Jak platit z běžného účtu?

Běžný účet si zřizujeme, abychom mohli využívat bezhotovostního styku s různými institucemi. Bezhotovostním platebním stykem myslíme pohyb peněz pomocí převodů na běžné účty. Máme dvě formy bezhotovostního styku:

 • Úhradová - jedná se o platby z příkazu plátce.

 • Inkasní - jedná se o platby z příkazu příjemce.

Při platebním styku se využívají tyto formuláře: 

 • příkaz k úhradě,

 • příkaz k inkasu,

 • hromadný příkaz k úhradě,

 • trvalý příkaz k platbě SIPO,

 • trvalý příkaz k úhradě,

 • trvalý příkaz k inkasu.

Jejich vyplnění pak bývá obdobné. 

Jak příkazy vyplnit ?

Ve speciálním formuláři banky vyplňujete zejména:

 • název banky a její pobočku (pokud nemáte formulář přímo od banky)

 • datum splatnosti, bankovní spojení (číslo účtu) a kód banky plátce

 • bankovní spojení a kód banky příjemce

 • částku v příslušné měně

 • případně symboly platby (variabilní, konstantní a specifický symbol) 

Pokud symboly neznáte, pracovnice banky je doplní za vás. Variabilní a specifický symbol slouží k bližší identifikaci platby. Často se používá rodné číslo nebo IČO společnosti. Příjemce potom pozná, že je platba zrovna od vás. Pro ještě bližší identifikaci platby slouží kolonka údaj pro vnitřní potřebu příkazce, zde může být například poznámka "nájem za 11/2004" a vy pak hned víte, co jste tímto příkazem platili nebo inkasovali.

Hromadný příkaz k úhradě se liší od klasického jednorázového pouze tím, že zde vyplňujete několik plateb najednou. Nemusíte vyplňovat pro pět plateb pět příkazů k úhradě.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 24 krát


Související články: