Daňové povinnosti v roce 2024

Daňový kalendář pro rok 2024, který vydalo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji vás upozorní na daňové povinnosti a vy budete mít přehled a nestane se, že na některou svoji povinnost zapomenete.

Daňové povinnosti pro rok 2024 pro měsíc:

Daňové povinnosti - Leden 2024

Datum Daň Popis
2.1.2024 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2023
2.1.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2023
9.1.2024 spotřební daň splatnost daně za listopad 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
22.1.2024 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2023
22.1.2024 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
24.1.2024 spotřební daň splatnost daně za listopad 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.1.2024 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2023
25.1.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí roku 2023 a za prosinec 2023
25.1.2024 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023
25.1.2024 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023
25.1.2024 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2023
25.1.2024 spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2023
25.1.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2023 (pokud vznikl nárok)
31.1.2024 daň silniční daňové přiznání a splatnost daně za rok 202 3
31.1.2024 daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2024
31.1.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “ OSS ”)
31.1.2024 daň z přidané hodnoty režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
31.1.2024 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2023
31.1.2024 Oznámení dle DAC7 podání oznámení dle § 14zzf zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Daňové povinnosti - Únor 2023

Datum Daň Popis
9.2.2024 spotřební daň splatnost daně za prosinec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.2.2024 daň z příjmů učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2024 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023
20.2.2024 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20.2.2024 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2024
26.2.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2024
26.2.2024 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za leden 2024
26.2.2024 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za leden 2024
26.2.2024 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2024
26.2.2024 spotřební daň splatnost daně za prosinec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
26.2.2024 spotřební daň daňové přiznání za leden 2024
26.2.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2024 (pokud vznikl nárok)
29.2.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
29.2.2024 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2024

Daňové povinnosti - Březen 2024

Datum Daň Popis
1.3.2024 daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 (nikoliv elektronicky)
11.3.2024 spotřební daň splatnost daně za leden 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
15.3.2024 daň z neočekávaných zisků čtvrtletní záloha na daň
15.3.2024 daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.3.2024 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2024
20.3.2024 daň z příjmů elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023
20.3.2024 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
25.3.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za únor 2024
25.3.2024 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za únor 2024
25.3.2024 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za únor 2024
25.3.2024 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2024
25.3.2024 spotřební daň daňové přiznání za únor 2024
25.3.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2024 (pokud vznikl nárok)
26.3.2024 spotřební daň splatnost daně za leden 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
31.3.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daňové povinnosti - Duben 2024

Datum Daň Popis
2.4.2024 daň z neočekávaných zisků podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
2.4.2024 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2024
2.4.2024 daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023
2.4.2024 daň z příjmů podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
2.4.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2023
2.4.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2023
9.4.2024 spotřební daň splatnost daně za únor 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
22.4.2024 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2024
22.4.2024 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
24.4.2024 spotřební daň splatnost daně za únor 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.4.2024 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2024
25.4.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2024
25.4.2024 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024
25.4.2024 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024
25.4.2024 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2024
25.4.2024 spotřební daň daňové přiznání za březen 2024
25.4.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.4.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
30.4.2024 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024

Daňové povinnosti - Květen 2024

Datum Daň Popis
2.5.2024 daň z neočekávaných zisků podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
2.5.2024 daň z příjmů podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10.5.2024 spotřební daň splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
20.5.2024 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024
20.5.2024 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
27.5.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za duben 2024
27.5.2024 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za duben 2024
27.5.2024 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za duben 2024
27.5.2024 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024
27.5.2024 spotřební daň splatnost daně za březen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
27.5.2024 spotřební daň daňové přiznání za duben 2024
27.5.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok)
31.5.2024 daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu)
31.5.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
31.5.2024 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024

Daňové povinnosti - Červen 2024

Datum Daň Popis
10.6.2024 spotřební daň splatnost daně za duben 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
17.6.2024 daň z neočekávaných zisků čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
17.6.2024 daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.6.2024 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2024
20.6.2024 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
24.6.2024 spotřební daň splatnost daně za duben 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.6.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2024
25.6.2024 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za květen 2024
25.6.2024 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za květen 2024
25.6.2024 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2024
25.6.2024 spotřební daň daňové přiznání za květen 2024
25.6.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.6.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daňové povinnosti - Červenec 2024

Datum Daň Popis
1.7.2024 daň z neočekávaných zisků podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce
1.7.2024 daň z příjmů podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce
1.7.2024 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024
1.7.2024 Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1.7.2024 Oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1.7.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024
10.7.2024 spotřební daň splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
22.7.2024 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
22.7.2024 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024
25.7.2024 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024
25.7.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2024
25.7.2024 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
25.7.2024 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
25.7.2024 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024
25.7.2024 spotřební daň splatnost daně za květen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.7.2024 spotřební daň daňové přiznání za červen 2024
25.7.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok)
31.7.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
31.7.2024 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024

Daňové povinnosti - Srpen 2024

Datum Daň Popis
9.8.2024 spotřební daň splatnost daně za červen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
20.8.2024 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2024
20.8.2024 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
26.8.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2024
26.8.2024 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za červenec 2024
26.8.2024 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za červenec 2024
26.8.2024 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2024
26.8.2024 spotřební daň splatnost daně za červen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
26.8.2024 spotřební daň daňové přiznání za červenec 2024
26.8.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2024 (pokud vznikl nárok)
31.8.2024 daň z přidané hodnoty daňové přizn ání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daňové povinnosti - Září 2024

Datum Daň Popis
2.9.2024 daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu s daní vyšší než 5 000 Kč)
2.9.2024 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2024
9.9.2024 spotřební daň splatnost daně za červenec 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
16.9.2024 daň z neočekávaných zisků čtvrtletní záloha na daň
16.9.2024 daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.9.2024 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2024
20.9.2024 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
24.9.2024 spotřební daň splatnost daně za červenec 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.9.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2024
25.9.2024 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za srpen 2024
25.9.2024 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za srpen 2024
25.9.2024 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2024
25.9.2024 spotřební daň daňové přiznání za srpen 2024
25.9.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.9.2024 daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
30.9.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
30.9.2024 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2024
30.9.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2024

Daňové povinnosti - Říjen 2024

Datum Daň Popis
10.10.2024 spotřební daň splatnost daně za srpen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
21.10.2024 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
21.10.2024 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2024
25.10.2024 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2024
25.10.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2024
25.10.2024 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024
25.10.2024 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024
25.10.2024 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2024
25.10.2024 spotřební daň splatnost daně za srpen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.10.2024 spotřební daň daňové přiznání za září 2024
25.10.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2024 (pokud vznikl nárok)
31.10.2024 daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2025, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31. prosinci 2024 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
31.10.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
31.10.2024 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2024

Daňové povinnosti - Listopad 2024

Datum Daň Popis
11.11.2024 spotřební daň splatnost daně za září 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.2024 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2024
20.11.2024 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
25.11.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2024
25.11.2024 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za říjen 2024
25.11.2024 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za říjen 2024
25.11.2024 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2024
25.11.2024 spotřební daň splatnost daně za září 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.11.2024 spotřební daň daňové přiznání za říjen 2024
25.11.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.11.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daňové povinnosti - Prosinec 2024

Datum Daň Popis
2.12.2024 daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
2.12.2024 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2024
10.12.2024 spotřební daň splatnost daně za říjen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
16.12.2024 daň z neočekávaných zisků čtvrtletní neb o pololetní záloha na daň
16.12.2024 daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.12.2024 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2024
20.12.2024 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
27.12.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2024
27.12.2024 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za listopad 2024
27.12.2024 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za listopad 2024
27.12.2024 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2024
27.12.2024 spotřební daň splatnost daně za říjen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
27.12.2024 spotřební daň daňové přiznání za listopad 2024
27.12.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2024 (pokud vznikl nárok)
31.12.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
31.12.2024 daň z přidané hodnoty Ohlášení FATCA/CRS lhůta pro podání ohlášení viz § 13t odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
31.12.2024 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2024
31.12.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2024

 

Informace o tom, kdo je poplatníkem nebo plátcem některé daně či pojistného, v jakých termínech se podává daňové přiznání nebo vyúčtování, dokdy je povinen každý poplatník (plátce) zaplatit daň či pojistné a případně další povinnosti vážící se k jednotlivým daním či pojistnému, najdete v příslušných právních předpisech a v některých případech ve speciálních letácích, které jsou volně k dispozici na všech finančních a celních úřadech, či na jejich internetových stránkách.


Daňový kalendář

Tiskopis Stáhni
Daňové povinnosti 2024
stáhnoutPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 9 krát


Související články: