Do důchodu bez problémů

26.06.2007 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Chystáte se do důchodu? Potom pro vás může být zajímavá informace, které doby se vám počítají do odpracovaných let, či jaké doklady budete potřebovat. A i když se třeba zatím do důchodu nechystáte, je dobré vědět, jak se chovat či jaké doklady si i během pracovního života uchovávat.

Starobní důchod je jedním ze šesti druhů důchodů, který zná český důchodový systém. Odchod do důchodu je pro každého člověka důležitým životním  mezníkem, proto je dobré se na něj připravit. Do roku 1996 byl důchodový věk u mužů 60 let, u žen potom v rozmezí 53 -57 let podle počtu vychovaných dětí.  Od roku 1996 se postupně zvyšuje hranice odchodu do důchodu a to u mužů o dva a u žen o čtyři kalendářní měsíce za každý započatý rok. Tím se má dosáhnout od roku 2013 u mužů důchodového věku 63 let a u žen 59 - 63 let podle počtu vychovaných dětí. Vypočítat si důchodový věk můžete v naší kalkulačce důchodového věku.

Pro odchod do důchodu není důležitý jen důchodový věk, ale také doba pojištění, která musí být splněna pro nárok na starobní důchod. Tato doba je stanovena na 25 let, případně postačí při dosažení věku 65 let nejméně 15 let pojištění.

Pokud člověk pracuje odvádí pojištění a tyto roky se mu počítají, existují však situace, kdy člověk nevydělává a neodvádí pojištění a přesto se mu tato doba započítává do potřebných let pojištění pro důchod. Jedná se o tzv. náhradní dobu pojištění. Je to období života, kdy lidé například studují, vychovávají děti, či jsou nemocní. Náhradních dob je devět typů, přičemž tři se započítávají v celém rozsahu pro výši důchodu – jedná se o výkon vojenské služby, péči o dítě do 4 let a dobu osobní péče o postiženou osobu. Zbývajících šest náhradních dob je pro nárok na důchod započítáváno také plně, ale pro výši procentní výměry důchodu se započítávají pouze v rozsahu 80 %. Pro výši důchodu se nezapočítává náhradní doba pojištění získaná do 18 let věku a po vzniku nároku na důchod.

Náhradní doby pojištění, aneb která období se započítají pro nárok na důchod?


Doba studia


Podle současné právní úpravy se do důchodů nezapočítává náhradní doba získaná do 18 let věku. Ovšem těm, kteří studovali před 1. lednem 1996 se do důchodu započítává plně veškeré studium od skončené povinné školní docházky až do dovršení 18 let. Po osmnáctém roce věku se pro nárok na důchod započítává studium plně maximálně však po dobu 6 let, ovšem pro výši procentní výměry se počítá pouze v rozsahu 80 %.

Nemám doklad o studiu – co dělat?
Studium na střední nebo vyšší odborné škole se prokazuje posledním školním vysvědčením. Vysokoškolské studium pak diplomem o vykonání státní závěrečné zkoušky. Pokud nemáte k dispozici tyto doklady, obraťte se přímo na tuto instituci.


Doba evidence u úřadu práce


Před rokem 1996 se doba  hodnotí neomezeně, od tohoto roku se započítává doba, pokud člověk pobírá podporu v nezaměstnanosti. V případě, že je v evidenci registrován dlouhodobě a podporu tedy již nepobírá, započítávají se mu maximálně tři roky.  Tato doba se počítá plně, pro výši procentní výměry pouze v rozsahu 80 %.


Základní vojenská služba


Doba výkonu základní vojenské služby, stejně jako  doba absolvování vojenského cvičení se hodnotí v plném rozsahu. Do náhradní doby pojištění se počítá také civilní služba, která pro potřebnou dobu počítá plně, pro procentní výměru potom pouze ve výši 80 %.


Péče o dítě


Jak již bylo řečeno, do čtyř let věku dítěte se doba započítává plně a to jak ženám tak mužům, těm však pouze v případě že o to požádají. Povinnost podat přihlášku platí pro muže do 30.6.2007. V případě péče o dlouhodobě zdravotně postižené dítě do 18 let, o zápočet musí  požádat všechny osoby, které chtějí mít tuto započtenou, tedy i matka.


Péče o osobu


V případě péče o  převážně  nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let, se pro výši důchodu doba hodnotí plně, pokud společně žili v domácnosti, u osob blízkých se tato podmínka nevyžaduje.
V případě péče o osobu , která je závislá na péči jiné osoby, platí obdobné podmínky, též se započítává plně, ale je zde povinnost přihlásit se k účasti na pojištění.


Ostatní


Dále do náhradních dob patří například pobírání dávek nemocenského pojištění po skončení zaměstnání, příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním znevýhodněním či doba pobírání plného invalidního důchodu.

Výše vyjmenované doby se tedy počítají do doby pojištění, i když se během nich osoby žádné pojištění neplatí. Je tedy dobré již během života myslet na to, že jednou budeme žádat o důchod a potřebné doklady, které tyto doby dokládají si uchovávat. A které doklady to mohou být?


Studium doložíme dokladem o studiu či vyučení a to se týká i nedokončeného studia, dále je dobré pokud budeme uchovávat doklady prokazující doby zaměstnání, doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, doklady o výkonu vojenské služby, ženy doklady prokazující výchovu dětí (např. rodné listy).
 
Pokud vám některé doklady chybí, nebo nevíte čím dané skutečnosti doložit, obraťte se na příslušnou Správu sociálního zabezpečení, kde vám jistě pracovníci rádi pomohou.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY