Výpočet náhrady mzdy 2022

Náhrada mzdy náleží zaměstnanci pouze za dny, které jsou pro něj během prvních 14 dní pracovní neschopnosti pracovními dny. Náhrada mzdy náleží pouze za dobu, v níž trvá doba zaměstnání, která zakládá účast na nemocenském pojištění. Do konce června 2019 náhrada mzdy, platu či odměny nepříslušela za první 3 dny, od 1. července 2019 se ruší karenční doba a náhrada mzdy bude náležet již od prvního pracovního dne pracovní nechopnosti.

Lékař uznal zaměstnance dočasně práce neschopným na dobu jednoho týdne, a to od pondělí do neděle. Zaměstnanec má 40ti hodinovou týdenní pracovní dobu, pracuje od pondělí do pátku 8 hodin denně. Jeho průměrný hodinový výdělek činí 600 Kč.


1. Redukce hodinového výdělku

Pomocí redukčních hranic pro náhradu mzdy v roce 2022 se provede úprava zjištěného průměrného hodinového výdělku 600 Kč, tzn. že:

Text Částka
Průměrný hodinový výdělek  600 Kč
První redukční hranice (do 227,15 Kč, z 90 %)  204,44 Kč
Druhá redukční hranice (od  227,15 Kč do 340,55 Kč, z 60 %)  68,04 Kč
Třetí redukční hranice (od 340,55 Kč do 681,10 Kč, z 30 %)  77,84 Kč
Redukovaný průměrný hodinový výdělek  350,31 Kč

Průměrný hodinový výdělek po úpravě (redukci) činí 350,31 Kč.


2. Výpočet hodinové náhrady mzdy

Z redukovaného průměrného hodinového výdělku 350,3114 Kč se vypočte hodinová náhrada mzdy náležející při dočasné pracovní neschopnosti od prvního pracovního dne (resp. od 1. neodpracované hodiny z rozvržených směn), a to ve výši 60 % tak, že:

Redukovaný průměrný hodinový výdělek 350,14 x 0,60 = 210,19 Kč.

Náhrada mzdy náležející zaměstnanci za jednu hodinu při dočasné pracovní neschopnosti činí v daném případě 210,198 Kč (jde současně o nejvyšší hodinovou náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, jestliže průměrný hodinový výdělek je vyšší než třetí redukční hranice).


3. Výpočet náhrady mzdy

Zaměstnanec z důvodu dočasné pracovní neschopnosti od pondělí do neděle neodpracoval 40 hodin. Podle rozvrhu směn pracuje 8 hodin denně od pondělí do pátku.

Náhrada mzdy náleží od prvního pracovního dne. Hodinová výše náhrady mzdy 210,19 Kč se vynásobí 40 hodinami. Náhrada mzdy za dobu pracovní neschopnosti (40 hodin) činí tedy po zaokrouhlení na koruny nahoru celkem 8 408 Kč.

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 9 krát


Související články: