Situace na trhu platebních karet v ČR

06.06.2002 | , e-komerce.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Přinášíme vám statistická čísla okolo platebních karet v České republice. A jsou to čísla velice zajímavá. V kombinaci s cenovou politikou bank naznačují další strategii finančních ústavů v této oblasti. Při pohledu na tato čísla je mimo jiné jasné, proč banky bezprostředně poté, co vyhnaly své zákazníky od přepážek, v letošním roce zpoplatnily výběry z bankomatů.

Statistické údaje použité ve článku pocházejí ze stránek Sdružení pro bankovní karty a zachycují stav za rok 2001. I když členy tohoto sdružení nejsou všechny banky působící na trhu v České republice, údaje sdružení se značně blíží skutečnosti na trhu platebních karet.

Počet vydaných karet

 

EC/MC

Maestro

VISA

VISA Electron

AmEx

Ostatní

Celkem

Počet vydaných karet

671.250

1.685.917

359.564

1.715.182

26.490

200.499

4.658.902

Podíl na trhu

14,40%

36,20%

7,70%

36,80%

0,60%

4,30%

-

Dělení podle platnosti
Mezinárodní

41,50%

96,40%

78,60%

21,80%

100%

0,04%

55,50%

Tuzemské

58,50%

3,60%

21,40%

78,20%

0%

48,10%

42,20%

Dělení podle kreditu
Debetní

96,90%

100%

91,70%

100%

99,70%

48,10%

96,70%

Kreditní

2,90%

0%

8,10%

0%

0%

0%

1%

Charge

0,20%

0%

1,70%

0%

0,30%

0%

0,05%

Dělení podle provedení
Embossované

100%

0%

100%

0%

100%

0,04%

22,70%

Neembossované

0%

59%

0%

100%

0%

48,10%

60,20%

Čipové

0%

41%

0%

0%

0%

51,90%

17,10%

Tabulka vykazuje určité chyby (ty pocházejí ze zdroje, kde chybí rozdělení Ostatních karet takovým způsobem, aby výsledek dával 100%), přesto je velice zajímavá. Za povšimnutí stojí především dominance omezeně použitelných neembossovaných karet (60,2% trhu), ale také překvapivě vysoký podíl čipových karet (17,1% trhu, téměř polovina z toho díky kartám Maestro). Zajímavé údaje jsem zvýraznil červeně.

Z tabulky také vyplývá odlišné chování dvou největších konkurentů, MasterCard a VISA, a bank které je zastupují na našem trhu. Zatímco u VISA v poměru 8:2 platí embossovaná = mezinárodně platná a neembossovaná = tuzemská, MasterCard postupuje přesně naopak - prakticky všechny karty Maestro jsou mezinárodně platné a jen 4 z 10 embossovaných karet jsou mezinárodně platné. Zajímavá je i skutečnost, že počet embossovaných a současně mezinárodně platných karet obou společností je prakticky shodný.

Počet obchodních míst

   EC/MC  Maestro VISA  VISA
Electron 
AmEx  Celkem
Počet provozoven

 34.016

 15.904

33.069 

16.363 

 14.835

 38.956

Podíl z celkového
 počtu provozoven

 87,3%

40,8% 

 84,9%

42% 

 38,1%

Dělení podle typu vybavení

POS (on-line) 
16.788   

 16.373  

16.816   

16.843   

5.588  

18.998  

 Pouze imprinter    

 16.895

14.300 

 10.531

25.758 

Ani zde nedoporučuji ověřovat součty, ale pro vytvoření si obrázku o realitě trhu jsou tato čísla dostačující. Výrazně vyšší použitelnost embossovaných karet způsobují především provozovny, které jsou vybaveny pouze imprintery. V drtivé většině jsou to restaurace a drobné obchůdky. Tito obchodníci měli ve smlouvě sjednaný limit (odvozený od velikosti průměrného nákupu a ochoty banky nést riziko), který určoval operace, které nebylo nutné ověřovat telefonicky a ty nadlimitní, pro které obchodník musel získat autorizační kód v karetním centru banky. Nicméně poslední kroky českých bank jsou velmi podivné - banky ruší obchodníkům s imprintery limity a nutí je volat do karetního centra pokaždé. Patrně chtějí, aby se náklady obchodníků s imprintery vyrovnaly těm, kteří si pořídili podstatně dražší on-line terminál.

Počet a objem uskutečněných transakcí

EC/MC

Maestro

VISA

VISA Electron

AmEx

Ostatní

 Celkem

Počet transakcí
Celkem

6.885.135

4.920.004

4.823.286

5.125.647

132.064

0

21.886.186

V tuzemsku

89,70%

98,60%

83,80%

99,10%

50,20%

-

92,40%

V zahraničí

10,30%

1,40%

16,20%

0,90%

49,80%

-

7,60%

Objem transakcí v tisících Kč
Celkem

12.176.202

6.151.810

9.161.656

5.013.648

393.366

0

32.896.682

V tuzemsku

80,60%

98,30%

75,20%

98,70%

34,70%

-

84,60%

V zahraničí

19,40%

1,70%

24,80%

1,30%

65,30%

-

15,40%

Použití bankomatů (ATM)
Počet transakcí

15.694.772

26.867.682

5.850.988

45.539.596

203.976

3.152.368

97.579.382

Podíl na celkovém počtu transakcí

16,10%

27,50%

6,00%

46,70%

0,20%

3,20%

-

Objem transakcí v tis. Kč

49.643.414

63.771.514

22.175.283

85.639.543

1.484.050

4.145.180

226.858.984

Podíl na celkovém objemu transakcí

21,90%

28,10%

9,80%

37,80%

0,70%

1,80%

-


Tato tabulka je bezesporu nejzajímavější:
  • všimněte si převažujícího způsobu používání karet v Česku - na jednu platbu kartou připadají 4,5 výběrů z bankomatů, finančně pak na tisíc korun zaplacených v obchodě připadá 6.900 Kč vybraných z bankomatu
  • uvedený poměr je ale dobré rozlišit - u embossovaných karet na jednu platbu kartou připadá pouze 1,8 výběrů z bankomatů a na tisíc korun zaplacených v obchodě je to 3.370 Kč z bankomatu, u neembossovaných karet je to 7,2 výběrů z bankomatů na jednu platbu a 13.380 Kč vybraných na tisíc korun zaplacených - neembossované karty jsou tedy převážně používány pouze pro výběr z bankomatů
  • zajímavé je i chování majitelů jednotlivých typů karet při nakupování - zatímco majitelé neembossovaných karet se chovají prakticky stejně, u embossovaných karet více nakupují majitelé karet VISA. V průměrném počtu nákupů na vydanu kartu vedou o 30%, ve výdajích na tyto nákupy vedou dokonce o 40%.
  • majitelé embossovaných karet nakupují v průměru 11,2x za rok a utratí při tom celkem 20.550 Kč na každou kartu
  • majitelé neembossovaných karet nakupují jen 3x za rok a utratí 3.280 Kč

Při pohledu na tato čísla snad každému musí být jasné, proč banky bezprostředně poté, co vyhnaly své zákazníky od přepážek, v letošním roce zpoplatnily výběry z bankomatů. Při průměrné ceně 10 Kč za výběr to totiž činí cca. 1 miliardu korun ročně. Nedomnívám se ale, že by právě tato částka byla cílem. Je pouze psychologickým faktorem, který má v celkové bilanci zajistit posun používání karet od výběrů z bankomatů (loni 227 miliard Kč) směrem k platbám kartou. Zde je totiž profit bank i karetních společností podstatně větší. Majitel karty má sice transakci zdarma, ale obchodník za ni platí provizi v průměru 2,5% z obratu. Očekávaná změna chování zákazníků tak bankám přinese následný a prakticky bezpracný zisk.

Autor článku

Emil Čelustka  

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ