Daňový systém ve Španělsku

Daně ve Španělsku

Ve Španělsku jsou tři úrovně daňové správy: státní, regionální a místní. Na celkovém daňovém výnosu se podílí z 30 % povinné pojistné, z 29 % DPH, z 19 % daň z příjmu fyzických osob, z 9 % daň z příjmu právnických osob a z 13 % ostatní daně. Ve Španělsku dosahuje celkové daňové zatížení 30,7 % k HDP. Celkové daňové zatížení ve Španělsku je ze zemí EU mírně podprůměrné.


Daň z příjmu fyzických osob

Daňové zatížení ve Španělsku je progresivní. Sazby centrální daně z příjmu fyzických osob jsou: 15,66 %, 18,27 %, 24,14 % a 27,13 %. K tomu je ovšem potřeba přičíst regionální sazbu daně, která se pohybuje od 8,34 % po 15,87 %. Současně se při výpočtu daně uplatňují slevy na dani a nezdanitelné položky. U průměrné mzdy dosahuje celkové zdanění mzdy zaměstnance ve Španělsku 19,7 %. Celkové mzdové náklady zaměstnavatele (tedy hrubá mzda + pojistné placené zaměstnavatelem) dosahuje u průměrné mzdy ve Španělsku 38,2 %.

Sociální pojištění

Odvody na pojistném jsou ve Španělsku poměrně vysoké. Zaměstnavatel odvádí do stropu na pojistném 29,9 % z hrubé mzdy zaměstnance a zaměstnanec do stropu na pojistném 6,4 % z hrubé mzdy. Strop pro odvod pojistného je však ve Španělsku ve výši 1,5násobku průměrné mzdy.  I přes vysoké odvody na pojistném, je ve Španělsku vysoké spoluúčast pacientů. Pacienti platí ve většině případů 40 % ceny léků, za některé speciální léky 90 % z jejich ceny. Maximálně však 2,64 € za medikament. Žádné poplatky neplatí důchodci, pacienti v nemocnici, občané starší 65 let, oběti pracovních úrazů nebo nemocí z povolání.

Zdanění ve Španělsku u jednotlivých příjmů

V tabulce je uvedeno celkové zdanění ve Španělsku u jednotlivých typů mezd za rok 2011. U mzdy ve výši 66 %, 100 %, 133 % a 166 % průměrné mzdy.

Sazby daně z příjmu fyzických osob

Odvody celkem  Výše příjmu k průměrné mzdě
  66 % 100 % 133 % 166 %
Centrální daň z příjmu fyzických osob 7,2 9,9 11,7 13,2
Místní daň z příjmu fyzických osob 3,8 5,3 6,2 7,1
Odvody na dani z příjmu celkem 11,0 15,2 18,0 20,3
Pojištění placené zaměstnancem 6,4 6,4 6,4 6,0
Celkové odvody zaměstnance 17,3 21,6 24,6 26,3
Pojištění placené zaměstnavatelem 29,9 29,9 29,9 28,2
Celkové zdanění práce 36,4 39,6 41,7 42,5

Pramen: OECD, Tax Database, Table I. 5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně pro firmy klesala, v roce 2000 byla 35 %, v současné době je ve Španělsku 30% sazba daně pro firmy.

DPH

Základní sazba DPH ve výši 18 % se vztahuje na prodej většiny druhů zboží a služeb. Snížená 8% sazba DPH se vyměřuje např. u prodeje a dovozu potravin (s výjimkou alkoholických nápojů), krmiv pro zvířata, vody, farmaceutických výrobků, domů v soukromém užívání, dále tuzemské osobní dopravy a přepravy jejich zavazadel, hotelů, restaurací, divadel a kin, sportovních služeb. Nejnižší 4% sazba DPH je aplikována např. u chleba, mouky, mléka, sýru, vajec, ovoce a zeleniny, knih, novin a časopisů, farmaceutických specialit, invalidních vozidel, protéz invalidních osob.

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax,  European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Spain“Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát


Související články: