Končím se stavebním spořením

23.10.2013 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Rozhodli jste se díky změnám v systému stavebního spoření ukončit svou smlouvu? Víme, kolik vás to bude stát.

V České republice nabízí stavební spoření 5 stavebních spořitelen, Hypo stavební spořitelna byla před několika lety spojena s Raiffeisen stavební spořitelnou. Každá ze stavebních spořitelen má své vlastní poplatky při ukončení smlouvy.

Řádná výpověď smlouvy je možná po 5 letech spoření u starších smluv s max. státní podporou ve výši 4500 Kč. Přestože se to možná nezdá, u všech takto uzavřených smluv již vázací doba uplynula a je možné je vypovědět s klasickou tříměsíční výpovědní lhůtou, přičemž po jejím uplynutí budou naspořené prostředky vyplaceny. Tato výpověď je u všech spořitelen bez poplatků.

U Stavební spořitelny České spořitelny můžete požádat o prominutí výpovědní lhůty, a spořitelna vám může vyhovět za poplatek 0,5% z cílové částky.

Nové smlouvy s delší vázací lhůtou

U „nových“ smluv o stavebním spoření s vázací lhůtou 6 let, u nichž je spoření podporováno státním příspěvkem až do výše 2000 Kč ročně, je možné nalézt velmi rozdílné přístupy všech spořitelen. V prvé řadě je nutné vzít v potaz, že ukončení smlouvy před uplynutím vázací 6tileté lhůty znamená ztrátu nároku na vyplacení státní podpory, a účastníkovi budou vyplaceny pouze jím naspořené prostředky spolu s úrokem.

Českomoravská stavební spořitelna

Liška umožňuje výpověď před uplynutím vázací lhůty za poplatek ve výši 0,5% z cílové částky (minimálně však 1000 Kč). Dále je možné snížení cílové částky stavebního spoření bez jakéhokoliv poplatku, a toho může účastník využít pro snížení nákladovosti předčasného ukončení smlouvy. Má-li sjednánu cílovou částku 300.000 Kč a naspořeno necelých sto tisíc korun, snížení cílové částky na 100.000 Kč bude znamenat, že za předčasné ukončení smlouvy zaplatí stavební spořitelně jen 1000 korun (mnimální poplatek) namísto původních 1500 Kč.

Modrá pyramida stavební spořitelna

U Modré pyramidy můžeme konstatovat naprosto stejný postup jako například v případě Českomoravské stavební spořitelny, je poplatek je vyšší . Tedy jednoprocentní poplatek z cílové částky za předčasné ukončení a možnost snížit cílovou částku stavebního spoření bez poplatku. I zde se Vám vyplatí předčasnou výpověď předejít žádostí o snížení cílové částky. Spořitelna navíc nabízí možnost ukončení smlouvy o stavebním spoření ve zkrácené době za poplatek ve výši jednoho procenta z aktuálního zůstatku na účtu stavebního spoření.

Raiffeisen stavební spořitelna

Do třetice i Raiiffeisenka se vůči předčasným výpovědím smluv o stavebním spoření a možnosti snížit cílovou částku chová podobně jako předchozí dvě stavební spořitelny, tedy účtuje procento z cílové částky (minimálně však 500 korun) za předčasné ukončení a nezpoplatňuje snížení cílové částky. To však platí jen v případě, že je vaše naspořená částka rovna nebo nižší sjednané cílové částce. Pokud ji přespoříte, musíte se kromě výše zmíněného poplatku připravit i na další poplatek ve výši čtyř procent z rozdílu mezi zůstatkem na účtu a sjednanou cílovou částkou.

Stavební spořitelna České spořitelny

Buřinka bývala v tomto ohledu po určitý čas neobvykle vstřícná vůči klientům, kteří chtěli odejít a polatek si neúčtovala. Nicméně v současnosti si stejně jako předchozí spořitelny poplatek za ukončení smlouvy o stavebním spoření účtuje, a to takto:

  • u smluv uzavřených od 1. 10. 2012 do 31. 5. 2013 0,5 % z cílové částky
  • u smluv uzavřených od 1. 6. 2013 1 % z cílové částky

Pokud navíc požádáte o prominutí tříměsíční výpovědní lhůty před jejím uplynutím, zaplatíte úhradu ve výši 0,5 % z cílové částky.

Jako u předchozích spořitelen můžete ušetřit tím, že i zde máte možnost zdarma snížit svou cílovou částku stavebního spoření.

Wüstenrot stavební spořitelna

Naše nejmenší stavební spořitelna je co se týče přístupu při předčasném ukončení smlouvy nejméně vstřícná. Za ukončení smlouvy před uplynutím 6tileté vázací lhůty naúčtuje svým klientům 0,9% z cílové částky, což je podobné jako u ostatních spořutelen. Bohužel zde není možnost se tomuto poplatku vyhnout, neboť snížení cílové částky je zpoplatněno poplatkem z rozdílu původní a nové cílové částky ve výši 0,9 procenta, tedy ve stejné výši jaká je účtována u předčasného ukončení smlouvy.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ