Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte představuje nárok dítěte svěřeného do pěstounské péče. Příspěvek se poskytuje do dosažení zletilosti dítěte nebo nejdéle do 26 let, jestliže jde o nezaopatřené dítě, které žije ve společné domácnosti s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti jeho osobou pečující.

I tento příspěvek se od roku 2013 změnil. Nyní se jeho výše neodvíjí od částky životního minima, jak tomu bylo dříve (viz. níže, úprava platná do konce roku 2012), ale je dán pevnými částkami, které se od 1. října 2022 zvyšují

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc (částky platné od 1. 10. 2022):

 • 6290 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
 • 7750 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
 • 8870 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
 • 9220 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte:

Dítě ve věku Dítě ve stupni závislosti I  Dítě ve stupni 
závislosti I I
Dítě ve stupni
závislosti III
Dítě ve stupni 
závislosti IV
lehká závislost středně těžká závislost těžká závislost těžká závislost
do 6 let 6 500 Kč 7 750 Kč 8 240 Kč 8 940 Kč
od 6 do 12 let 7 895 Kč 9 500 Kč 10 130 Kč 10 970 Kč
od 12 do 18 let 9 010 Kč 10 900 Kč 11 595 Kč 12 155 Kč
od 18 do 26 let 9 430 Kč 11 315 Kč 12 015 Kč 12 575 Kč

 

Částky platné do 30.9.2022

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc: 

 • 4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
 • 6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
 • 6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
 • 7 260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte:

Dítě ve věku Dítě ve stupni závislosti I  Dítě ve stupni 
závislosti I I
Dítě ve stupni
závislosti III
Dítě ve stupni 
závislosti IV
  lehká závislost středně těžká závislost těžká závislost úplná závislost
do 6 let 5115 Kč 6105 Kč 6 490 Kč 7 040 Kč
od 6 do 12 let 6 215 Kč 7 480 Kč 7 975 Kč 8 635 Kč
od 12 do 18 let 7 095 Kč 8 580 Kč 9 130 Kč 9 570 Kč
od 18 do 26 let 7 425 Kč 8 910 Kč 9 460 Kč 9 900 Kč

 

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč.

 

Výše příspěvku poskytovaná do konce roku 2012

Výše příspěvku pro zaopatřené nezletilé dítě se stanoví jako součin částky životního minima dítěte a koeficientu 1,40. Výše příspěvku na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte činí 2,30 násobek životního minima dítěte.

V případě dítěte, které je závislé na pomoci jiné osoby, se částka životního minima dítěte násobí koeficientem:

 • 2,35 ve stupni I (lehká závislost)
 • 2,90 ve stupni II (středně těžká závislost)
 • 3,10 ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle věku a stupně závislosti dítěte na pomoci jiné osoby měsíčně v Kč činí:

nezaopatřené dítě ve věku: zdravé dítě ve stupni 
závislosti I
ve stupni
závislosti II
ve stupni 
závislosti III nebo IV
  koeficient 2,30 koeficient 2,35 koeficient 2,90 koeficient 3,10
do 6 let 4.002 4.089 5.046 5.394
od 6 do 15 let 4.922 5.029 6.206 6.634
od 15 do 26 let 5.635 5.758 7.105 7.595

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát


Související články: