Jak zdanit předčasné ukončení leas. smlouvy?

10.05.2002 | , Finance.cz
LEASING A SPLÁTKY


Představte si, jste předčasně ukončili leasingovou smlouvu z r.1999. V r.1999 a 2000 byly uplatňovány splátky a poměrná část 1.vyšší splátky. V roce 2001 byla předčasně ukončena smlouva a odkoupeno auto za cenu vyšší než zůst.cena. Vzápětí následoval prodej tohoto auta. A teď nevíte, co můžete dát do výdajů za část roku 2001...

Představte si, jste předčasně ukončili leasingovou smlouvu z r.1999. V r.1999 a 2000 byly uplatňovány splátky a poměrná část 1.vyšší splátky. V roce 2001 byla předčasně ukončena smlouva a odkoupeno auto za cenu vyšší než zůst.cena. Vzápětí následoval prodej tohoto auta.

Co můžete dát do výdajů za část roku 2001? Musí se něco z již uplatněných výdajů dodanit?

V případě, že kupní cena automobilu byla větší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek odepisován, uznává se náejmné plynoucí z leasingové smlouvy v časové rozlišené podobě za daňový náklad po dobu trvání nájmu. Uplynulá zdaňovací období proto nebudou zpětně dodaněna. V roce 2001 lze v daňových nákladech uplatnit pomernou část nájmu do doby ukončení leasingové smlouvy a dále kupní cenu automobilu v případě jeho prodeje v tomto zdaňovacím období.

Autor článku

Vladimír Šindelka  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: LEASING A SPLÁTKY