Orgány Komory auditorů ČR

28.07.1999 | ,
DANĚ


RADA KA ČR

Ing. Ladislav Langr
prezident

Doc. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
viceprezident

Ing. Otakar Hora, CSc.
viceprezident
 

Doc. Ing. Bohumil Král, CSc.
Prof. Ing. Vladimír Pilný, CSc.
Doc. Ing. Jan Doležal, CSc.
Doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
Ing. Irena Pittermannová
Ing. Tomáš Brumovský
JUDr. Antonín Husák
Ing. Petr Kříž
Ing. Ladislav Zelinka
Ing. Jiří Vrba
Ing. Michal Petrman, CSc.
Doc. Ing. Karel Novotný, CSc.
Ing. Bohuslav Poduška

DOZORČÍ KOMISE

Ing. Pavel Závitkovský
edseda

Ing. Jana Polívková
Ing. František Linhart
Ing. Josef Zídek
Ing. Miroslava Krčmová
Ing. Jaroslav Beneš
Ing. Miluše Vašíčková

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Ing. Alena Svobodová
Ing. Miloslava Havlová
Ing. Petr Valenta
Ing. Arnošt Fischer
Ing. František Louša

REVIZOŘI ÚČTŮ

Ing. Pavel Novotný
Ing. Jaroslava Pechová

Platnost od 23.11.1998 na základě voleb na VII. sněmu Komory auditorů ČR

Články ze sekce: DANĚ