Platby daně z nemovitostí v letošním roce

12.03.2008 | , Finance.cz
DANĚ


Pokud nedochází ke změně skutečností rozhodných pro určení daně z nemovitostí, daňové přiznání nemusíte podávat. Finanční úřady naopak sami zašlou plátci daně z nemovitostí daňové složenky s výší daně. Jak zasílání bude probíhat v roce 2008?

Daňové přiznání k dani z nemovitostí již určitě máte podáno. Termín pro jeho podání je stanoven na poslední den měsíce ledna roku, za který se daňové přiznání podává. Na rozdíl od jiných daní zde není potřeba daň zaplatit do konce ledna, tedy termínu pro prodání daňového přiznání. Naopak zákon o dani z nemovitostí stanoví dokonce, že v případě, kdy výše daně překročí částku 5000 Kč, je možné daň zaplatit ve dvou splátkách.

Prvním termínem, do kdy je třeba zaplatit daň z nemovitostí pokud nepřesáhne 5000 Kč je 31. květen. Přesáhne-li částka daně 5000 Kč může ji poplatník celou zaplatit  do výše uvedeného termínu, nebo si platbu může rozložit do dvou stejných splátek splatných do 31. května  a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Ještě jiné termíny umožňuje zákon o daních z nemovitostí pro poplatníky daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb.  

Ať již podáváte daňové přiznání, nebo je z důvodu, že nedošlo k žádným změnám nepodáváte, obdržíte daňovou složenku k zaplacení daně z nemovitostí. Podle informací Ministerstva financí dojde ke změně jejich doručování poplatníkům.


Zasílání daňových složenek


Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli jednotlivými finančními úřady.
U daní, kde je předmětem zdanění nemovitost, je místně příslušným správcem daně  finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází.

Správce daně z nemovitostí nemusí být totožný finanční úřad, pod který poplatník spadá díky svému trvalému bydlišti.

Má-li například poplatník více nemovitostí v rámci celé ČR může mít pro každou z nich jiného správce daně. A právě podle toho, kde se nemovitosti jednoho poplatníka nachází, dojde nově ke změně způsobu distribuce daňových složenek, pro zaplacení daně z nemovitostí za rok 2008.Nemovitosti v rámci jednoho finančního ředitelství


Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti různých správců daně, ale v rámci jednoho finančního ředitelství, budou v zájmu urychlení distribuce do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady. Jednotlivé složenky budou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je příslušná platba určena. Na alonži složenky bude i nadále informace pro poplatníka o počtu splátek a výši daňové povinnosti, případně o výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období.


Nemovitosti v rámci více finančních ředitelství


Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více finančních úřadů v působnosti různých finančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami za každé dotčené finanční ředitelství samostatně.


Platba daňovou složenkou


Vzhledem k centrálnímu zpracování a rozesílání složenek musí být údaje na složenky za jednotlivé finanční úřady předány v předstihu tak, aby složenky mohly být poplatníkům doručeny v dostatečném předstihu s ohledem na  první  termín splatnosti daně z nemovitostí, který je do 31.5. zdaňovacího období. Je proto pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve než obdrží složenku. V takovém případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové povinnosti a k případnému doplacení rozdílu mezi vyměřenou daňovou povinností a částkou již uhrazenou.


Pro platbu daňové povinnosti u každého z dotčených finančních úřadů bude poplatníkovi daně zaslána jedna složenka, pokud jeho daňová povinnost u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5000,- Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daňová povinnost vyšší než 5000,- Kč a daň se tedy platí ve dvou splátkách.

Daň vyšší než 5000,- Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.


Jestliže poplatník podal daňové přiznání po 31.1.2008 a v něm vypočtená daň se liší od daňové povinnosti uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.


Specifické případy


Ve specifických případech, zejména tehdy, jestliže bude výše daňové povinnosti poplatníkům daně sdělována platebními výměry či hromadnými předpisnými seznamy, jim budou složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost zvolí jednotlivé finanční úřady v závislosti na konkrétních podmínkách v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.

Zdroj: MFČRPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.