Co dělat, když chcete vypovědět smlouvu o stavebním spoření?

20.10.2016 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Zjistili jste, že máte uspořeny nějaké prostředky na stavebním spoření a že by se vám mohly hodit? Pokud si nechcete vzít úvěr ze stavebního spoření a naspořené prostředky včetně úvěru použít na bydlení, nezbývá vám než smlouvu o stavebním spoření vypovědět.

Než se rozhodnete smlouvu o stavebním spoření vypovědět, zjistěte si, jak dlouho ji již máte uzavřenu. V případě předčasného ukončení smlouvy totiž přijdete o připsané zálohy státního příspěvku. Navíc zaplatíte poplatek až do výše několika procenta z cílové částky.

Možnosti ukončení smlouvy o stavebním spoření

Ve všeobecných obchodních podmínkách stavebního spoření jsou popsány možnosti ukončení smlouvy o stavebním spoření. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou mezi stavební spořitelnou a účastníkem, písemnou výpovědí, splacením poskytnutého úvěru ze stavebního spoření, úmrtím účastníka, zánikem právnické osoby formou likvidace či odstoupením. V našem případě se zaměříme na písemnou výpověď ze strany účastníka stavebního spoření.

Výpověď před uplynutím zákonem stanovené doby

Výpověď smlouvy o stavebním spoření před uplynutím šesti let od uzavření lze považovat za krajní řešení případné finanční tísně. Výpověď má totiž nemalé finanční dopady. I když nepřijdete o vložené peníze, přijdete o všechny připsané zálohy státní podpory. K tomu navíc zaplatíte poplatek od 0,5 % výše.

TIP: Vše o stavebním spoření se dočtete v sekci Bydlení

Českomoravská stavební spořitelna si při výpovědi před uplynutím vázací doby (6 let) vezme 0,5 % z cílové částky (max 2 000 Kč). Raiffeisen stavební spořitelna si účtuje za ukončení smlouvy před uplynutím vázací doby 1 % z cílové částky (minimálně 500 Kč). Jedno procento z cílové částky si vezme i Modrá pyramida a také Stavební spořitelna České spořitelny. Wüstenrot – stavební spořitelna uvádí poplatek ve výši 0,9 % ze sjednané cílové částky.


Peníze ze stavebka půjde vybrat i bez opatrovnického soudu
První z „příliš drahých“ klientů stavebních spořitelen podal žalobu

Výpověď smlouvy po uplynutí šestileté lhůty

Po uplynutí šestileté lhůty již má každý účastník nárok na vyplacení uspořené částky – vkladů, úroků a úroků ze státní podpory. Účastník má nárok na státní podporu za skutečnou dobu spoření. Věnujte pozornost i výši částky – v případě „přespoření“ (zůstatek na účtu klienta je vyšší než sjednaná cílová částka) je účtován poplatek z rozdílu mezi zůstatkem na účtu klienta a sjednanou cílovou částkou.

Jak probíhá výpověď?

Výpověď smlouvy se podává na formuláři stavební spořitelny (případně lze výpověď podat i formou dopisu, pokud bude mít všechny náležitosti, které stavební spořitelna požaduje). Totožnost účastníka musí být ověřena zprostředkovatelem nebo zaměstnancem stavební spořitelny nebo musí být podpis účastníka ověřen úředně.


Výpovědní lhůta (3 měsíce) začíná běžet od 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi stavební spořitelně. Před uplynutím výpovědní doby můžete ještě výpověď písemně odvolat (stejnou možnost má i stavební spořitelna), pokud s tím druhá smluvní strana vysloví písemně souhlas a tento souhlas bude druhé smluvní straně doručen před uplynutím výpovědní doby. I zde platí, že odvolání výpovědi musí být řádně podepsáno a vaše totožnost ověřena, stejným způsobem jako při výpovědi smlouvy.

Smlouva je ukončena k poslednímu dni výpovědní lhůty a po ukončení smlouvy následuje výplata naspořených prostředků, a to bez nebo se státní podporou, podle toho zda je smlouva ukončena do nebo po 6 letech spoření (u starých smluv po 5 letech).

Peněžní prostředky může klient obdržet na účet nebo poštovní poukázkou, případně jinou formou, kterou spořitelna umožňuje (šek, hotovost), a na které se se stavební spořitelnou dohodl.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 27 krát

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.