2024: Formuláře k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob

Březen je obdobím daní. OSVČ a podnikatelé podávají daňové přiznání, zaměstnancům je pak zaměstnavatelem provedeno vyúčtování daně ze závislé činnosti.

Kdo podává vyúčtování daně ze závislé činnosti?

Tento formulář na příslušný finanční úřad podává vždy ta osoba, která měla v předešlém kalendářním roce zaměstnance, čili zaměstnavatel, a to bez ohledu na to, zdali se jednalo o smlouvu na plný úvazek, zkrácený anebo např. o dohodu o provedení práce (DPP) či dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

To vše ale za předpokladu, že zaměstnanci chtějí nechat vyúčtování na firmě, ve které pracují. V jiném případě je totiž možné zažádat o potvrzení o zdanitelných příjmech, díky kterému si mohou daň vyúčtovat sami, a to prostřednictvím vlastního daňového přiznání.

Pro mnoho zaměstnanců je pak vlastní cesta výhodnější. Mohou si totiž uplatnit odpočet pomocí nezdanitelných částí základu daně.

Jak na vyúčtování daně z příjmu FO?

Jestliže zaměstnanec podepsal růžový formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, bude nutné daňovou zálohu snížit o prokazatelné slevy na dani a samozřejmě také o daňová zvýhodnění. Záloha bude zaměstnanci vyúčtována ve mzdě.

Pokud ale zaměstnanec růžový formulář z nejrůznějších důvodů nepodepsal, bude třeba podat i tiskopis Vyúčtování daně vybrané srážkou. Podán navíc musí být i v případě, pokud je vyúčtování nulové.

Ty osoby, které v předešlém kalendářním roce zaměstnávaly daňové nerezidenty, pak musí podat i přílohu č. 2, tj. Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků.

Do kdy podat vyúčtování daně?

Vyúčtování daně bude třeba podat na příslušný finanční úřad. Pokud jste ale vlastníkem datové schránky, vyúčtování lze podat jen elektronicky.


Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob

Název formuláře Vzor PDF Pokyny
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 25 5459, č. 24
stáhnout

stáhnout
Příloha č. 1 k Vyúčtování - Počet zaměstnanců ke dni 1.12. 25 5490/1, č.23
stáhnout
Příloha č. 2 k Vyúčtování - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků 25 5530, č. 15
stáhnout
Příloha č. 3 k Vyúčtování - O dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 25 5490, č.17
stáhnout
Příloha č. 4 k Vyúčtování - O dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění 25 5531, č. 12
stáhnout
Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 25 5246, č. 13
stáhnout
Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech 25 5241, č. 13
stáhnout
Vyúčtování daně vybírané srážkou 25 5466, č. 18
stáhnout

stáhnoutPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 9 krát


Související články: