Podpora bydlení již není v kurzu

15.01.2008 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Poslední roky byly ve znamení podpory bydlení. Stačí se jen podívat na možnost odpočtu úroků u úvěrů na bydlení, státní finanční podporu hypoték či řadu podpor nabízených Státním fondem rozvoje bydlení. Rok 2008 již podporám nepřeje.

Zatímco posledních několik let se stát různými způsoby snažil podpořit bydlení, situace se pomalu obrací.  V počátečním období poskytování hypotečních úvěrů bankami dosahovali úrokové sazby hypoték dvouciferných čísel. Vzhledem k těmto skutečnostem stát v roce 1995 nabídl všem, kteří využívali hypotéky na bydlení, možnost snížit si tyto vysoké úroky.


Státní finanční podpory hypotečního úvěrován


Nařízení vlády 244/1995 Sb. stanovilo podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby. Státní podpora tak od roku 1996 do 31.1.2001 byla ve výši 4 procentních bodů, od 1.2.2001 do 31.1.2002 činila 2 procentní body, od 1.2.2002 do 31.1.2003 činila 1 procentní bod, od 1.2.2003 činila 0 procentního bodu. Díky poklesu úroků z hypotečních úvěrů došlo k tomu, že tato podpora přestala být poskytována a v roce 2004 byla pro nové úvěry zrušena.

Možná právě i tato skutečnost, ale především to, že stát začal viditelně podporovat bydlení pro mladé, bylo v roce 2002 vydáno nařízení vlády 249/2002 Sb. o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let.  Úrokové dotace již tedy nemohl získat každý, ale pouze mladí lidé, kteří splnili i další podmínky. Státní finanční podpora podle tohoto nařízení byla do 31.1.2003 ve výši 3 procentních bodů, od 1.2.2003 do 31.1.2004 činila 2 procentní body, od 1.2.2004 do 31.1.2005 1 procentní bod, od 1.2.2005 dosud činí 0 procentního bodu.

Bližší informace o poskytování této úrokové dotace naleznete v Podporách bydlení. Výše poskytované dotace je závislá na průměrné úrokové poskytnutých hypotečních úvěrů v minulém roce. Poslední roky byly ve znamení relativně nízkých úrokových sazeb u hypoteční úvěrů, a díky tomu není tato podpora k novým hypotékám nyní poskytována.


Odpočet zaplacených úroků z úvěrů na bytové potřeby


Jinou formou podpory, kterou lze od roku 1998 využít je odečet zaplacených úroků od základu daně z příjmů fyzických osob. Díky zavedení této odpočitatelné položky si mohou lidé, kteří splácí úvěry na bydlení, ročně odečíst od základu daně úroky až do výše 300.000 korun.
Kolik v tomto případě člověk na dani ušetří, je závislé na výši daně. Zatímco do konce roku 2007 byla sazba daně z příjmů progresivní, pohybovala se podle výše příjmů od 12 do 32 %, od roku 2008 byla zavedena rovná daň ve výši 15 % bez ohledu na příjmy. Co to tedy znamená? Čím vyšší je daň, tím vyšší je daňová úleva. Pokud například za rok zaplatí klient bance 100.000 korun na úrocích z hypotečního úvěru je jeho daňová úleva v případě 15% rovné daně 15.000 Kč, zatímco při dani 32 % je to 32 tisíc korun. Když se tedy sníží daň, sníží se také daňová úleva, ale nesmíme zapomenout, že díky nižší dani, se sníží také zaplacená daň. Je tedy rovná daň pro lidi, kteří čerpají úvěr výhodná, nebo je naopak znevýhodňuje? Bohužel ani v tomto případě není odpověď jednoduchá, jak ukazuje následující tabulka.

Tabulka: Roční daňová povinnost při odpočtu úroků z úvěrů ve výši 100.000 Kč

Hrubý měsíční příjem Roční daňová povinost
Stav do 31.12.2007 Stav od 1.1.2008
40 000 Kč 51 212 Kč 57 360 Kč
50 000 Kč 84 028 Kč 81 660 Kč
60 000 Kč 117 628 Kč 105 960 Kč

 Pro výpočet jsme využili tři výše měsíční mzdy, uvažovali jsme pouze slevu na poplatníka a odpočet úroků z úvěrů jsme provedli ve výši 100.000 korun ročně.

Z výsledků našeho výpočtu je zřejmé, že změna daně z progresivní na rovnou se projeví u každého jednotlivce jinak. Závisí na tom, zda díky rovné dani, dosáhne klient nižší daně, než kterou by dosáhl při vyšší progresivní dani díky vyšší daňové úspoře. Nedá se tedy říci, že všichni díky změně zdanění příjmů zaplatí nižší nebo naopak vyšší daně. Pokud vás zajímá jak jste na tom právě vy, zkuste si udělat propočet v naší mzdové kalkulačce. Proveďte výpočet pro rok 2007 a následně pro rok 2008 v rozšířené verzi. Porovnáním políčka roční daňová povinnost zjistíte, který způsob zdanění byl výhodnější právě pro vás.


Úvěry pro mladé od SFRB


Od roku 2002 až do roku 2006 připravila vláda tři speciální úvěry se zvýhodněnými podmínkami pro mladé, které poskytoval Státní fond rozvoje bydlení. V roce 2002 to byl úvěr na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let ve výši až 200 tisíc korun. O dva roky později to byl potom úvěr na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let do výše maximálně 300 tisíc korun. A konečně v roce 2006 úvěr ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let.

Jak již z názvů úvěrů vyplývá, všechny byly určeny pro osoby mladší 36 let a každý byl určen na jiný účel. Tyto úvěry byly poskytovány s výhodnými podmínkami, především co se týče výše úroků. Pokud jste některý z těchto úvěrů v minulosti využili, určitě to bylo dobře, neboť v současné době již dva z těchto úvěrů získat nemůžete. O úvěr 150 a úvěr 200, jak jsou úvěry podle své výše zjednodušeně nazývány, již není možné žádat. Na stránkách SFRB si můžete přečíst: „V rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2008 schváleném Poslaneckou sněmovnou dne 5. 12. 2007 nejsou pro tuto formu podpory určeny finanční prostředky. Z toho důvodu nebude Fond v roce 2008 tuto formu podpory poskytovat a žádosti o její poskytnutí nepřijímá.“


Končí podpora bydlení ze strany státu? Řada kroků ukazuje, že období relativně štědré podpory bydlení se chýlí ke konci. Spekuluje se dokonce i o možnosti zrušení státní podpory stavebního spoření či možnosti odpočtu úroků od základu daně. Ale nepředbíhejme, třeba dojde pouze ke zlepšení forem podpory, které budou lépe využity a nebudou zneužívány.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.