Zdanění zahraničních příjmů v příkladech

12.03.2010 | , Finance.cz
DANĚ


Mnoho dotazů v poradně se společností KODAP, která proběhla mezi 28.2. a 6.3, se týkalo příjmů ze zahraničí. Podívejte se na některé z nich.

Loni jsem ukončil studium. Pak jsem byl 4 měsíce zaměstnaný v Německu jako řidič. Od listopadu jsem nezaměstnaný. V Německu za mě zaměstnavatel platil daně a pojištění. Prý musím podat daňové přiznání doma i v Německu. Je to pravda?

V České republice nemáte povinnost podat daňové přiznání. Podle § 38f zákona o daních z příjmů i podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem můžete uplatnit tzv. metodu vynětí příjmů. Pokud žádné jiné příjmy nemáte, zákon Vás v ČR zprošťuje povinnosti podat daňové přiznání. Je to logické, protože by daň nutně musela být stejně nulová. Pokud jde o přiznání v Německu, nemáte jej sice povinnost podat, ale možná by se vám to vyplatilo. K tomu je ovšem nutná konzultace s německými daňovými poradci. Můžete si vyhledat podle města (München) daňové poradce zde http://www.etl.de/steuerberatersuche.

Podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Velkou Británií se aplikuje opravdu metoda vynětí. Postupovat budete takto: do daňového přiznání na ř. 31 uvedete souhrn brutto příjmů z ČR i z VB (přepočtené na Kč - tzv. vyhlášeným jednotným kurzem nebo zvoleným kurzem ČNB). Na ř. 32 uvedete povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem v ČR (částka z "Potvrzení o zdanitelných příjmech…" od zaměstnavatele). Na ř. 33 neuvádíte žádnou daň (týká se pouze příjmů z nesmluvních států, u smluvních států pak daně, kterou nebylo možné započíst v předchozím roce). Řádek 34 dopočtete, ř. 36 bude totožný. Na řádek 35 uvedete brutto VB příjmy (z řádku 31) zvýšené o pojistné ve výši 34 % (max. částka z maximálního vyměřovacího základu 1.130.640 Kč, tj. max. 384.418 Kč). Řádek 36a = údaj z ř. 36 snížený o údaj z řádku 35. Výsledkem na ř. 36a by měl být základ daně pouze z českých příjmů (český brutto příjem plus české pojistné placené zaměstnavatelem). V případě aplikace metody vynětí vůbec Přílohu č. 3 přiznání nevyplňujete. Zahraniční příjmy doložíte potvrzením od anglického zaměstavatele.

-->

Od září 2009 pracuji na Slovensku, kde mám menší příjem (který nepodléhá zdanění, jelikož byl velmi nízký), od dubna do srpna jsem měla příjem i v ČR. Kde platit daň z příjmu?

Předpokládáme, že příjmy na Slovensku byly příjmy ze zaměstnání. Tyto příjmy podléhaly zdanění ve státě zaměstnání (s ohledem na jejich výši jste, jak uvádíte, žádnou daň neplatila). Obecně platí, že na Slovensku podáte daňové přiznání a uvedete do něj pouze příjmy dosažené na Slovensku. Slovenský daňový úřad Vám na žádost vydá potvrzení o zdaněných příjmech a odvedené dani, které Vám bude sloužit jako příloha k českému přiznání. Stejnou funkci splní i potvrzení od slovenského zaměstnavatele (pokud na Slovensku povinnost podat přiznání dle slovenských předpisů nemáte). Své celosvětové příjmy (vč. slovenských) pak zdaníte ve státě tzv. rezidence. Máte-li bydliště a rodinu v ČR, jste daňový rezident ČR. Do českého přiznání na ř. 31 uvedete jak české, tak slovenské příjmy ze zaměstnání. Podle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené se Slovenskem se při výpočtu daňové povinnosti uplatní metoda tzv. zápočtu daně zaplacené v zahraničí. Český zákon nám však umožňuje v případě příjmů ze zaměstnání použít i metodu vynětí zahraničních příjmů, je-li pro poplatníka výhodnější. Vzhledem k tomu, že jste na Slovensku žádnou daň nezaplatila, lze dovodit, že je pro Vás výhodnější v českém přiznání uplatnit metodu vynětí.

V roce 2009 jsem pracovala v období od 9.2. do 15.7. ve Španělsku na hlavní pracovní poměr. Od 23.7. jsem byla evidována na úřadu práce v ČR a to do 31.12.2009. Měla jsem tedy příjem ze zahraničí a v ČR podporu v nezaměstnanosti. V ČR jsem pobývala celkem 184 dnů. Zajímalo by mě, jestli mám v ČR povinnost podávat daňové přiznání za rok 2009, i když jsem neměla žádné příjmy ze závislé činnosti či podnikání v ČR.

V zahraničí jste pobýval dobu kratší 183 dnů. Kromě toho předpokládáme, že bydliště i středisko Vašich životních zájmů se nachází v České republice, tj. že jste zde daňovým rezidentem a máte tedy povinnost zdanit zde své celosvětové příjmy. Protože jste před koncem roku nastoupil v ČR do zaměstnání a v průběhu roku jste pobíral příjmy ze zahraničí, nemůže Vám zaměstnavatel provést roční zúčtování záloh (§ 38ch ZDP). Máte tedy povinnost podat v ČR daňové přiznání (§ 38g ZDP). Do něho zahrnete příjmy z pracovního poměru v ČR (dle potvrzení od českého zaměstnavatele) i příjmy ze Španělska (dle španělského daňového přiznání event. potvrzení od španělského zaměstnavatele). K zamezení dvojímu zdanění aplikujete v souladu se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění se Španělskem tzv. metodu vynětí. Podpora v nezaměstnanosti od úřadu práce se do přiznání neuvádí.

Moje příjmy za rok 2009 jsou z ČR a z Ruské federace. V ČR jsem platil zálohy na daně, pojistné, a vznikají mi i odpočitatelné částky ze základu daně.V zahraničí jsem platil daně a z pohledu daňové rezidence jsem více jak 180 dní v roce 2009 byl na území Ruské federace. Moje příjmy pocházejí pouze ze závislé činnosti. Mám povinnost podávat daňové přiznání v ČR ? Pro příjmy ze zahraničí mám použít metodu prostého zápočtu ?

Pro způsob vašeho zdanění je třeba zodpovědět otázku, kde jste daňovým rezidentem. Pro daňovou rezidenci je podstatné místo bydliště a v případě bydliště v obou státech má rozhodující význam "středisko životních zájmů". Podstatná naopak z tohoto hlediska není doba (počet dnů), po kterou se na území toho-kterého státu zdržujete. Vyplývá to z čl. 5 smlouvy o zamezení dvojího zdanění, uzavřené mezi ČR a Ruskem. Podle Vašeho jména usuzujeme, že jste Čech a v odpovědi budeme dále předpokládat, že zde máte i středisko životních zájmů. *** V České republice musíte za r. 2009 podat přiznání k dani z příjmů. Do něj uvedete jak příjmy z území ČR, tak i příjmy získané ze zaměstnání v Rusku. Pokud jde o metodu zamezení dvojího zdanění, máte na výběr. Ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění sice vyplývá metoda zápočtu, ale ustanovení § 38f zákona o daních z příjmů Vám umožňuje zvolit metodu vynětí příjmů. Ta by měla být ve vašem případě výhodnější a také jednodušší, protože nebudete muset řešit problém brutace základu daně o povinné sociální a zdravotní pojištění zaplacené v Rusku.

Mám otázku ohledně daňového rezidentsví. Celý rok 2009 jsem pracovala v Polsku a také všechny moje přijmy za loňský rok pocházejí výhradně z Polska. V Polsku bydlím se svým polským přítelem v podnájmu, ale v Čechách mám stále trvalé bydliště a vracím se tam na víkendy. Bude tedy stačit, když zaplatím daně v Polsku nebo budu muset podávat daň. přiznání i v Čechách?

V ČR nebudete podávat přiznání hned ze dvou důvodů. Pro určení rezidenství má význam reálné bydliště, nikoli formální přihlášení k bydlišti trvalému. V zásadě lze konstatovat, že máte bydliště v obou státech. V pořadí kritérií následuje dle čl. 4 smlouvy o zamezení dvojího zdanění za bydlištěm středisko životních zájmů. Jelikož v Polsku bydlíte dlouhodobě s partnerem, lze za středisko životních zájmů označit právě v Polsko z důvodů rodinných poměrů. Jako polská daňová rezidentka byste měla povinnost podat v ČR přiznání pouze pokud byste inkasovala nějaké příjmy ze zdrojů na území ČR. *** I kdybyste však byla daňovou rezidentkou ČR, přiznání byste zde stejně podávat nemusela. Protože uvádíte, že vaším jediným příjmem bylo zaměstnání v Polsku, lze, podle § 38f zákona o daních z příjmů uplatnit metodu vynětí příjmů. Zákon o daních z příjmů přitom uvádí, že pokud poplatník nedosáhl jiných než vyňatých zahraničních příjmů, není povinen přiznání podávat.

Jsem Ruský státní občan, ale v ČR bydlím už dva roky se svojí ženou. Prodal jsem po internetu v minulém roce šperky, které jsem koupil v Turecku. Jak postupovat?

Dobrý den, na základě skutečnosti, že máte skutečné bydliště v České republice, budete považován dle článku 4 příslušné Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a vládou Ruské federace za daňového rezidenta České republiky. Potom jste povinen uvést do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za příslušný rok, které budete podávat v České republice z titulu svého rezidenství, veškeré zdanitelné příjmy dosahované, jak na území ČR, tak i v zahraničí, tj. včetně příjmů realizovaných z titulu prodeje zboží přes internet v zahraničí.

Autorem odpovědí byli odborníci ze společnosti KODAP.

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ