Daně 2024: Formulář k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2023

Zkrácené přiznání k dani z příjmů fyzických osob je určeno poplatníkům, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti (podle § 6 zákona) ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů ČR).

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023

 
Název formuláře Interaktivní xls
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR  

stáhnout

 

Pokud v České republice zdaňujete příjmy ze zahraničí, použijte pro zdaňovací období Přiznání k dani z příjmů fyzických osob č. 25 5405. Tento tiskopis je nutné podat také při změnách po lhůtě pro podání řádného tiskopisu pro podání dodatečného daňového přiznání. 

Poplatník mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů ČR) si může zvolit zda použije zkrácené přiznání nebo klasický tiskopis.

Termín podání daňového přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2022 v základní lhůtě (i zaplacení daně) je v úterý 2. dubna 2024. Jestliže ho však podáte elektronicky, lhůta se vám prodlouží až do čtvrtka 2. května 2024. V případě zpracování a podání daňového přiznání poradcem se termín posouvá na pondělí 1. července 2023, ale i v tomto případě je třeba do konce března předložit finančnímu úřadu plnou moc udělenou poradci.
Podání daňového přiznání do 5 pracovních dnů po uplynutí původní lhůty se toleruje a není za to žádná sankce.

Způsob podání daňového přiznání

Daňové přiznání lze podat osobně na finančním úřadu – územním pracovišti, poštou nebo můžete využít nabídky na webových stránkách Finanční správy a podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 72 odst. 6 daňového řádu, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, je povinen formulářové podání (mj. také daňové přiznání) učinit pouze elektronicky.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 22 krát


Související články: