Jde prodat nemovitost s úvěrem od stavební spořitelny?

22.10.2009 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Kupujete nebo prodáváte nemovitost s úvěrem od stavební spořitelny? Možná vás zajímá, zda jde takový úvěr převzít, či, jestli potřebujete k realizaci obchodu souhlas spořitelny.

Alespoň jeden úvěr, ať už spotřebitelský, hypoteční nebo právě úvěr ze stavebního spoření, má dnes prakticky každý. Zdaleka ne všichni se ale v „úvěrovém světě“ skutečně dobře vyznají, velmi často například chybí přehled o tom, jak postupovat v méně známých či komplikovanějších situacích. Jak je to například s možností prodeje nemovitosti pořízené na úvěr, který ještě není splacen?

Může se stát, že vlastník nemovitosti pořízené z úvěru potřebuje dům či byt prodat. Důvody mohou být finanční, ale přirozeně i jiné, například stěhování se za prací, rozrůstání rodiny nebo rozvod. Jaké máte možnosti, chcete-li prodat nemovitost na úvěr u stavební spořitelny?


Není úvěr jako úvěr


U stavební spořitelny je potřeba rozlišovat nejen mezi překlenovacími a řádnými úvěry, ale i mezi úvěry zajištěnými/nezajištěnými nemovitostí. Důležitým faktorem tedy je, zda existuje zástavní právo na nemovitosti, která má být předmětem prodeje. Pokud ano, pak je zástavce (majitel nemovitosti) povinen v případě prodeje část kupní ceny odpovídající neuhrazené výši úvěru zaplatit na úvěrový účet spořitelny. Nezbytnou součástí kupní smlouvy je tedy ujednání o tom, že kupní částka bude použita k úhradě poskytnutého úvěru. Prodávající tedy dostane pouze rozdíl mezi výší úvěru a kupní cenou. Poté, co je poskytnutý úvěr v plné výši uhrazen, zástavní právo k bytu či domu se vymaže. Co se týče předčasného splacení úvěru obecně, je jednou z největších výhod úvěrů od stavební spořitelny skutečnost, že dlužník může kdykoli úvěr bezplatně předčasně splatit (ať už částečně nebo zcela).

Pokud dům nebo byt, jehož pořízení je financováno úvěrem ze stavebního spoření či překlenovacím úvěrem, zástavním právem ve prospěch spořitelny zatížen není, je možné jej prodat bez souhlasu stavební spořitelny.

Zástavní právo je formou zajištění řádného splácení úvěru. Dalšími často používanými prostředky zajištění je například ručení jedním či více ručiteli, vinkulace pojistného plnění či zajišťovací směnka. Zatímco u hypotečního úvěru je podmínka zástavy nemovitosti nedílnou součástí (s výjimkou tzv. předhypotečního úvěru na financování nemovitosti, na kterou není možné dočasně vložit zástavní právo), u úvěrů ze stavebního spoření je tato forma zajištění vyžadována obvykle až u vyšších půjček. Třeba u Raiffeisen stavební spořitelny můžete získat bez zajištění úvěr až do výše 500.000 Kč.


Jde úvěr převzít?


Úvěr ze stavebního spoření je možné převzít, jsou-li splněny podmínky uvedené v platném sazebníku úhrad za poskytované služby. Překlenovací úvěr převzít nelze, vzhledem k tomu, že je úzce svázán se smlouvou o stavebním spoření, u které není převod na jiného účastníka možný.

Pro převzetí dluhu je nutné podat písemnou žádost (s výjimkou případu dědictví). Tato žádost je pak posuzována stejným způsobem, jako by se jednalo o nový úvěrový obchod, například se tedy hodnotí bonita (schopnost splácet). Způsob prověřování dlužníka je stanovován individuálně pro každý případ, zejména s ohledem na zůstatkovou výši úvěru.

V případě nákupu nemovitosti se zástavním právem ve prospěch peněžního ústavu je postup obdobný jako v případě jejího prodeje. Kupující by si měl smluvně zajistit zaslání kupní ceny k úhradě úvěru svázaného s evidovaným zástavním právem.

Autor je ředitel odboru podpory prodeje a vývoje produktů ve společnosti Raiffeisen stavební spořitelna. RSTSPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.