Daňový systém v Rumunsku

V Rumunsku v předchozích sedmi letech došlo ke snížení daňové zátěže s cílem oživit podnikatelské prostředí a přilákat zahraniční investory. Od roku 2005 byla zavedena rovná 16% sazba daně z příjmu. Trend snižování daňové zátěže však zabrzdila ekonomická krize a tlak na zvýšení daňových příjmů. Během krize se zvyšovaly nepřímé daně, sazby přímých daní zůstaly na stejné úrovni.

Daň z příjmu fyzických osob

V Rumunsku je stejně jako v Česku zavedena rovná sazba daně z příjmu fyzických osob. Rovná 16% sazba daně přináší nejvyšší daňovou úsporu občanům s vyššímí příjmy. Ještě v roce 2000 totiž činila horní sazba daně z příjmu fyzických osob 40 %.

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně z příjmu právnických osob během posledních let klesla, pro rok 2012 je 16% sazba daně. Ještě v roce 2000 přitom činila sazba daně 25 %. Světovým trendem je pokles daňové zátěže pro firmy.

Sociální pojištění

Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy na sociálním pojištění 10,5 %, včetně odvodu do II. důchodového pilíře. Zaměstnavatelé dále odvádí za svého zaměstnance na sociálním pojištění v rozmezí 20,8 % až 30,8 % dle činnosti zaměstnance. Běžná sazba je 20,8 %. Pro odvod sociálního pojištění není strop. Sociální pojištění se tak platí z celého příjmu, bez ohledu na jeho výši.

Zdravotní pojištění

Zaměstnanci odvádí ze své mzdy 5,5 % na zdravotním pojištění, zaměstnavatelé dalších 5,2 % ze mzdy zaměstnance. Pro platbu zdravotního pojištění není zaveden žádný strop. Zdravotní pojištění se tak platí z celého příjmu, bez ohledu na jeho výši.

DPH

Vlivem ekonomické krize došlo v Rumunsku v posledních letech k výraznému zvýšení DPH. Ještě v roce 2009 byla základní sazba DPH 19 %, pro rok 2010 se zvýšila na 23 % a od roku 2011 je základní sazba DPH 24 %. Během posledních tří let zvýšilo Rumunsko základní sazbu DPH o 5 %, více se základní sazba DPH zvýšila pouze v Maďarsku (o 7 %). V současné době je tak základní sazba DPH jedna z nejvyšších z členských zemí EU. Vyšší je pouze v Maďarsku (27 %), Dánsku a Švédsku (25 %). V Rumunsku je zavedena rovněž snížená 9% sazba DPH. Snížená sazba DPH je aplikována např. na hotelové služby, knihy, noviny, časopisy či léky. DPH je placeno čtvrtletně, plátci daně s ročním obratem nad 100 000 € odvádí DPH měsíčně. Povinnost k registraci k DPH je při ročním obratu nad 35 000 €.

Spotřební daně

Spotřební daně jsou v Rumunsku podprůměrné. Vysoká je spotřební daň u cigaret (třetí nejvyšší v EU). Spotřební daň u cigaret dosahuje u průměrné ceny krabičky cigaret 66,74 % z konečné ceny. U vína spotřební daň však není uvalena vůbec. Nízká je spotřební daň u tvrdého alkoholu (třetí nejnižší v EU). Spotřební daň u půllitru 40% lihoviny činí 38 Kč, např. v Česku 57 Kč. Spotřební daň u elektřiny je nízká, pouze 1,00 € za MWh. U benzínu je nejnižší spotřební daň v EU (359 € za 1 000 litrů).


Prameny: European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Romania“

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát


Související články: