Daňový systém ve Finsku

Daně ve Finsku

Daňové zatížení ve Finsku je v rámci členských zemí EU jedno z nejvyšších, je však nižší než v ostatních severských zemích. Daňové zatížení činí přibližně 42 % k HDP. Ve Finsku jsou vyšší daně, ale legislativa je jednoduchá a jednoznačná. Snižování daňové administrativy, maximálně možná spolupráce s veřejnou správou přes internet, minimální překážky, to je trend v daňové legislativě.

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob se ve Finsku odvádí na centrální i místní úrovni. Centrální sazba daně se pohybuje od 0 % do 29,75 %. Efektivní sazba daně z příjmu se pohybuje okolo 16 %.


Tabulka: Centrální sazba daně z příjmu fyzických osob (v roce 2012)

Zdanitelný příjem (EUR) Sazba daně(%)
0 – 16 100 0
16 101 – 23 900 6,50
23 901 – 39 100 17,50
39 101 – 70 300 21,50
70 301 a více 29,75

U průměrné mzdy tak po uplatnění základní nezdanitelné položky odvedou občané na dani z příjmu přibližně 22 % z hrubé mzdy. U mzdy ve výši 67 % průměrné mzdy činí daň z příjmu celkem 15 % z hrubé mzdy a u mzdy ve výši 167 % průměrné mzdy potom 29 %.

Sociální pojištění

V souhrnu odvádí zaměstnanec na důchodovém, zdravotním či nemocenském pojištění 7,1 % své hrubé mzdy. Zaměstnavatel dále odvádí v souhrnu na povinném pojistném za svého zaměstnance dalších 22,3 %. U průměrné mzdy ve Finsku se tak mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance liší o 42 %.

V tabulce je uvedeno celkové zdanění ve Finsku u jednotlivých typů mezd za rok 2011. U mzdy ve výši 66 %, 100 %, 133 % a 166 % průměrné mzdy.

Tabulka: Zdanění ve Finsku u jednotlivých příjmů

Povinné odvody Výše příjmu k průměrné mzdě (%)
  67 % 100 % 133 % 167 %
Centrální daň z příjmu fyzických osob 0 5,6 9,5 11,9
Místní daň z příjmu fyzických osob 15,1 16,3 16,9 17,3
Odvody na dani z příjmu celkem 15,1 22 26,4 29,2
Pojištění placené zaměstnancem 7 7,1 7,1 7,2
Celkové odvody zaměstnance 22,1 29,1 33,5 36,4
Pojištění placené zaměstnavatelem 22,3 22,3 22,3 22,3
Celkové zdanění práce 36,3 42 45,7 47,9

Pramen: OECD Tax Database, Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně z příjmu právnických osob činí 26 %.

DPH

Základní sazba DPH dosahuje ve Finsku 23 %. Jsou zavedeny i dvě snížené sazby DPH ve výši 13 % a 9 %. Povinnost k registraci DPH vzniká při ročním obratu nad 8 500 €.

Ostatní daně

Majetkové daně jsou ve Finsku nadprůměrné. Vysoká jsou i sazby darovací a dědické daně. Sazba daně se liší pro rodinné příslušníky o ostatní. V první skupině se sazba daně pohybuje od 0 % do 13 %, u druhé skupiny od 0 % do 32 %.

Spotřební daně

Spotřební daně jsou ve Finsku vysoké. Spotřební daň u cigaret je průměrná. Spotřební daň u cigaret dosahuje u průměrné ceny krabičky cigaret 60,10 % z konečné ceny. Spotřební daň je vysoká i u vína. Spotřební daň na litr vína činí 2,83 €. Druhá nejvyšší ze zemí EU je spotřební daň u tvrdého alkoholu. Spotřební daň u půllitru 40% lihoviny činí 217 Kč, např. v Česku 57 Kč. Vysoká je i spotřební daň u elektřiny, 17,03 € za MWh. Spotřební daň u benzínu je rovněž nadprůměrná (627 € za 1 000 litrů).

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax, European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Finland“

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát


Související články: