Vaněk: Státní podpora by se neměla snižovat

17.02.2010 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Kdyby měla být zachována reálná hodnota státní podpory stavebního spoření z roku 2004 ve výši 3000 korun, musela by dnes činit přes 3500 korun, uvedl pro Finance.cz Pavel Vaněk, generální ředitel společnosti Wüstenrot.


Pavel VaněkS Pavlem Vaňkem, generálním ředitelem společnosti Wüstenrot, jsme si povídali o budoucnosti státní podpory v dalších letech, konstrukci překlenovacího úvěru či úvěrování družstevních bytů.


Hned zkraje se zeptám na otázku, která asi zajímá skoro každého. Zůstane podle vás zachovaná státní podpora stavebního spoření i v následujících řekněme 5-10 letech?
Z pohledu šestnáctileté existence stavebního spoření v České republice je 5 – 10 let relativně hodně dlouhá doba, jsem ale přesvědčen, že stavební spoření bude i nadále státem podporováno. Osobně zastávám názor, že současná výše státní podpory by ani neměla být snižována. Její reálná hodnota totiž v důsledku inflace každoročně klesá. Státní podpora se tak snižuje automaticky a trvale. Jen pro příklad, kdyby měla být zachována reálná hodnota státní podpory z roku 2004 ve výši 3000 korun, musela by dnes činit přes 3500 korun.

Je osud státní podpory čistě politická záležitost?
Je a není. Politikum je to samozřejmě z toho pohledu, že v České republice má stavební spoření kolem 5 milionů lidí. I když odečteme nezletilé, je to přesto hodně přes tři miliony voličů, kterým není výše státní podpory lhostejná.

Na druhé straně je to otázka ekonomická. Státem podporované stavební spoření má - jak známo – i mezi ekonomy své odpůrce. Ale přes všechnu kritiku, stavební spoření bylo nakonec v dobách finančních a realitních krizí  vždy stabilizačním prvkem. Především pak bylo tou částí finančního trhu, kterou krize de facto nezasáhly. Poslední dobré zkušenosti z té poslední a největší, která se částečně dotkla i České republiky, máme v dobré paměti i my.

I přes to, že minulý rok byl pro dost společností poměrně mizerný, Wüstenrot poskytla o 6,8 % úvěrů více než v roce 2008. Co stálo za tímto růstem?
Jednoznačně kvalitní produkt a dobré služby. Jako příklad bych uvedl zavedení služby Rychlý úvěr, kdy klientovi schvalujeme jeho žádost do 24 hodin.

K růstu objemu úvěrů přispěl i trvalý zájem bytových družstev a společenství vlastníků o úvěry na opravy a rekonstrukce bytových domů. To je oblast, na kterou se naše stavební spořitelna již dlouhá léta a úspěšně specializuje.

Jaký typ překlenovacího úvěru poskytujete nejčastěji? O jaký je naopak zájem nejmenší?
Absolutní většinu poskytnutých úvěrů tvoří Superúvěr. Tento typ úvěru poskytuje Wüstenrot již po jednom roce spoření a naspoření 10 % cílové částky. A poskytujeme jej nejen našim klientům ale i klientům, kteří mají stavební spoření a na něm naspořenou potřebnou částku u jiné stavební spořitelny. U ostatních typů úvěrů nelze hovořit o malém zájmu. Jejich menší počet či nižší objem je předem dán tím, že jsou určeny pro specifické skupiny klientů.

Proti hypotečním bankám máte výhodu ve financování družstevního bydlení. Popsal byste, jak to funguje? Čím se vlastně v takovém případě ručí?
Úvěr na financování družstevního bydlení nabízíme pod názvem Družstevní byt. Na rozdíl od hypoték nemusí být úvěr poskytnutý stavební spořitelnou bezpodmínečně zajištěn zástavním právem k nemovitosti a způsob zajištění stanovuje stavební spořitelna. A právě proto, že u klasického družstevního bytu není občan vlastníkem, ale pouze nájemcem a nemůže tedy byt zastavit, vyšli jsme této skupině klientů vstříc a nabídli úvěr bez zajištění zástavním právem. U úvěru do výše 1 milionu korun požadujeme 1 ručitele a životní pojištění příjemce úvěru, u úvěru od 1 do 2 milionů korun je úvěr zajištěn kromě ručitele a životního pojištění také směnkou.

Překlenovací úvěry bývají kritizovány kvůli faktu, že během nich platíte úroky z plné jistiny po celou dobu jejich trvání. Proč vlastně takto splácení překlenovacího úvěru funguje? Nebo možná lepší otázka – je tento mechanismus splácení pouze nějakým historickým systémem nebo má své opodstatnění?
Způsob splácení překlenovacího úvěru vychází ze systému stavebního spoření a ze skutečnosti, že překlenovací úvěr je poskytován ke smlouvě o stavebním spoření, a to po dobu, než klientovi vznikne nárok na úvěr ze stavebního spoření. Stavební spořitelna na tuto dobu poskytne klientovi potřebné prostředky na financování jeho bytových potřeb do výše cílové částky smlouvy o stavebním spoření. Celý model je postaven a konstruován tak, že na jedné straně klient spoří na svůj účet stavebního spoření, naopak z překlenovacího úvěru platí pouze úroky. Po naspoření požadované úspory a splnění dalších podmínek pro tzv. přidělení, je překlenovací úvěr splacen z cílové částky smlouvy, tj. z úspor a úvěru ze stavebního spoření, který pak klient splácí anuitní splátkou. Vše je zkalkulováno a sladěno tak, aby byl způsob splácení pro klienta co nejefektivnější.

Když přijde klient k poradci společnosti Wüstenrot, bude mu prioritně nabídnuta hypotéka nebo úvěr od stavební spořitelny?
Možná vás moje odpověď překvapí, ale nebude to ani hypotéka, ani úvěr od stavební spořitelny. Poradce Wüstenrotu  vždy  nejdříve posuzuje výši a účel použití úvěru, finanční možnosti a plány klienta, možnosti zajištění úvěru atd. Nabídka konkrétního druhu úvěru je výsledkem zohlednění všech faktorů a velmi podrobné kalkulace.

Spousta společností přesouvá administrativu spojenou s uzavíráním produktů na internet…Jak je to u vás? Jaký máte v současnosti poměr on-line sjednání ku sjednání osobně? Jaký váš produkt je uzavírán po internetu nejčastěji?
Také my ve Wüstenrotu stále rozšiřujeme možnosti vyřídit nutnou administrativu přes internet, což některé společnosti nazývají sjednáním produktu on-line. Takto se nabízí např. stavební spoření, kdy klient přes internet vyplňuje podstatné náležitosti potřebné k uzavření smlouvy. Vlastní proces však z právních důvodů probíhá korespondenčně.

Široký potenciál má skutečné on-line sjednání smlouvy u některých druhů pojištění především povinného ručení, cestovního pojištění apod.

Jaké jsou vaše cíle v roce 2010 na trhu hypoték a na trhu stavebního spoření?
Jako finanční skupina si pro oblast financování bydlení klademe jeden zásadní celkový cíl a očekáváme, že objem poskytnutých úvěrů se v příštím roce zvýší řádově o 10 %. Převážnou měrou by se na nárůstu měly podílet hypoteční úvěry. U samotného stavebního spoření předpokládáme jen mírný nárůst.

Při stanovování cílů v oblasti stavebního spoření jsme vycházeli z celkové kapacity českého trhu a také určité cykličnosti stavebního spoření. Naše plány se tak pohybují na úrovni roku 2009. Naším hlavním cílem je zvýšit podíl na trhu tak, jak se to podařilo v loňském roce.
Klientům máme opravdu co nabídnout. Spoření úročíme nejvyšším úrokem z úspor 2,2 % p.a., pro zájemce o úvěr máme variantu s velmi nízkým úrokem z úvěru ze stavebního spoření – jen 3,7 % p.a.

Za nejpodstatnější však považuji, že Wüstenrot nabízí pod jednou střechou ucelený soubor důležitých finančních produktů a služeb. Od spoření přes úvěr a pojištění domu až po životní pojištění nebo povinné ručení – to vše vyřídí náš klient s jedním finančním poradcem, jednoduše a rychle. A navíc může při sjednání dalšího produktu získat zajímavé slevy či finanční prémie.

Děkuji za rozhovor,
Tomáš Skolek, Finance.cz



Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ



Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.