Spotřební daň - víno a meziprodukty

Plátcem daně z vína a meziproduktů není fyzická osoba, která na daňovém území České republiky vyrábí výhradně tiché víno, za podmínky, že celkové množství vyrobeného tichého vína za kalendářní rok nepřesáhne 2 000 litrů.


Sazby daně

Text Sazba daně
Šumivá vína podle § 93 odst. 2 2 340 Kč/hl
Tichá vína podle 93 odst. 3 0 Kč/hl
Meziprodukty podle § 93 odst. 4 2 340 Kč/hl

Osvobození od daně

Od spotřební daně jsou osvobozeny vína a meziprodukty:

  • pro výrobu octa uvedeného pod kódem nomenklatury 2209,
  • pro výrobu a přípravu léčiv,
  • pro výrobu přísad při výrobě potravin a nápojů, jejichž obsah alkoholu nepřesahuje 1,2% objemových, nebo
  • pro výrobu potravinářských výrobků, pokud obsah alkoholu v nich nepřekročí 8,5 litru alkoholu ve 100kg výrobku u čokoládových výrobků nebo 5 litrů alkoholu ve 100 kg výrobku u ostatních výrobků;
  • ve výši technicky zdůvodněných skutečných výrobních ztrát,
  • určené k použití jako vzorky pro povinné rozbory, nezbytné výrobní zkoušky, nebo jako vzorky odebrané správcem daně.

l
°
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát


Související články: