Stopařův průvodce světem platebních karet 2

26.04.2002 | , e-komerce.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


V minulém díle seriálu jsme se seznámili se základními pojmy, kterými platební karty bývají označovány. Dnes se podrobně podíváme, jaké údaje na kartě najdete.

Základní údaje na přední straně karty

Číslo karty - 16ti místné číslo karty, ve kterém je mj. označení typu karty (první číslice: 4 - VISA, 5 - MasterCard), kód vaší banky a samozřejmě číslo karty. Podrobnosti systému skladby čísla se však u jednotlivých karetních společností liší.

Doba platnosti karty - je uvedena ve tvaru 11/01 - 10/03. Taková karta platí od listopadu roku 2001 do října 2003 včetně. Při použití karty se vás možná někdo někdy zeptal na expiraci karty. Myslí se tím druhý údaj z doby platnosti karty, tedy měsíc, ve kterém platnost vaší karty končí.

Jméno držitele karty - je jméno osoby, která je oprávněná k užívání karty. Pravidla pro užívání karet nepřipouštějí použití platební karty jinou než uvedenou osobou.

Jméno společnosti - v případě, že se jedná o kartu vydanou k účtu společnosti/podnikatele, je jméno společnosti uvedeno pod jménem držitele karty. V případě fyzických osob podnikajících na základě živnostenského listu tak může být vaše jméno uvedeno na kartě dvakrát nad sebou.
Všechny dosud uvedené údaje jsou v případě embossované platební karty vyraženy technikou, která vytvoří obtisknutelný reliéf. Dále na přední straně najdete:
Jméno společnosti, která kartu vydala (Issuer) - bývá umístěno vlevo nahoře.

Logo karty - logo vámi zvoleného typu karty, například Maesto, MasterCard, VISA nebo VISA electron.

Hologram - najdete pouze na embossovaných kartách. Je ochranným prvkem, který ztěžuje falzifikaci karet.

Z údajů, které na kartě mohou, ale nemusejí být je potřeba zmínit především možnost umístění fotografie držitele karty. Technologicky to není žádný zázrak a mnoho uživatelů platebních karet se domnívá, že se jedná o významný bezpečnostní prvek. Přestože jejich názor přímo nesdílím, je s podivem, že této skupině zákazníků dosud nevyšla vstříc žádná z českých bank.

Informace na zadní straně karty

Magnetický proužek - je nositelem základních informací o držiteli karty. K tomuto účelu slouží celkem 3 magnetické stopy, jejichž princip záznamu a čtení je velmi podobný funkci kazetového magnetofonu.
Podpisový proužek - je pole vyrobené z materiálu odlišného od materiálu karty, kam vás přinutí si svou kartu podepsat. Podpis pak po dobu platnosti karty slouží jako podpisový vzor. Protože při podpisování nové karty máte jen jeden pokus, doporučuji zaujmout pro psaní pohodlnou pozici a použít tenký fix. Ten by vám k podpisu měli poskytnout pracovníci banky.

CVC2/CVV2 kód - pokud se dobře podíváte na svou platební kartu, v podpisovém proužku je vytištěno několik shluků číslic. Poslední je shluk tří číslic, takzvaný Card Verification Code (toto označení používá společnost MasterCard) nebo Card Verification Value (VISA). CVC2/CVV2 kódy jsou na karty umisťovány poměrně krátkou dobu a jsou využívány k ochraně některých transakcí s kartou.

Grafické zpracování karty

Grafické zpracování karty záleží na jejím vydavateli, nejčastěji tedy bance. Tato plocha může být a je využívána k různým propagačním a reklamním účelům. Jak ukazují přiložené obrázky, fantazii se meze nekladou.

Autor článku

Emil Čelustka  

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ