Skupinová registrace

Skupinová registrace je pouze pro podniky se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou na území České republiky. Nemůže se na ni podílet zahraniční provozovna české firmy, může se ji ale účastnit česká provozovna zahraniční firmy, přičemž tato provozovna musí být registrovaná k české DPH. Další podmínkou je propojenost členů. Členy skupiny tak mohou být pouze osoby spojené kapitálově nebo jinak. Kapitálově spojené osoby jsou definovány jako osoby s více než 40% podílem na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo více osob. Jinak spojené osoby jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba. Sesterské podniky (tedy podniky se společnou matkou) mohou být členy skupiny za předpokladu, že se ji účastní i mateřská společnost.


Ze všech členů musí být jeden vybrán jako zastupující člen. Pro zastupujícího člena platí přísnější podmínka – musí mít sídlo v tuzemsku.

Přihlášku k registraci si můžete stáhnout na stránkách Ministerstva financí. Přihláška k registraci musí obsahovat označení všech členů včetně zastupujícího člena, musí být uveden jejich název, právní forma (případně jméno a příjmení), DIČ, IČO (případně rodné číslo), statutární orgán apod. Dalším důležitým dokumentem je List člena skupiny, který označuje člena skupiny. Listy členů skupiny jsou nedílnou součástí Přihlášky k registraci. Za zastupujícího člena i ostatní členy může jednat smluvní zástupce, v tom případě se musí doložit plná moc. Pokud Přihláška k registraci obsahuje firmy, které podle zákona nemohou být členy skupiny, a pokud tato přihláška není opravena do 31. října, je žádost zamítnuta a registrace neproběhne. Termín 31. říjen se vztahuje i na všechny změny ve skupině včetně vstupu nového člena do skupiny. Pokud všechno proběhne v pořádku, je skupině přiděleno speciální DIČ pro účely DPH, a nadále vystupuje jako samostatná osoba povinná k dani. Původní DIČ jednotlivých členů přestanou pro účely DPH platit, DIČ pro účel ostatních daní zůstává stejné. Všechny změny v registraci budou provedeny příslušným finančním úřadem.

Pozice zastupujícího člena je velmi důležitá. Zastupující člen podává před registrací samostatně daňová přiznání všech členů skupiny. Tato daňová přiznání musí identifikovat člena jako původního plátce DPH i jako nového člena skupiny. Další daňové přiznání je už za skupinu jako celek a to podává rovněž zastupující člen. Zastupujícímu členovi budou také doručována všechna daňová rozhodnutí ve věcech skupiny. Asi největší dopad bude mít skutečnost, že místní příslušnost celé skupiny určuje místní příslušnost zastupujícího člena. Tento místně příslušný finanční úřad také rozhoduje o přihlášce k registraci.

Skupina si stanoví jeden koeficient pro krácení nároků na odpočet. Pokud někteří členové skupiny nemají plný nárok na odpočet, může uplatňování jednoho koeficientu v konečném důsledku zvýšit nárok na odpočet skupiny. Vnitroskupinová plnění (plnění uskutečňovaná mezi jednotlivými členy skupiny) nebudou předmětem DPH. Tato plnění se ale musí evidovat. Plnění ze skupiny nebo do skupiny podléhají DPH. Na daňových dokladech k těmto plněním se musí uvádět jednak identifikační údaje dotčeného člena skupiny a jednak DIČ skupiny. Další výhodou skupinové registrace k DPH je snížení administrativní zátěže (neuvažujeme-li registraci).

Firmy svým vstupem do skupiny přijímají odpovědnost za povinnosti skupiny společně a nerozdílně. Přičemž pro skupinu platí stejná pravidla jako pro jednotlivého plátce DPH. To můžeme brát jako jednu z nevýhod skupinové registrace k DPH. Dalšími nevýhodami je vyšší administrativní zátěž registrace a problémy spojené s daňovými nedoplatky. V případě, že skupina jako celek má daňový přeplatek, ale někteří členové skupiny mají daňový nedoplatek, použije se tento přeplatek na krytí nedoplatku. Někteří členové tak mohou přijít o svůj přeplatek ve prospěch nedoplatku jiného člena.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát


Související články: