Výpočet mzdy 2022 - překročení maximálního vyměřovacího základu

Pokud máte vysoké příjmy, může se stát, že překročíte strop pro sociální a zdravotní pojištění. V tom případě je potřeba odlišovat měsíc, ve kterém došlo k tomuto překročení, a další měsíce. (Pro roky 2013 - 2015 byl u zdravotního pojištění strop, tedy maximální vyměřovací základ zrušen. Novelizací zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a dalších souvisejících zákonů platných od 1. ledna 2015 došlo ke zrušení ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu, tzn., že od 1. ledna 2015 neplatí ve zdravotním pojištění pojem maximální vyměřovací základ.)

Maximální vyměřovací základ 2022

U sociálního pojištění je i nadále maximálním vyměřovacím základem částka ve výši čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy.

  • strop pro platbu sociálního pojištění činí 1 867 728 Kč
  • strop pro platbu zdravotního pojištění není stanoven

Maximální vyměřovací základ 2021

U sociálního pojištění je i nadále maximálním vyměřovacím základem částka ve výši čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy.

  • strop pro platbu sociálního pojištění činí 1 701 168 Kč
  • strop pro platbu zdravotního pojištění není stanoven

 

Vývoj maximálního ročního vyměřovacího základu
Rok Vyměřovací základ SP Vyměřovací základ ZP
2022 1 867 728 Kč -
2021 1 701 168 Kč -
2020 1 672 080 Kč -
2019 1 569 552 Kč -
2018 1 438 992 Kč -
2017 1 355 136 Kč -
2016 1 296 288 Kč -
2015 1 277 328 Kč -
2014 1 245 216 Kč -
2013 1 242 432 Kč -
2012 1 206 576 Kč 1 809 864 Kč

Pozn: 
U sociálního pojištění je maximálním vyměřovacím základem částka ve výši čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy.
U zdravotního pojištění je

  • od roku 2015 zrušen maximální vyměřovací základ, pojištění je tedy odváděno ze skutečně vyplacených příjmů.
  • mezi roky 2013-2015 zrušen strop pro odvod, pojištění je tedy odváděno ze skutečně vyplacených příjmů.
  • pro rok 2012 je maximálním vyměřovacím základem  částka ve výši sedmdesátidvounásobku průměrné mzdy.

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 16 krát


Související články: