Příspěvek na převzetí dítěte

Příspěvek při převzetí dítěte je jednorázovou dávkou, která náleží pěstounovi, jenž převzal dítě do pěstounské péče. Účelem příspěvku při převzetí dítěte je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě přicházející do náhradní rodinné péče. Do 31. prosince 2006 náležel příspěvek při převzetí dítěte ve výši čtyřnásobku částky životního minima na osobní potřeby dítěte, od 1. ledna 2007 výše příspěvku činila 4,45násobek životního minima dítěte. Od 1. ledna 2008 již příspěvek není závislý na výši životního minima, ale je stanoven v pevné výši podle věku dítěte. Výše příspěvku se nezměnila od roku 2008, proto jej vláda od 1. října navýšila o 35 %Zažádat o něj lze na pobočce Úřadu práce dle místa trvalého nebo hlášeného bydliště, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče. Výše příspěvku je dle věku dítěte stanovena následovně:

Věk dítěte Příspěvek
od 1. 10.2022

Příspěvek
do 30. 9. 2022 

dítě do 6 let 10 800 Kč 8 000 Kč
dítě 6 - 12 let 12 150 Kč 9 000 Kč
dítě 12 - 18 let 13 500 Kč 10 000 Kč

Převzala-li osoba pečující dítě do pěstounské péče po přechodnou dobu, nesmí součet příspěvků při převzetí dítěte u této osoby pečující přesáhnout 40000 Kč v období posledních 12 kalendářních měsíců přede dnem podání žádosti o tento příspěvek.

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát


Související články: