 5% super snížené sazby DPH na zemědělské produkty. Navíc jsou některé služby zcela od DPH osvobozeny, jedná se např. o pojistné a bankovní služby, poštovní služby.

Tabulka: Daň z nemovitosti (sazba daně závisí na lokalitě a typu nemovitosti)

Text Sazba daně
Půda využívaná k podnikání 0,77 PLN (4,62 Kč)/m2
Ostastní pozemky 0,39 PLN (2,34 Kč)/m2
Byty, chaty, chalupy 0,65 PLN (3,9 Kč)/m2
Budovy používané k podnikání  20,21 PLN (121,26 Kč)/m2
Ostatní budovy 6,88 PLN (41,28 Kč)/m2

Daň dědická a darovací

Sazba daně se pohybuje od 3 % do 20 %. Čím bližší rodinný vztah, tím nižší sazba daně.

Spotřební daně

Spotřební daně jsou v Polsku, stejně jako v ostastních zemích EU, uvaleny na benzín, těžká paliva a jiné energetické produkty, alkoholické nápoje či tabákové výrobky. Podívejme se na některé spotřební daně.

Tabulka: Výpočet zdanění u benzínu a nafty v Polsku

Text     Benzín  Nafta
Průměrná cena 5,59 PLN za litr 5,79 PLN za litr
Spotřební daň za litr   1,66 PLN  1,28 PLN
Sazba DPH 23 % 23 %
DPH za litr 1,0453 (5,59 PLN: 123 x 23)    1,083 PLN (5,79 PLN: 123 x 22)
Celkové zdanění 2,71 PLN (1,66 PLN + 1,0453 PLN)  2,363 PLN (1,28 PLN + 1,083 PLN)
Zdanění (v %) 48,48 % (2,71 PLN: 5,59 PLN)  40,81 % (2,363 PLN: 5,79 PLN)
  • Spotřební daň na hektolitr piva činí 21,30 eur. Spotřební daň na jeden půllitr tak činí 2,65 Kč.
  • Spotřební daň činí v průměru 66,07 % konečné ceny cigaret.
Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax,  European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Poland“ 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 10 krát


Související články: