Kartel jsme nenašli, řekl úřad ke zdražení základních potravin

23. 5. 2023 12:05 | , Finance.cz
Spotřebitel

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v posledním čtvrt roce zkoumal, zda za zdražením základních potravin nebyla kartelová dohoda od producentů surovin přes výrobce až po prodejce. A podle antimonopolních úředníků nebyla.

"Na žádné úrovni trhů, resp. segmentů trhů ÚOHS neshledal ani neobdržel zásadní indicie nasvědčující existenci zakázané kartelové dohody. Samozřejmě, že nelze s jistotou říci, že takováto dohoda neexistuje, a Úřad proto bude i nadále monitorovat situaci na trzích potravin," konstatoval ÚHOS v tiskové zprávě. Na ni navazuje také stostránková zpráva o výsledcích šetření. 

Zkoumání se zaměřilo na celý dodavatelský řetězec pěti vybraných základních zemědělských výrobků a potravin: kravského mléka, másla, kuřecího masa, slepičích vajec a pšeničné mouky. Úřad hledal možná porušení zákona, tedy potenciální zneužití dominantního postavení či uzavření zakázaných dohod. Současně si dal za cíl analyzovat strukturu jednotlivých trhů, tržní sílu jednotlivých subjektů a zohlednit např. roli importu a exportu

"Úřad v rámci šetření oslovil s žádostmi o podklady a informace téměř 200 soutěžitelů působících na jednotlivých úrovních dodavatelského řetězce, také 14 profesních a oborových sdružení, svazů a asociací a vedl online či ústní jednání s vybranými sdruženími," uvádí tiskové oddělení ÚOHS. 

Na žádném z trhů podle něj nebylo shledáno, že by existoval soutěžitel v dominantním postavení. Na základě shromážděných dat také prý nelze říci, že by za razantní zdražování v posledních letech mohl jeden konkrétní článek dodavatelského řetězce.

"Rozdílné výsledky přineslo zkoumání vývoje průměrných cen komodit. Některé komodity vykazují postupný zisk podílu prodeje private labels (mléko), u některých je naopak zřejmé, že jejich poměr prodejů stagnuje (máslo). Rovněž u některých komodit byly zjištěny značné rozdíly v ceně mezi private labels a branded produkty (mouka), a naopak u dalších byla cena téměř totožná (máslo). Zkoumání vývoje cen potvrzuje, že maloobchodní prodej pracuje s průměrnou marží a neexistují samostatné trhy jednotlivých komodit," uvedli antimonopolní úředníci. 

Podle nich se ukázalo, že některé komodity byly v určitých obdobích prodávány v maloobchodě s velmi malou, či dokonce zápornou obchodní přirážkou (máslo), jiné naopak vykazují stabilně vysokou marži (kravské čerstvé mléko). I tak však prý u maloobchodníků vykazuje relativně konstantní výši, takže není pravděpodobné, že by růst cen v minulých měsících byl způsoben dohodou.

Zdroj: Depositphotos

Štítky:

Články ze sekce: Spotřebitel