Daňový systém ve Francii

Daně ve Francii

Daňové zatížení ve Francii je přes 43 % k HDP a jedno z nejvyšších z členských zemí EU. Ve Francii existují přímé daně: daň z příjmu fyzických osob, daň ze společností, daň z majetku, přímé místní daně (např. obchodní daň, daň z nemovitostí, daň z bydlení, daň z činnosti) a nepřímé daně: DPH, poplatky a kolky, spotřební daně.


Daň z příjmu fyzických osob

Zdanění ve Francii je progresivní, existuje celkem 5 daňových sazeb. 

Tabulka: Sazby daně z příjmu fyzických osob

Sazba daně   Zdanitelný příjem
0 % Do 5 875 €
5,5 % 5 875 € – 11 720 €
14 % 11 720 € – 26 030 €
30 % 26 030 € – 69 783 €
40 % 69 783 € a více

Daň se počítá za všechny osoby žijící v jedné domácnosti. V daňovém přiznání se tedy sečtou veškeré příjmy (ze závislé činnosti, z nemovitostí, finančních aktiv…) za všechny členy domácnosti. Ve Francii existují odpočitatelné položky obdobné jako ve všech členských státech Evropské unie.

Sociální a zdravotní pojištění

Ve Francii odvádí zaměstnanci ze svého příjmu důchodové pojištění, pojištění v nezaměstnanosti, zdravotní a nemocenské pojištění. U průměrné mzdy činí odvody zaměstnance 13,70 %, na straně zaměstnavatele potom 42,30 %.

Efektivní zdanění u jednotlivých příjmů

V tabulce je uvedeno celkové zdanění ve Francii u jednotlivých typů mezd za rok 2011. U mzdy ve výši 66 %, 100 %, 133 % a 166 % průměrné mzdy. 

Tabulka: Sazby daně z příjmu fyzických osob

Odvody celkem  Výše příjmu k průměrné mzdě
  66 % 100 % 133 % 166 %
Centrální daň z příjmu 12,2 14,1 17,7 20,2
Místní daň z příjmu 0,0 0,0 0,0 0,0
Celkem daň 12,2 14,1 17,7 20,2
Pojištění placené zaměstnancem 13,7 13,7 13,3 13,1
Odvody celkem 25,9 27,8 31,1 33,3
Pojištění placené zaměstnavatelem 36,1 42,3 42,5 42,6
Odvody celkem 45,5 49,3 51,6 53,2

Pramen: OECD, Tax Database, Table I. 5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Daň z příjmu právnických osob

Stále provozovny daní zisk vždy ve Francii. Pobočky daní zisk dle smlouvy mezi mateřskou společností a pobočkou. Standardní daň z příjmů právnických osob činí 33,33 %. Současně musí společnosti odvádět 3,3 % ze zisku na sociální účely. Zisk menších společností (75 % kapitálu musí vlastnit fyzické osoby) s ročním obratem do 7 630 000 € však podléhá 15% sazbě daně. Tyto firmy jsou rovněž osvobozeny od platby sociálního příplatku.

DPH

Základní sazba DPH je 19,6 %. Snížená sazba daně je 5,5 %, je uvalena např. na zemědělské produkty, knihy, zábavu, potraviny. Super snížená sazba DPH je 2,1 % a je uvelena na zdravotnické potřeby a noviny. Registrační povinnost vzniká při obratu nad 80 tisíc euro.

Daň z bohatství (solidární daň)

Francouzi, jejichž majetek přesahuje 790 tisíc €, musí platit daň z bohatství. Základ daně zahrnuje veškerá vlastnická práva (budovy, finanční investice, podniky…).

Tabulka: Sazby daně z bohatství

Sazba daně  Základ daně
0 % do 790 000 €
0,55 % 790 001 € – 1 290 000 €
0,75 % 1 290 001 – 2 530 000 €
1,0 % 2 530 001 € – 3 980 000 €
1,3 % 3 980 001 € – 7 600 000 €
1,65 % 7 600 001 € – 16 540 000 €
1,8 % 16 540 001 € a více

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax,  European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in France“Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 8 krát


Související články: