Daňový systém ve Velké Británii

Daně ve Velké Británii

Britský daňový systém je založen na tradičním rozdělení na přímé a nepřímé daně. Hlavním výběrčím daní v Británii je finanční úřad.  Celkové zdanění je v Británii jedno z nejnižších z členských zemí Evropské unie. Současně jsou však ve Velké Británii nižší všechny státní dávky, mnohé z nich jsou vypláceny v paušální výši. Hlavním důvodem, proč je v Británii nižší zdanění, jsou nízké odvody na sociálním a zdravotním pojištění.


Daň z příjmů fyzických osob

Velká Británie má zavedeno progresivní zdanění s třemi sazbami daně. Do ročního příjmu 35 000 liber činí sazba daně 20 %, příjem od 35 000 do 150 000 liber podléhá potom 40% sazbě daně a příjem nad 150 000 je zdaněn 50% sazbou daně. Současně je však ve Velké Británii zavedena vysoká základní daňová úleva ve výši 7 475 liber. Současně je zavedena poměrně vysoká sleva na manžela či děti.

Sociální a zdravotní pojištění

Ve Velké Británii se platí sociální a zdravotní pojištění dohromady, jedná se o příspěvky do národního pojištění. Zaměstnavatel odvádí 12,8 % a zaměstnanec 11 % ze své hrubé mzdy. Do ročního výdělku 5 225 liber  se však neplatí žádné odvody a při výdělku nad 34 840 liber se odvádí na pojistném o 1 % více.  Ve Velké Británii je vysoká spoluúčast při lékařském ošetření. Např. pacienti platí paušální poplatek 7,20 liber za medikament. Žádný poplatek za lék pro děti do 16 let, studenti denního studia, občané starší 60 let, těhotné ženy, ženy do jednoho roku po porodu, občané se zdravotním postižením a sociálně slabí občané neplatí žádný poplatek.  V plné výši platí pacienty stomatologické ošetření a vysoké jsou i poplatky za pobyt v nemocnici.

Zdanění ve Velké Británii u jednotlivých příjmů

V tabulce je uvedeno celkové zdanění ve Velké Británii u jednotlivých typů mezd za rok 2011. U mzdy ve výši 66 %, 100 %, 133 % a 166 % průměrné mzdy. 

Tabulka: Sazby daně z příjmu fyzických osob

Odvody celkem  Výše příjmu k průměrné mzdě
  66 % 100 % 133 % 166 %
Centrální daň z příjmu 14,5 16,3 18,6 22,8
Místní daň z příjmu 0,0 0,0 0,0 0,0
Celkem daň 14,5 16,3 18,6 22,8
Pojištění 8,3 9,2 9,0 7,4
Celkové odvody 22,8 25,5 27,6 30,2
Pojištění placené zaměstnavatelem 9,7 10,7 11,2 11,6
Celkové zdanění práce 29,6 32,7 34,9 37,5

Pramen: OECD, Tax Database, Table I. 5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Daň z příjmu právnických osob

DPH se uplatňuje a vybírá v každém stádiu výroby a distribuce zboží a služeb. Plátcem výsledné daně je konečný spotřebitel. V Británii se uplatňují dvě sazby daně: 20 % a 5 %. Snížená 5% sazba daně je uplatněna např. na autosedačky, elektřinu, plyn. Od daně jsou osvobozeny např. základní potraviny, léky, zdravotní a ochranné pomůcky, knihy, noviny a časopisy, dětská obuv a oblečení. Registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty je živnostník nebo firma s obratem nad 73 000 liber.

Ostatní vybrané daně

Sazba daně z kapitálových zisků činí 18 % (fyzické osoby však neplatí daň z kapitálových zisků až do zisku 10 100 liber). Dědická daň má jednotnou sazbu 40 % (dani však nepodléhá majetek až do výše 325 000 liber). Sazba daně z převodu nemovitosti se pohybuje od 1 % po 4 % (závisí na kupní ceně a lokalitě, v zákonných případech se dokonce daň nedovádí). Spotřební daň je uvalena na alkoholické nápoje, tabák, tabákové výrobky, pohonné hmoty a paliva. V porovnání s ostatními zeměmi EU jsou sazby podprůměrné. Musí však být dodržena minimální sazba daně stanovená směrnicemi EU.

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax,  European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in United Kingdom“


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 7 krát


Související články: